Vážení a milí rodiče,

zápis dětí do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2023/2024 proběhne v termínech:

 • 25. dubna 2023 od 8:00 do 13:00

 • 26. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 

Den otevřených dveří proběhne na obou budovách Soukenická 10 a Soukenická 20:

 • 22. března 2023 od 8:15 do 17:00

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)

 

Těšíme se na partnerství s Vámi v následujícím školním roce!

Kapacita našich tříd je však omezená, proto nemůžeme vyhovět všem žádostem.
V těchto případech postupujeme dle následujících kritérií.

Máte-li dojem, že Vaše dítě kritéria nesplňuje, a přesto o spolupráci s naší školou stojíte, nezdráhejte se i přesto přihlášku podat.

 

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme jednu 1. třídu s kapacitou 20 žáků.

 

Jsme malou církevní školou rodinného typu a velice si ceníme úzké spolupráce mezi pedagogy, žáky a jejich rodinami, kdy se všichni společně aktivně zapojují do tvorby klimatu třídy i celé školy v souladu s našimi hodnotami a postoji, které stojí na základech křesťanské víry.

Naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, a proto jsme rádi, že můžeme poskytnout návazné vzdělávání pro děti z církevních mateřských škol, aby tak plynně navázaly na známé a duchovní prostředí, které je bude dál motivovat a vést.

Naše škola je nejen školou základní, ale též základní uměleckou, kdy propojujeme tyto dva aspekty v rámci celé školy, jak ve výuce, ve školní družině a školním klubu, tak ve volnočasových aktivitách. Klademe velký důraz na umělecké vyjadřování žáků, rozvoj jejich kreativity a podporu v jejich talentech, ať už hudebních, dramaticko-literárních, pohybových nebo výtvarných.

Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení, s nímž mají zkušenosti a důvěřují mu. Věříme, že je pro Vás důležité, aby bylo o Vaše děti postaráno po celý den, a proto zajišťujeme vedle školní družiny a školního klubu i velké množství zájmových kroužků, včetně základní umělecké školy s rozsáhlým množstvím oborů.

Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání mladších z družiny nebo mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci.

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku Veselé školy - církevní základní školy ve školním roce 2023/2024

 1. Sociální předpoklady sounáležitosti se ŠVP Veselá škola (40 bodů) – ověření znalostí dítěte při skupinové aktivitě a pohovoru
 2. Komunikativní předpoklady sounáležitosti se ŠVP Veselá škola (40 bodů) – ověření znalostí dítěte (např.: básnička, vyprávění, počítání aj.)
 3. Předpoklady uměleckého nadání (10 bodů) – ověření znalostí při osobní přítomnosti dítěte při zápisu (např.: písnička, obrázek, rytmika aj.)
 4. Sourozenec, který ve školním roce 2023/2024 zůstává žákem školy* (2 bod) – ověřeno v matrice školy
 5. Dítě z církevní MŠ zřizované Arcibiskupstvím pražským (4 body) – zákonný zástupce doloží potvrzení z příslušné CMŠ
 6. Dítě z církevní MŠ jiného zřizovatele (2 bod) – zákonný zástupce doloží potvrzení z příslušné CMŠ
 7. Dítě z přípravné třídy církevní ZŠ (2 bod) – zákonný zástupce doloží potvrzení o absolvování z příslušné CZŠ
 8. V případě rovného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte los, a to za přítomnosti zákonných zástupců, ředitele školy a dalších dvou členů pedagogického sboru. O losování bude vyhotoven písemný záznam.

*Nevztahuje se na naše absolventy a žáky 9. ročníku, kteří ve školním roce 2022/2023 ukončí základní vzdělání.

 

POSTUP PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1. vyplnění elektronické přihlášky (je možné vyplnit v termínu od 25. 3. do 20. 4. 2023) ZDE

2. po vyplněné elektronické přihlášky si zvolíte v systému termín, na který se dostavíte i s dítěme minimálně 10 minut před jeho začátkem (př.: vyberete si termín: 25. 3. 2023 8:00-9:00 a do školy se dostavíte nejpozději v 7:50)

     a) zápis bude probíhat při osobní přítomnosti dítěte

     b) k zápisu je nutno donést:

          - vytištěnou elektronickou přihlášku,

          - občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas, vízum a povolení k pobytu,

          - rodný list dítěte a v případě cizinců i pas, vízum a povolení k pobytu,

          - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud dítě dostalo v předchozím roce odklad)

          - potvrzení z CMŠ nebo CZŠ (přípravný ročník), kam dítě dochází

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít