Zájmové kroužky

Přihláška k zájmovému vzdělávání      Odhlášení ze zájmového vzdělávání

 

Drazí rodiče, milí žáci,

připravili jsme pro vás mnoho zajímavých kroužků. Budeme rádi, pokud se pro některé z nich rozhodnete a my budeme tak moci rozvíjet nejen nadání dětí, ale i prostřednictvím vašich příspěvků dál naši školu, za což tímto ze srdce děkujeme:-)

OTEVŘEN od 11. 9. 2023 Putování Prahou aneb za pražskými pověstmi a legendami     

Vedoucí kroužku: Bc. Veronika Modráčková – učitelka M, TV

Termín kroužku: 1x měsíčně pátek 14:00 - 18:00

Variabilní symbol: 42xxx  Cena: 1700 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou)

Věk: 2. - 9. třída, podmínkou je tělesná zdatnost, kondice (pěší výlet může být i kolem 10 km) a především statečné srdce

Vydáme se společně po stopách pražských legend a pověstí, kterými je už odpradávna opředena. Jistě znáte pověst o Golemovi, Bezhlavém templáři nebo jak se stavěl Karlův most, ale víte, kdo obchází po nocích vyšehradské hradby? Kdo strašil samotného císaře Karla IV.? Nebo kde se ukrývají poklady a kdo je střeží?

Vycházky na 2. pololetí:

 • Josefov (únor) 
 • Vyšehrad (březen)
 • Malá Strana (duben)
 • Vltavské břehy a Podskalí (květen)
 • Mysteria Pragensis - velká pouť Prahou (červen)

OTEVŘENA OD 11. 9. 2023 Keramika      

Vedoucí kroužku: Nadežda Svobodová, ak. mal.

Termín kroužku: úterý 13:30-14:30 žáci 1.-3. třída, čtvrtek 15:00-16:30 žáci 4.-9. třída

Variabilní symbol: 46xxx Cena: 2200 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Věk: 1. - 9. třída

Keramická hlína je živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a donekonečna proměňovat. Pokud děti pracují pečlivě, dočkají se po sušení a vypálení svého originálního výrobku. 

Při práci s hlínou rozvíjíme u dětí jejich citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Děti se seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku. Naučí se, jak nabarvit výrobek glazurami nebo engobami. Postupně s nabytými zkušenostmi samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjádření svého záměru.

V ceně kroužku je zahrnutý materiál (keramická hlína, engoby, glazury), pomůcky a výpaly. 

S sebou: Oděv pro práci s hlínou (zástěra, větší košile nebo triko), hadr nebo utěrka na podložení práce.

 

OTEVŘEN od 11. 9. 3D tisk      

Vedoucí kroužku: Jakub Zůna – odborný lektor

Termín kroužku: středa 16:00 - 17:00 

Variabilní symbol: 48xxx  Cena: 1700 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Věk: 4. - 9. třída

Na kroužku se společně ponoříme do tajů práce s trojrozměrnými objekty. Co nás čeká?

 • Zjistíme, co je to 3D tiskárna a prozkoumáme, na jakém principu funguje (technologie FFF). 

 • Rodinu takových tiskáren (s příjmením Průša) prozkoumáme a ovládneme.

 • Vysvětlíme si vlastnosti různých tiskových materiálů, tzv. filamentů.

 • Naučíme se na počítači vytvářet vlastní trojrozměrné objekty. Není se čeho bát - v online aplikaci Tinkercad je vytvoření základních objektů opravdu snadné.

 • Kromě toho si také řekneme, jak vyhledávat a stahovat 3D modely z otevřených databází na internetu.

 • Ukážeme si, jak 3D objekty připravit pro tisk a jaké zvolit nastavení v PrusaSliceru.

 • Povíme si praktické tipy a triky, abychom dosáhli pěkných a bezchybných výtisků.

 • V neposlední řadě si svoje návrhy zkusíme vytisknout a domů si odneseme různé více či méně užitečné drobnosti.

 • Budeme-li šikovní, stvoříme spolu i vlastního robůtka.

Ale hlavně při tom všem budeme experimentovat a objevovat nové rozměry!

Potřebné vybavení: sešit a psací potřeby. 
Nutné znalosti a dovednosti: základy práce na PC, chuť poznávat nové technologie.

 

OTEVŘENO NAPLNĚNO od 11. 9. Veselé bubnování a rytmus jako jedna řeč 

Vedoucí kroužku: Václav Šváb – učitel ZUŠ hry na bicí nástroje

Variabilní symbol: 52xxx  Cena: 1500 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Termín kroužku: úterý 14:00 - 14:45

Nabízíme možnost výuky hry na bicí nástroje v kroužku. Seznámíte se nejen s ,,bicí soupravou“ a hrou, ale také servisem a laděním. Naučíte se hrát na další bicí nástroje „percussions“ např. djembe, cajon, bonga, triangl, zvonkohra...

Naším cílem je podpora rytmického cítění žáka a jeho rozvoj, vnímání hudby a dynamiky.
Při hře se také naučíte nezávislé koordinaci končetin, práci s tempem a dynamikou, orientaci a schopnosti doprovodu hudebních těles různých žánrů (např. blues, rock, funky, pop, country), dále čtení a hře základních not, správnému držení paliček a těla.

 

Kytarový klub

Vedoucí kroužku: Konstantin Moravenov – učitel ZUŠ hry na kytaru

Variabilní symbol: 51xxx  Cena: 1500 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Termín kroužku: čtvrtek 19:00 - 20:30 jednou za 14 dní

Nabízíme možnost výuky hry na kytaru v kroužku. Seznámíte se nejen s hrou na kytaru, ale také servisem a laděním. 

Naším cílem je podpora rytmického cítění žáka a jeho rozvoj, vnímání hudby a dynamiky.
Při hře se také naučíte nezávislé koordinaci končetin, práci s tempem a dynamikou, orientaci a schopnosti doprovodu hudebních těles různých žánrů (např. blues, rock, funky, pop, country), dále čtení a hře základních not nebo správnému držení těla.

 

OTEVŘEN NAPLNĚN od 11.9. Sportovní kroužek    

Vedoucí kroužku: Mgr. Marek Novák – učitel TV a hokejový trenér

Termín kroužku: čtvrtek 14:00 - 15:00

Variabilní symbol: 45xxx  Cena: 1500 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Věk: 1. - 9. třída

Sportovní kroužek bude zaměřen na všestranný sportovní rozvoj žáků s ohledem na zákonitosti spojené s jejich věkem.
Seznámíme se společně se základy atletiky, gymnastiky, zdravotního a kompenzačního cvičení i sportovních her.
V neposlední řadě pak projdeme i základy méně známých či speciálně modifikovaných sportů, používaných třeba i na závodech soutěží pro handicapované sportovce.
Tréninkové jednotky budou rozděleny vždy na část uvolňovací, protahovací a posilovací, následovat bude hlavní část a část závěrečná.
Velký důraz bude kladen na individuální přístup ke každému dítěti a všechny činnosti budou probíhat zábavnou formou, jelikož, jak víme, hra je základem dětského sportovního rozvoje.

S sebou přibalte dětem sportovní oblečení, boty na přezutí do tělocvičny a dobrou náladu.
Budeme se moc těšit! :-)

 

OTEVŘENA NAPLNĚNA 11. 9. Gymnastika        

Vede: Tereza Bártová - učitelka 1. stupně

Termín kroužku: pondělí 15:15 - 16:15

Variabilní symbol: 40xxx  Cena: 1500 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Věk: 1. - 9. třída

Kroužek je zaměřen na základní gymnastické prvky, vycházíme ze sportovní i moderní gymnastiky.

Je určen pro žáky od 1. – 9. ročníku, úroveň zdatnosti není rozhodující, kroužek je vhodný i pro úplné začátečníky, stejně tak pro pokročilé. Důležitý je zájem žáků a žákyň.

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 15:15 – 16:15, v případě cvičení mimo školu a prodloužení času, budeme vždy informovat rodiče. Jinak bude kroužek probíhat v herně Veselé základní školy v Soukenické 10.

 

OTEVŘENA od 14. 9. Angličtina +

Vede: Zdeňka Tamašiová - učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy

Termín kroužku: čtvrtek 13:50 – 14:50

Variabilní symbol: 44xxx  Cena: 1500 Kč/pol.  (xxx = osobní číslo žáka přidělené Veselou školou​)

Věk: 3. - 5. třída

Chcete si zlepšit svou angličtinu? Zkušená paní učitelka k anglické konverzaci a gramatice vždy přidá něco navíc :-)

 

OTEVŘENO od 11. 9. Novinářský kroužek aneb Školní časopis     

Vede: Mgr. Bc. Libor Duchek - filosof a literát, učitel ČJ, OVE a RVE

Termín kroužku: úterý 10:25 – 11:10 nebo 11:20 – 12:05, 2x měsíčně

Pro jazykově nadané žáky 4. - 9. třídy. Tvořme spolu lepší časy v HAPPY TIMES!

 

OTEVŘENO od 12. 2. Příprava k prvnímu svatému přijímání a křtu (katolická)

Vede: Martin J. Klusáček - školní kaplan

Termín: po domluvě v kapli školy

Věk: od 2. třídy

Pro první svaté přijímání a první zpověď není nezbytná úplná a perfektní znalost křesťanské nauky. Nicméně dítě má povinnost později se doučit celou nauku podle svých schopností. Znalost náboženství, která se na dětech vyžaduje jako vhodná příprava pro první svaté přijímání, spočívá v tom, aby přiměřeně svým schopnostem pochopily ta tajemství víry, která jsou nezbytná ke spáse, a aby rozeznaly eucharistický chléb od obyčejného chleba sloužícího jako tělesný pokrm, a tak mohly přistoupit ke stolu Páně se zbožností vlastní jejich věku. 

Svátost eucharistie je velkým darem od Boha, tak i příprava k prvnímu svatému přijímání je zdarma. Domluva: kaplan@veselaskola.cz

 

Při platbách prosím dodržujte tyto pokyny:

Číslo účtu Veselé školy: 1943645319/0800

Variabilní symbol konkrétní platby konkrétního žáka získáte tak, že do var. symbolu v tabulce místo XXX dosadíte osobní číslo žáka. Příklad: žák Jan Mrkvička má osobní číslo 289 a chce navštěvovat kroužek KONĚ (41xxx). Pro platbu použije var. s. 41289. Osobní číslo má každý žák Veselé školy v Bakalářích v evidenci v záložce Poznámka - osobní záležitosti.

Pokud se nacházíte v tíživé situaci a máte zájem o 3 a více kroužků, se žádostí o individuální řešení situce se obracejte na ředitele školy.

Pro více informací se obracejte na zástupkyni pro ZŠ Veroniku Modráčkovou na tel. čísle 605 859 233. Pro poskytnutí slevy se obracejte na pana ředitele Martina Jeřábka na tel. čísle 773 662 016.

PS: Ti, kdo uzavřeli „Smlouvu o úplatě za vzdělávání“, poplatky za plavání, družinu, školní klub, dovozné a 1x kroužek nemusejí řešit :-)

Aktualizace: 6. 2. 2024

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít