Aktuality

Veselá slavnost sv. Václava a volby do školské rady

Ve středu 26.9. zahájíme seriál Veselých slavností. Každý měsíc nabídneme kulturní, vzdělávací i zábavný program pro všechny, kteří v rámci dne otevřených dvěří přijdou. Na programu Veselé svatováclavské slavnosti je výtvarný workshop pro všechny, od 3 do 103 let, Jazz-Blues koncert v podání populární zpěvačky Anežky Jurigové a jejího bandu MaFiAn, Jam for Everyone pod vedením pana učitele Miloty. K jamu se může přidat kdokoliv, zváni jsou především rodiče. K tomu bude otevřena kavárna s novým kávovarem. Kdo bude chtít z dobrého srdce přinést nějaké občerstvení, je vítán.

Při setkání též bude možnost se více dozvědět o volbách do školské rady a případně volbu vykonat.

Těšíme se na setkání

PřílohaVelikost
Image icon Veselá slavnost1.74 MB

Volby do rodičovských aktivit

Milí rodiče,

sejdeme se v pondělí 17.9. v 18.30 hod. ve škole na dvoře v Soukenické 10 ohledně voleb do rodičovských aktivit. 

-        S pozdravem a přáním pěkného dne    Dana Moree

 

Krásný další rok plný radosti - zahájení školního roku

Milé děti, vážení rodiče, přátelé,

3. září 2018 v 8.30 hodin otevřeme zase školu pro nový školní rok. Přes prázdniny se povedlo školu vymalovat, rekonstruovat dvůr, máme nové truhlíky se stromy, květinami, tři nové podlahy a také nové učitele. Pro prvňáčky máme nachystaná lízátka od Míny, nově vybavenou výtvarnou dílnu od maminky holčičky z 1. třídy. Vytvořili jsme velkou spoustu plánů, snů a přání. Pan profesor Dlab s učiteli plánuje oblíbenou matematiku a možná novou učebnici. Nacvičili jsme písně a Otec Norbert působivé slovo, každý čtvrt rok mši svatou na přání i pro dospělé (pro děti je mše svatá měsíčně). Každou poslední středu budeme mít nově možnost setkání pro všechny, koncert krásné hudby a pohoštění. Rodiče vytvořili fórum, kam mohou všichni přijít a popovídat: www.veselaskola.cz/rodice

Těším se na vás
Jana Válková 
ředitelka školy

Slavnostní průběh pátku 29. června 2018

Milí rodiče,

těšíme se na setkání při zítřejším radostném zakončení školního roku. Průběh: 

- v 8:30 rozdání vysvědčení 

 - v 9:30 celoškolní děkovná Mše svatá ve dvoře prvního stupně

 -  po Mši svaté velká oslava, na kterou můžete přinést něco dobrého; zahraje nám školní kapela.

V rámci oslavy budeme vyrábět děkovnou velkoformátovou koláž ze vzkazů a obrázků pro pana kardinála. Pokud vaše děti chtějí, můžou si obrázek nebo vzkaz přinést již z domova a ve škole ho do koláže jednoduše vlepit.

Dopis pana kardinála

 V příloze pdf je znění oficiálního vyjádření pana kardinála Duky.

PřílohaVelikost
PDF icon Dopis pana kardinála72.97 KB

Poděkování a pozvánka na oslavu

Přátelé,

dnes opět zvítězila Láska ! Panu kardinálovi Dominiku Dukovi a vám všem moc děkuji. Zítra všechny zvu na velikou oslavu. S touto důvěrou vybudujeme z naší školy ještě krásnější místo k žití.  

Vaše šťastná ředitelka Veselé školy

Jana Válková

Dopis školního kaplana

Vážený otče, pane kardinále Dominiku Duko,
 
obracím se na vás se stanoviskem, jakožto školního kaplana Veselé Školy. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl ani informován panem biskupem Malým, ani školským odborem AP o jejich záměru odvolat paní ředitelku Válkovou a dodnes mě nikdo v této záležitosti neoslovil, dovoluji si vyjádřit Vám svůj názor. O celé akci jsem se jako ostatní dozvěděl, až když bylo odvolání předáno paní ředitelce.
Na prvním místě s tímto odvoláním nesouhlasím!
 
- forma a způsob odvolání je nejen neprofesionální, ale také urážející lidskou důstojnost.
- argumenty zmatečné a nepodstatné, nic proti mravům, či překročení zákona.
- k dnešnímu dni rodiče, kteří s důvěrou svěřili své děti církevní škole, pro její originalitu a laskavou péči i vzdělavání, jsou na pokraji krize víry a důvěry vůči církvi.
- znehodnocení práce nejen paní ředitelky, ale také celého pedagogického sboru.
- dojde-li k odvolání paní ředitelky, většinová část pedagogického sboru opustí školu, protože jako tým pracují na díle, které bude násilně ukončeno.
- škola, protože je vedena z části konvertity se usiluje o evangelizaci a předávání duchovních hodnot né asi úplně podle představ někoho jiného, proto se tímto ocitá na černé listině.
- návrhy paní ředitelky, (možnost zařazení jako soukromá škola) byly předloženy na zvážení autoritám, které i z nich učinily strašáka odklonu od církve.
- nabidky pracovníků školského odboru na místo ředitele Veselé školy s možností získat budovy na Praze 1 pro řešení s místem pro jiné školy je absurdní.
 
Z tohoto důvodu se na Vás jakožto nejvyšší autoritu vážený pane kardinále obracím a prosím vás nedopusťte průchod této nespravedlnosti. Spoléhám na Vaší moudrost a radu lidí, kterým skutečně jde o církevní školy, učitele, rodiče a především děti. 
Zdůrazňuji, kolik křtů, prvních svatých přijímání, konverzí nejen dětí, ale i rodičů a často pedagogů. Letos jste přijal jednoho z nich do katechumenátu.
Váš krok, který je jejich poslední šancí po dnešním "jednání" se školským odborem AP, bude rozhodující i určující.
 
V případě, že školský odbor prosadí odvolání paní ředitelky, odejde část pedagogického sboru, podám i já svou rezignaci po 12 létech jako školní kaplan, neboť mé místo je budovat, nikoliv ničit, či spolupracovat s těmi, kterým nejde o Krista a lidi, jakožto to nejpodstatnější, co jsem vnímal v mém poslání školního kaplana.
 
V úctě ThLic. Norbert František Vehovský O. Praem.
školní kaplan Veselé školy 

Zápis z mimořádné porady učitelů 25. 6. 2018

Dne 25. 6. 2018 se sešla mimořádná pedagogická rada Veselé školy, která prodiskutovala situaci kolem odvolání paní ředitelky Jany Válkové. Z rady vyplynulo, že část učitelů se v úterý 26. 6. 2018 postará o chod školy a druhá část půjde k jednání s panem biskupem Malým. Jednání se bude týkat žádosti o zrušení odvolání ředitelky.

Odvolání ředitelky je pro učitele krok znemožňující fungování školy v duchu jejího dosavadního úspěšného působení. Důvody k našim obavám vypisujeme v petici učitelů ze dne 22. 6. 2018.

Budeme prosit o písemné vyjádření týž den do 16:00, abychom mohli zajistit péči o svěřené děti, informovat děti a rodiče, kteří situaci velmi aktivně sledují a řeší. Následující kroky budou záviset od výsledku jednání.

 

Alena Brožová, zástupkyně

David Válka, zástupce

učitelé:

Hübnerová Benedicta

Frassová Pavla

Vehovský Norbert

Jeřábek Martin

Králíková Tereza

Machová Kateřina

Mojžíš Pavel

Pecharová Lenka

Pecharová Klára

Prokopius Martin

Rálková Jana

Vehovská Anna

Petr Válka

Kozáková Anna

Šváb Václav

Roušar Martin

Milota Jiří

Látal Ivan

Martišková Marie

Rálková Anna

 

Dopis paní prof. Hogenové

Vaše eminence, vážený pane kardinále,

 

    připojuji se k hlubokému zneklidnění učitelů v základní škole v Soukenické ulici (Veselá škola). Jsem univerzitní profesorkou a každý měsíc, již druhý rok přednáším pro učitele této školy filosofická témata, která by měla zajímat spíše vysokoškolské učitele, než pedagogy na základní škole. Ještě jsem se nesetkala s takovým opravdovým zájmem o ontologické, gnozeologické a především etické problémy, které jsou na této škole pociťovány jako základ pro možnost vyučovat děti a rozumět své práci. 

    Mnohokrát jsem vyslovila nahlas při diskusích, že jsem se ještě za padesát let své praxe nikdy nesetkala s tak bytostným zaujetím pro výchovu a vzdělávání dětí. Velmi často se diskuse stočí na problémy jednotlivých dětí a pak je možno pochopit, že dítě na této škole není jedno z mnohých, ale jde o lidskou bytost, jež je citlivá a zranitelná, má nárok na svůj vlastní pohled na skutečnost kolem nás. 

    Je mi dnes sedmdesát let a prošla jsem naším školstvím jako žačka, studentka, jako učitel na Univerzitě Karlově, konkrétně přednáším především na Pedagogické fakultě. Velmi často si uvědomuji, jak v současné odcizené době, kdy většina lidí myslí jen na peníze a kariéru, jsou děti ve škole vydány na pospas okolnostem nejrůznějších tzv. objektivních a vědecky podložených projektů. Vím, že mnoho dětí se poškozuje, aby vůbec něco lidského pocítily, protože samy sebe vnímají jako předmět pro působení nesrozumitelných cizích sil.

    Je to poprvé, co jsme přišla do školy, kde učitelé a děti mají k sobě vztah přátelský, kde autorita učitele musí vycházet nikoli z naučených asertivních zkušeností marketingového a manažerského charakteru, ale z vroucnosti, která je výrazem toho, co na křesťanství je nádherné, z lásky a z důstojnosti dětské duše. Něco takového nenajdete na ostatních školách. Většinou na našich školách panuje řád a strach z jeho porušení. 

    Tuto krásnou atmosféru ve Veselé škole iniciuje především její ředitelka, jejíž duchovní potřeby nejsou saturovány jen formálními podmíněnostmi fungování školy, ale krok za krokem se snaží otvírat horizonty křesťanského a občanského působení na děti především svou vlastní sebeproměnou a proměnou myšlení svých podřízených, což byl hlavní důvod, proč jsem byla na tuto školu pozvána. Ve sboru jsou neuvěřitelně hluboké osobnosti a to, co je mezi těmito lidmi se nedá nazvat pouhou spoluprací, je to synergie vyvěrající, z náhledu na to, co se nedá snadno vyjádřit v definici psychologického či sociologického charakt eru, není to faktologicky výslovné. 

    Jsem přesvědčena, že by bylo velkou chybou odvolávat pí ředitelku Mgr. Janu Válkovou; tolik z mé strany, děkuji za pochopení, 

 

                        v nesmírné úctě,       prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Dopis zaměstnanců Veselé školy

             Vaše Eminence, vážený pane kardinále, 

jako učitelé a zaměstnanci Veselé školy, zřizované Arcibiskupstvím pražským, se ostře ohrazujeme proti odvolání ředitelky školy, paní Mgr. Jany Válkové, biskupem Václavem Malým dne 22.6. 2018.

 

Prohlašujeme, že:

1) neexistuje reálný a pádný důvod k odvolání, protože škola pod vedením Jany Válkové dlouhodobě vykazuje příznivý vývoj, vize a je garantem vysoce profesionální práce s dětmi, jak lze

prokazatelně zjistit z každoročních výročních zpráv školy, četných pochvalných vyjádření rodičů, mimořádných úspěšných vzdělávacích i uměleckých aktivit, které škola pravidelně vykazuje a zvláště ze spokojenosti dětí, které rády do školy chodí a vzdělávají se zde.

2) naše škola dlouhodobě pracuje na rozvoji nejen své interní koncepce, ale zamýšlí se i nad budoucností církevních škol a jejich oprávněném místu v našem školském systému. Náš tým vytvořil „Návrh koncepce církevních škol“, kterou jsme i Vám osobně předali při Vaší návštěvě ve Veselé škole dne 21.9.2017.

3)naše škola nabízí rodinné, přátelské a podporující prostředí, které kontinuálně vytváří komunitu dětí i rodičů, založenou na zásadách křesťanské víry, uplatňující křesťanské zásady a hodnoty evangelia, každodenně žitého a připomínaného. Zároveň se stala trvalým útočištěm mnoha dětí s nejrůznější škálou podpůrných opatření, kterým nedokázalo trvale pomoci klasické státní i speciální školství. Takový přístup, jakož i spojení ZŠ a ZUŠ, je v současném školství a společnosti mimořádný a stále více vyhledávaný, o čemž svědčí zájem o školu, který vysoce převyšuje její kapacitu.

 

    Žádáme Vás proto o změnu stanoviska jako zřizovatele a o zrušení rozhodnutí odvolání paní ředitelky Mgr. Jany Válkové. Jako učitelé nemůžeme být loajální ke zřizovateli, který jedná tímto nekorektním a nekompetentním způsobem, vyvíjí pouze opakovanou kontrolní činnost, bez sdělení vizí, které jako zřizovatel má.

    Požadujeme také prošetření a kontrolu práce Referátu církevního školství AP pod vedením biskupa Václava Malého a Mgr. Moniky Vagenknechtové.

    Žádáme, aby nebyla naše mnohaletá práce znehodnocována nekoncepčními kroky těchto pracovníků. Považujeme odvolání ředitelky za nesprávné a nespravedlivé.

 

V Praze dne 23.6.2018                         Za učitele a zaměstnance Veselé školy:

                                                             Mgr. Alena Brožová, zástupkyně

                                                             Mgr. David Válka, zástupce

                                                             ThLic. Norbert František Vehovský O. Praem. - školní kaplan

                                                              Mgr. Martin Prokopius, výchovný poradce

                                                              Ing. Petr Válka

                                                              Mgr. Lenka Pecharová

                                                              Mgr. Tereza Králíková

                                                              Bc. Klára Pecharová

                                                              Edita Brožová

                                                              Regina Nováková

                                                              Jana Rálková

                                                              Martin Roušar

                                                              Mgr. Kateřina Machová

                                                              Ivan Látal

                                                              Miloš Zahradník

                                                              Lukáš Červený

                                                              Markéta Sedelmayerová

                                                              Pavla Frassová

                                                              Mgr. Jaroslava Tomková  

                                                              Anna Vehovská. -  a ostatní zaměstnanci a učitelé ZŠ a ZUŠ