Zájmové kroužky

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Ceník a platební údaje kroužků

 

Drazí rodiče, milí žáci,

připravili jsme pro vás mnoho zajímavých kroužků. Budeme rádi, pokud se pro některé z nich rozhodnete a my budeme tak moci rozvíjet nejen nadání dětí, ale i prostřednictvím vašich příspěvků dál naši školu, za což tímto ze srdce děkujeme:-)

 

Putování Prahou aneb za pražskými pověstmi a legendami     OTEVŘENÝ OD 7.10.
Vedoucí kroužku: Bc. Veronika Modráčková – učitelka 1. stupně

Termín kroužku: 1x měsíčně pátek 14:00 - 18:00

Věk: 2. - 9. třída, podmínkou je tělesná zdatnost, kondice (pěší výlet může být i kolem 10 km) a především statečné srdce

Vydáme se společně po stopách pražských legend a pověstí, kterými je už odpradávna opředena. Jistě znáte pověst o Golemovi, Bezhlavém templáři nebo jak se stavěl Karlův most, ale víte, kdo obchází po nocích vyšehradské hradby? Kdo strašil samotného císaře Karla IV.? Nebo kde se ukrývají poklady a kdo je střeží?

Vycházky:

1. pololetí

 • Mysteria Pragensis - 14. října 2022

 • Staré Město - 4. listopadu 2022

 • Nové Město - 9. prosince 2022

 • Pražský Hrad -  13. ledna 2023

2. pololetí

 • Vyšehrad - 17. února 2023

 • Josefov 

 • Hradčany
 • Malá Strana
 • Za hradbami staré Prahy

 • Karlův most a vltavské břehy

 

Keramika      OTEVŘENA od 12. září 2022

Vedoucí kroužku: Nadežda Svobodová, ak. mal.

Termín kroužku: pondělí 13:00-14:00 mladší žáci, čtvrtek 15:15 - 16:15 starší žáci

Věk: 1. - 9. třída

Keramická hlína je živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a donekonečna proměňovat. Pokud děti pracují pečlivě, dočkají se po sušení a vypálení svého originálního výrobku. 

Při práci s hlínou rozvíjíme u dětí jejich citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Děti se seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku. Naučí se, jak nabarvit výrobek glazurami nebo engobami. Postupně s nabytými zkušenostmi samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjádření svého záměru.

V ceně kroužku je zahrnutý materiál (keramická hlína, engoby, glazury), pomůcky a výpaly. 

S sebou: Oděv pro práci s hlínou (zástěra, větší košile nebo triko), hadr nebo utěrka na podložení práce.

 

Počítačová grafika    OTEVŘENA od 12. září 2022

Vedoucí kroužku: Ing. Jordan Moravenov– odborný lektor, IT specialista

Termín kroužku: úterý 15:15 – 16:00

Podmínky: znalost práce na PC minimálně v rámci 1. pol. 4. třídy ZŠ

2D grafika (dvourozměrná)

 • bitmapová grafika – fotografie – retuše, korektury, fotokoláže, práce s textem, filtry, efekty

 • vektorová grafika – křivky, objekty, tvorba loga, práce s textem, sazba

 • výtvarná tvorba, kresba, malba, tvorba komiksů a animací v programu Krita

Programy: GIMP, INKSCAPE, KRITA

3D grafika (trojrozměrná)

 • objekty, křivky, textury, scény, animace

Programy: Blender 3D, Bryce – krajiny

S výstupy oboru počítačová grafika se setkáváme všude kolem. V médiích, na plakátech, na vizitkách, v reklamě, v počítačových hrách, ve filmech a seriálech. V kroužku se děti naučí tomuto oboru základně rozumět, vnímat a analyzovat, co k nim skrze zmíněné oblasti přichází, ale především si osvojí schopnosti sdílet své myšlenky, pocity a vize skrze tyto nástroje.

Výstupy počítačové grafiky mohou být velmi efektní a efektivní a pokud jsou naplněny skvělým obsahem, mohou být velkým obohacením pro okolí. Při jakékoli tvořivé činnosti se navíc rozvíjí sebepoznání, trpělivost, vytrvalost, schopnost překonávat překážky, což vede k radosti a trvalejší spokojenosti, sebejistotě, že se dokáži vyjádřit moderními prostředky. Kromě toho především vektorová a 3D grafika úzce souvisí s geometrií a může pozitivně ovlivnit chápání učiva.

 

3D tisk      OTEVŘEN od 12. září 2022

Vedoucí kroužku: Jan Vojtíšek – odborný lektor

Termín kroužku: středa 14:00 – 15:00 (mladší skupina) 15:00 – 16:00 (starší skupina)

Věk: 4. - 9. třída

Na kroužku se společně ponoříme do tajů práce s trojrozměrnými objekty. Co nás čeká?

 • Zjistíme, co je to 3D tiskárna a prozkoumáme, na jakém principu funguje (technologie FFF). 

 • Jednu takovou tiskárnu (nesoucí jméno Průša) prozkoumáme a ovládneme.

 • Vysvětlíme si vlastnosti různých tiskových materiálů, tzv. filamentů.

 • Naučíme se na počítači vytvářet vlastní trojrozměrné objekty. Není se čeho bát - v online aplikaci Tinkercad je vytvoření základních objektů opravdu snadné.

 • Kromě toho si také řekneme, jak vyhledávat a stahovat 3D modely z otevřených databází na internetu.

 • Ukážeme si, jak 3D objekty připravit pro tisk a jaké zvolit nastavení v PrusaSliceru.

 • Povíme si praktické tipy a triky, abychom dosáhli pěkných a bezchybných výtisků.

 • V neposlední řadě si svoje návrhy zkusíme vytisknout a domů si odneseme různé více či méně užitečné drobnosti.

 • Budeme-li šikovní, stvoříme spolu i vlastního robůtka.

Ale hlavně při tom všem budeme experimentovat a objevovat nové rozměry!

Potřebné vybavení: sešit a psací potřeby. 
Nutné znalosti a dovednosti: základy práce na PC, chuť poznávat nové technologie.

 

Veselé bubnování a rytmus jako jedna řeč   OTEVŘENO od 15.9.

Vedoucí kroužku: Václav Šváb – učitel hry na bicí nástroje

Termín kroužku: čtvrtek 15:30 - 16:15

Nabízíme možnost výuky hry na bicí nástroje v kroužku. Seznámíte se nejen s ,,bicí soupravou“ a hrou, ale také servisem a laděním. Naučíte se hrát na další bicí nástroje „percussions“ např. djembe, cajon, bonga, triangl, zvonkohra...

Naším cílem je podpora rytmického cítění žáka a jeho rozvoj, vnímání hudby a dynamiky.
Při hře se také naučíte nezávislé koordinaci končetin, práci s tempem a dynamikou, orientaci a schopnosti doprovodu hudebních těles různých žánrů (např. blues, rock, funky, pop, country), dále čtení a hře základních not, správnému držení paliček a těla.

 

Historický šerm  OTEVŘEN od 12. září 2022

Vedoucí kroužku: Bc. Miroslav Zagrapan - učitel prvotřídní, bojovník různých stylů

Termín kroužku: úterý 16:00 - 17:00

Zapomeňte na ostych a do střehu! Pro všechny, kdo se nebojí nechat zocelit své paže, smysly i duši.

Věk: 3. - 9. třída

 

Sportovní kroužek      OTEVŘEN od 12. září 2022

Vedoucí kroužku: Bc. Marek Novák – učitel tělesné výchovy

Termín kroužku: čtvrtek 15:00 – 16:00

Věk: 1. - 9. třída

Sportovní kroužek bude zaměřen na všestranný sportovní rozvoj žáků s ohledem na zákonitosti spojené s jejich věkem.
Seznámíme se společně se základy atletiky, gymnastiky, zdravotního a kompenzačního cvičení i sportovních her.
V neposlední řadě pak projdeme i základy méně známých či speciálně modifikovaných sportů, používaných třeba i na závodech soutěží pro handicapované sportovce.
Tréninkové jednotky budou rozděleny vždy na část uvolňovací, protahovací a posilovací, následovat bude hlavní část a část závěrečná.
Velký důraz bude kladen na individuální přístup ke každému dítěti a všechny činnosti budou probíhat zábavnou formou, jelikož, jak víme, hra je základem dětského sportovního rozvoje.

S sebou přibalte dětem sportovní oblečení, boty na přezutí do tělocvičny a dobrou náladu.
Budeme se moc těšit! :-)

 

Gymnastika        OTEVŘENA od 12. září 2022

Vede: Bc. Nikol Švecová a Tereza Bártová - učitelky TV a 1. stupně

Termín kroužku: pondělí 15:15 - 16:15

Věk: 1. - 9. třída

Kroužek je zaměřen na základní gymnastické prvky, vycházíme ze sportovní i moderní gymnastiky.

Je určen pro žáky od 1. – 9. ročníku, úroveň zdatnosti není rozhodující, kroužek je vhodný i pro úplné začátečníky, stejně tak pro pokročilé. Důležitý je zájem žáků a žákyň.

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 15:15 – 16:15, v případě cvičení mimo školu a prodloužení času, budeme vždy informovat rodiče. Jinak bude kroužek probíhat v herně Veselé základní školy v Soukenické 10.

Těší se na Vás Terezka a Nikol

 

Novinářský kroužek aneb Školní časopis     OTEVŘEN OD 12. ZÁŘÍ 2022

Vede: Mgr. Bc. Libor Duchek a Mgr. Jan Kubíček - filozofové a literáti

Termín kroužku: středa 14:00 - 15:00

Pro jazykově nadané žáky 4. - 9. třídy

Zdarma - respektive za čas a nápady:-)

 

Příprava k prvnímu svatému přijímání a křtu

Vede: Mgr. Maciej Niedzielski​ - školní kaplan

Termín kroužku: individuálně po domluvě

Pro první svaté přijímání a první zpověď není nezbytná úplná a perfektní znalost křesťanské nauky. Nicméně dítě má povinnost později se doučit celou nauku podle svých schopností. Znalost náboženství, která se na dětech vyžaduje jako vhodná příprava pro první svaté přijímání, spočívá v tom, aby přiměřeně svým schopnostem pochopily ta tajemství víry, která jsou nezbytná ke spáse, a aby rozeznaly eucharistický chléb od obyčejného chleba sloužícího jako tělesný pokrm, a tak mohly přistoupit ke stolu Páně se zbožností vlastní jejich věku. 

Svátost eucharistie je velkým darem od Boha, tak i příprava k prvnímu svatému přijímání je zdarma. Domluva: kaplan@veselaskola.cz

 

Při platbách prosím dodržujte tyto pokyny:

Číslo účtu Veselé školy: 1943645319/0800

Variabilní symbol konkrétní platby konkrétního žáka získáte tak, že do var. symbolu v tabulce místo XXX dosadíte osobní číslo žáka. Příklad: žák Jan Mrkvička má osobní číslo 289 a chce navštěvovat kroužek KONĚ (41xxx). Pro platbu použije var. s. 41289. Osobní číslo má každý žák Veselé školy v Bakalářích v evidenci v záložce Poznámka - osobní záležitosti.

Pokud se nacházíte v tíživé situaci a máte zájem o 3 a více kroužků, se žádostí o individuální řešení situce se obracejte na ředitele školy.

Pro více informací se obracejte na zástupkyni pro ZŠ Veroniku Modráčkovou na tel. čísle 605 859 233. Pro poskytnutí slevy se obracejte na pana ředitele Martina Jeřábka na tel. čísle 773 662 016.

 

 

NEOTEVŘENÉ KROUŽKY

Koně       NEOTEVŘEN pro 1. pololetí

Vedoucí kroužku: Miloš Pišl, doprovod žáků zajišťuje Luděk Chochola

Termín kroužku: každá lichá středa 13:15 - 16:45

podzimní běh: září - listopad   jarní běh: březen - červen

Věk: 1. - 9. třída

Děti jezdí za příznivého počasí v Oboře Hvězda, za nepřízně počasí se přemístíme k Pišlovým, kde máme zázemí v útulné klubovně. Jízdy v zimě neprobíhají. Součástí kroužku jsou i další aktivity jako dětská lanovka, lukostřelba nebo hrátky s morčetem Máňou.

 

Deskové hry     NEOTEVŘEN pro 1. pololetí

Vedoucí kroužku: Mgr. Susanna Simonyan - učitelka M a Fy

Termín kroužku: pondělí 15:00 - 16:00

Věk: 5. - 9. třída

Hry pomáhají rozvíjet komunikační dovednosti žáků, vnáší do školy radost, zvyšuje se motivace pro různá témata a zájem o ně. Zvyšuje aktivitu myšlení a koncentraci pozornosti, vyvolává radost a uspokojení. Každá hra, i taková, která by nedávala dětem víc než radost ze hry, je velmi důležitá.

Cílem kroužku je probouzení zájmu dětí o logické myšlení pomocí her, zábavnou formou.

Věřím, že pomocí těchto i dalších zajímavých her nám roste generace, která se nezalekne třeba i matematiky a bude ji považovat za zajímavý nástroj poznávání světa.

 

Tvoření aneb HandMade     NEOTEVŘEN pro 1. pololetí

Vede: Martina Teclová​ - asistentka pedagoga

Termín kroužku: středa 15:00 - 16:30

Věk: 1. - 9. třída

Baví vás práce rukama? Chcete si vyrobit něco sami? Mýdlo, tvaroh, sůl do koupele... rukoděly různého druhu z dostupných materiálů?
Pak přijďte do našeho tvořivého kroužku.

 

Taneční kroužek    NEOTEVŘEN pro 1. pololetí

Vede: Markéta Sedelmayerová - taneční lektorka

Termín kroužku: čtvrtek 16:15-17:15

Věk: 1. - 9. třída

Pohybová a taneční průprava pro žáky všech věkových kateorií od profesionální lektorky s mnohaletou praxí v různých tanečních stylech.

Aktualizace: 25. 2. 2022

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít