Duchovní život školy

Duchovně-pastorační plán

Hlavní cíle

 • Reflektovat průběh liturgického roku a vést žáky k vnímání souvislostí mezi kalendářním a liturgickým rokem, mezi lidským životem a Boží přítomností. Vnímat bohatství, smysl a vzájemnou propojenost běhu kalendářního roku s liturgickým. Vnímat velikost a hodnotu člověka, lidskost a velikost Boha „v čase“.

 • Utvářet vztah k duchovním a křesťanským hodnotám, porozumět některým tradicím.

 • Podpořit klima a atmosféru školy, podpořit kulturu a kvalitu školy, vzájemné vztahy společenství, ale i rozvoj osobnosti každého žáka.

 • Vytvářet rozměr a přesah církevní školy.

Pravidelné aktivity

 • Součástí vzdělávání je výuka římskokatolického náboženství jako povinného předmětu v každém ročníku, který je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Škola má ustanoveného školního kaplana, který zde působí, je k dispozici žákům, zaměstnancům, rodičům, spolupracuje s vedením školy, pedagogy, účastní se pedagogických rad. Nabízí svátostnou pastorační službu. Působí i jako pedagog. Je vždy přítomen po mši svaté ve škole, školní družině, školním klubu a je k dispozici k případným rozhovorům, žádostem o přijetí svátostí apod. Individuálně je možné se s ním domluvit i v jiném čase. Vede výuku náboženství napříč ročníky. Spolu s učitelkami Annou Vostradovskou, Lenkou Terezou Pecharovou, Lenkou Chocenskou a Veronika Modráčkovou a učiteli Martinem Jeřábkem a Liborem Duchkem realizují tzv. ranní zpívání. Dle potřeby a domluvy je zapojen i do dalších aktivit a projektů školy.
 • Každé ráno na každém stupni zvlášť probíhá tzv. ranní zpívání. Žáci se společně sejdou a prostřednictvím různých témat, příběhů a úvah k zamyšlení jsou jim přibližovány křesťanské i obecně lidské hodnoty, spojeno i se zpěvem písní.
 • Na 2. stupni každý pátek vždy před ranním zpíváním v 8:00 - 8:15 pro zájemce krátké setkání s modlitbami a případně chvalami v kapli. Toto ranní ztišení vede pan učitel náboženství, farář Radislav Novotný, a pan ředitel Martin Jeřábek. Srdečně zváni jsou všichni z 2. stupně, co chtějí jít s Bohem na hlubinu.
 • Na 1. stupni ranní ztišení probíhá každý čtvrtek ve 3. třídě v 8:00 - 8:15 pod vedením paní učitelky Anny Vostradovské, sem jsou srdečně zváni všichni zájemci z 1. stupně, co chtějí jít s Bohem na hlubinu.
 • 1x za měsíc je mše svatá pro 1. stupeň ve školní kapli či kostele v blízkém okolí.
 • 1x za měsíc je mše svatá pro 2. stupeň ve školní kapli či kostele v blízkém okolí.
 • V postní době mají zaměstnanci školy možnost prožití duchovní obnovy v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí pod patronací otců dominikánů.
 • 1x za rok probíhá duchovní obnova pro skupinky našich žáků rozdělené podle věku. Žáci mohou strávit den v klášteře, čekají je hry, rozhovory i slovo s duchovním rozměrem a k dispozici jim jsou členové dominikánské rodiny v rolích kazatelů i naslouchajících a vstřícných uší a srdcí.

 

 

Aktualizace: 05. 11. 2022

Kontakty

Školní kaplan:

Mgr. Maciej Niedzielski

 • telefon: 728 444 600
 • email: kaplan@veselaskola.cz
 • rozvrh: středa - pátek 8:15 - 12:05
  • plně k dispozici každou středu a čtvrtek 8:30 - 9:20 v adorační kapli na Soukenické 20

další spolupráce:

Mgr. Konstantin Moravenov

 • telefon: 725 146 226
 • email: moravenov@veselaskola.cz
 • rozvrh: úterý 8:15 - 13:00
  • pravoslavný kněz

 

Ke stažení

Písně, které hrajeme na mši svaté (prezentace - texty)

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít