5. třída

Třídní učitelka:

 Bc. Veronika Modráčková                                                                           

  • telefon: 605 859 233
  • email: modrackova@veselaskola.cz                                                                        
  • whatsapp: 5.třída, Školní klub Veselé školy
  • rajce.net: veseladruzina.rajce.net

Asistent pedagoga:

Filip Romer


(Aktualizováno 20. 2. 2023)


Akce třídy:

5. září 2022 1.-5.VH Geopark Říčany "Do nitra kamemů" «

16. září 2022 1.-4. VH katedrála sv. Víta, Válava a Vojtěcha "Mše sv. ke Dni církevního školství" + reprezentanti "Běh pro Zátopka" «

29. září 2022 3.-5.VH dopraví hřiště "Opravné zkoušky" «

14. října 2022 4. VH školní kaple "Mše svatá pro 1. stupeň" «

14. října 2022 1.-3. VH kostel sv. Cyrila a Metoděje "O životě a misii sv. Cyrila a Metoděje" «

17. října 2022 1.-3. VH Karlův most "Proč stojí svatí na Karlově mostě" «

1. listopadu 2022 1.-3. VH chrám sv. Mikuáše "Vlnění v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně" 

3. listopadu 2022 1.-3. VH divadlo BRAVO! "Ronja, dcera loupežníka"

11. listopadu 2022 2. - 4. VH Putování za sv. Martinem

24. listopadu 2022 1.-2. VH "Legenda o biskupu Mikulášovi: vzácný koberec" v Pedagogickém centru AP

30. listopadu 2022 4. VH bohoslužba slova pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ v CB

2. prosince 2022 Projektový den "Do lesa s lesníkem" 

13. prosince 2022 2. VH - 4. VH Dům U Kamenného zvonu "Umění interaktivně"

14. prosince 2022 3. - 5. VH film s doprovodným programem "Planeta Praha" v kině Světozor

21. prosince 2022 - Vánoční trhy od 15:00

22. prosince 2022 - Vánoční besídka třídní 1.-3. VH a školní besídka 4. VH

6. ledna 2023 4. VH - Školní mše pro 1. stupeň ve školní kapli

12. ledna 2023 1. - 2. VH - Odkaz Mendela v Národním zemědělském muzeu

16. ledna 2023 2. - 4. VH - Okna do pravěku v Národním muzeu

27. ledna 2023 1.-3.VH - návštěva protileteckého kritu Folimanka

28. ledna - 4. února 2023 - Školní lyžařský výcvik pro přihlášené žáky

6. února 2023 1. VH - Preventivní program s PČR "Mezilidské vztahy"

9. února 2023 1. - 2. VH - Orbis pictus v Knihovně Jana Amose Komenského

13. února 2023 1. - 2. VH - Komentovaná prohlídka Senátu

15. února 2023 3. - 5. VH - Ve škole české královny Marie Terezie v muzeu Jana Amose Komenského

16. února 2023 1.-4. VH - Školní akce Čtení do školky v Církevní MŠ Studánka (žáci mají své texty, které by se měli naučit pěkně číst s přednesem + další mají obrázky k textu)

22. února 2023 3. - 4. VH - Mše svatá u sv. Jiljí s udílením popelce

23. února 2023 2. - 3. VH - Preventivní program o domácím násilí

2. března 2023 1. - 2. VH - O sv. Anežce České v PC AP

8. března 2023 1. - 4. VH - Školní akce Čtení do školky v Církevní MŠ sv. Laury (žáci mají své texty, které by se měli naučit pěkně číst s přednesem + další mají obrázky k textu)

9. března 2023 1. - 4. VH - Školní akce Čtení do školky v MŠ Národní (žáci mají své texty, které by se měli naučit pěkně číst s přednesem + další mají obrázky k textu)

10. března 2023 4. - 5. VH - Voda miluje chemii v Národním technickém muzeu

20. března 2023 1. - 4. VH - Školní akce Čtení do školky v MŠ Masná (žáci mají své texty, které by se měli naučit pěkně číst s přednesem + další mají obrázky k textu)

23. března 2023 1. - 4. VH - Školní akce Čtení do školky v MŠ Revoluční (žáci mají své texty, které by se měli naučit pěkně číst s přednesem + další mají obrázky k textu)

24. března 2023 4. VH - Mše svatá pro 1. stupeň ve školní kapli

3. dubna 2023 1. - 5. VH - Pouť na Petřín

5. dubna 2023 - Velikonoční trhy od 15:00

14. dubna 2023 13:30-15:00 (v rámci Školního klubu) - Stavba Legoměstečkav CB Soukenická 15

20. dubna 2023 1. - 3. VH - "Povárna" v divadle Bravo! (120,- Kč)

21. dubna 2023 4. VH - Celoškolní bohoslužba slova v CB Soukenická 15

5. května 2023 3. VH - Anglické divadlo ve školní kapli

10. května 2023 2. VH - program Ornity ve škole v 1. třídě 

19. května 2023 2.-4. VH - Polytechnické programy (mechanika a elektrotechnika) v Domě techniků DDM hl. m. Prahy

24. května 2023 9:00-10:00 - Den Včel 2023 okruh B v parku Lannova

26. května 2023 3. VH - Mše svatá pro 1. stupeň ve školní kapli

26. května 2023 5. - 6. VH - Za měnou v České národní bance

29. května - 2. června 2023 - Třídní výlet (Borovnička)

8. června 2023 16:30 - Třídní schůzky

16. června 2023 - divadlo v Dlouhé - školní předstaení Bambulína

19. června 2023 2. - 4. VH - Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka v klášteře Pražského Jezulátka

26. června 2023 od 15:00 Slavnostní pasování žáků 5. a 8. třídy ve školní kapli

27. června 2023 1. a 2. VH - Armádní památník na Vítkově (s pí uč. Švecovou)

29. června 2023 od 10:30 - Mše svatá u sv. Jiljí, od 8:30 duchovní obnova pro přihlášené žáky

30. června 2023 1. VH - Předání vysvědčení

 

Aktuality:

M 2. díl PS 1-14, Geo 31-41

PŘ kosti (známe alespoň 10 kostí v lidském těle, další se doučujeme až do čísla 20), svaly (k čemu nám slouží a jak fungují, jak je zdravě posilovat), oběhová soustava (umíme popsat putování krve ze sdce a do srdce - malý a velký krevní oběh, složení a funkci krve), nervová soustava (umíme vyjmenovat základní části mozku a z čeho se nervová soustava skládá), dýchací soustava (umíme vyjmenovat všechny části, kterými proudí kyslík do těla od nosu až do policních sklípků a dále do krve), smyslové orgány (umíme popsat oko a ucho a vysvětlit funkci přenosu zvuku a obrazu)

Domácí práce: Dopracování PS matematiky 1. díl - cvičení s obtížnosí 1 a 2 + geometrie, doplňovat si chybějící části matematiky a zápisy v sešitě přírodovědy a vlastivěd.

VYBAVENÍ DO ŠKOLY

sešity: (žáci, kteří mají horší úpravu nebo disgrafii 543/443)

- M 544

- Geo 540

- Př 544 -> ideálně pokračovat v loňském (veškeré informace z něho budu chtít) 

- IT 544

- Vl 544 a 444 -> ideálně pokračovat v loňském (veškeré informace z něho bude paní učitelka chtít)

- Čj 2x 544 a 444

- Aj 544

- notýsek

pomůcky:

- kufřík -> velké tempery (12 ks barev), velké vodové barvy, lepidlo tuba (kores), papírová páska (2,5 cm), fixy sada 24 ks, pastelky sada 24 ks, tuž, redispero, kelímek na vodu, hadřík, klovatina, štětce (kulatý 4, 8, plochý 10, 12), podložka

- cvičební úbor na TV, prosím, aby měli oddělenné na ven i do tělocvičny

venkovní: pevná sportovní obuv, dlouhé sportovní kalhoty, sportovní tričko, sportovní mikina

vnitřní: cvičky/protiskluzové sportovní ponožky, dlouhé/krátké sportovní kalhoty, sportovní tričko

- čtvrtky volné 20 ks A4, 10ks A3 (prosím ne skicák), sada barevných papírů

Dále prosím o donesení 1x krabička papírových kapesníčků, 1x sada balíčků papírových kapesníčků.

 

Děkuji za veškerou spolupráci a podporu!

 

Krásný a požehnaný víkend!

 

Vaše Veronika Simona 


Milí rodiče,

vítám všechny v novém školním roce a těším se na společné zážitky.

K organizaci zítřejšího dne:
Pro zájemce z řad žáků 5. třídy je umožněna ranní družina.
POZOR ZMĚNA: příchod mezi 7.25 a 7.35, pak následuje klidový a relaxační program.
Je nutno donést vyplněnou přihlášku nejpozději v den nástupu do ŠD/ŠK.
V 7.55 je umožně vstup všem žákům.
Začátek vyučování je v 8.15 v 1.třídě ranním zpíváním.
Po něm následuje pasování prvňáčků, kterého se účastní žáci 1.třídy, jejich rodiče a žáci 5.třídy.
Společně zazpíváme písničku, kterou měly děti za úkol se o prázdniny naučit (Svět je malá škola od pánů Svěráka a Uhlíře) a předáme prvňáčkům dárečky, které si měly děti za úkol také připravit.

Následně se budeme věnovat předávání, kontrole a podepisování učebnic a pracovních sešitů.
Zopakujeme si něco z matematiky, přírodovědy a hudební výchovy a děti se blíže seznámí s novým kaplanem.

Konec výuky je ve 12.05.

Pro ty, kteří mají zaplaceno, bude připraven oběd a pro ty, kteří odevzdají přihlášku i školní klub.
- školní klub běžně funguje od 13.00 do 15.00
(zítra výjimečně od 12.05)
- nachází se v budově Soukenická 20
- vychovatelé ŠK jsou Nikol Švecová, Mikuláš Cacara a Suzanne Simonyan
- pro zájemce je možné pokračovat od 15.00 do 17.00 v koncové školní družině, kam je převedou

Prosím zítra donést přihlášku na obědy a list žáka, který zkontrolujte, v případě změny vepište opravu, případně doplňte, podepište a v případě správnosti napište "SOUHLASÍ" a podepište, včetně aktuálního data.

Přihlášky na kroužky lze donést nejpozději do 9. 9. 2022.

Plán na školní rok pro naši třídu a další informace předám na třídních schůzkách 9. 9. od 16.30.

V pondělí 5. 9. nás čeká 1. akce - geopark v Říčanech, kam jsme měli jet v loňském roce.
-> odchod ze dvora S10 v 8.00 (všichni)
-> na sebe sportovní (ideálně nepromokavou) obuv, sportovní oblečení, které nevadí když se umaže (budeme rýžovat zlato a polodrahokami nebo také prolézat jeskyni)
-> s sebou: pláštěnku, pití, velkou svačinu, kartičku na MHD (stačí jakákoli, kde je věk a fotografie)
Ostatní nám zapůjčí.
-> prosím ideálně zítra donést 70,- Kč + vlak 42,- Kč

Omlouváme se za výpadek webových stránek, veškeré informace Vám do vyřešení budu zasílat přes Bakaláře a též vložím na Facebook školy, včetně formulářů: https://facebook.com/101485379370319/posts/103049459213911

Neváhejte mne kdykolik kontaktovat přes Bakaláře nebo na WA.

S přáním požehnaného školního roku

Vaše Veronika Simona 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít