Aktuality

Pozvánka na hravé odpoledne budoucích prvňáčků

Milí rodiče,

ráda bych Vás a Vašeho předškoláka pozvala na seznamovací odpoledne budoucích spolužáků :-)

Poznají kamarády i budovu, děti z 5. třídy nám předvedou hezké představení a přijde za námi také paní ředitelka. Část setkání se novým žáčkům bude věnovat paní vychovatelka z družiny a rodiče mohou se mnou probrat případné dotazy, organizační záležitosti a podobně. Těším se na setkání ve středu 22. května v 15 hodin v Soukenické 10, první patro.

S přáním hezkých jarních dnů, Lenka Pecharová, od září 2019 třídní učitelka 1. ročníku 

Divadelní zážitky s Tučňáky

Vážení přátelé,
srdečně vás zveme na divadelní představení " Tučňáci," které se koná 10. dubna od 15 hodin a 29. kvěna od 15 hodin v Soukenické 20.

Ať se vám líbí!  J. Válková, ředitelka Veselé školy.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zápis se řídí podle § 3a, odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem Veselé školy - církevní základní školy a základní umělecké školy je Arcibiskupství pražské. Veselá škola je církevní školou, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě zápisu dne 1. dubna 2019 v době od 8,00 do 18,00 hodin v budově v Soukenické 10, ve 2. patře. Ve školním roce 2019/2020 otevře Veselá škola jednu první třídu do naplnění kapacity. Pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 platí tato kritéria:

Přijati budou sourozenci žáků Veselé školy. Individuálně budou přijaty děti s podpůrnými opatřeními dle porady s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo SPC. V třetím kritériu pro přijetí bude zohledněn čas příchodu k zápisu.

U zápisu proběhne rozhovor s dítětem, budeme prosit o kresbu postavy, zazpívat píseň či říci báseň, opsat tečky, spočítat věci na stole, umět barvy. O přijetí nerozhoduje úroveň dovedností dětí. Zápis probíhá jako slavnost. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.                                               

Mgr. J. Válková, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy 2019/2020

 

CO S SEBOU: 

1) Rodný list

2) Občanský průkaz

3) Dokumentace z poradny kvůli odkladu

PřílohaVelikost
Image icon zapis_2019_letak.jpg104.57 KB

Veselá slavnost - Tučňáci na arše

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na další Veselé slavnosti ve středu 20. 3. 2019
Od 16 hodin zahrají žáci 2. stupně divadlo "Tučňáci na arše". 
Od 17 hodin jste zváni na koncert dechového oddělení žáků Martina Roušara. 

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

oznamujeme ředitelské volno, které je stanoveno na dny 6. a 7. května 2019.

Olympijské práce na Strahově!

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na výstavu Olympiády Veselé školy do areálu Královské kanonie premonstrátů na Strahově od 7. března 2019 po dobu jednoho měsíce. Vernisáž s dětmi bude 7. 3. po mši svaté zhruba ve 12 hodin. https://www.strahovskyklaster.cz

Jistě Vás nádherné práce dětí, Pražský hrad i klášter potěší - Mgr. Jana Válková, ředitelka Veselé školy.

Testování Cambridge pro druhý stupeň

Vážení rodiče,

v rámci programu zlepšování výuky angličtiny ve Veselé škole zavádíme ve spolupráci s British Council testování Cambridge pro naše žáky. V letošním školním roce chceme začít zkouškou Young Learners (YLE) na úrovni A2 Flyers pro žáky druhého stupně. Věřím, že tato zkouška může pozitivně motivovat žáky ke studiu angličtiny a poskytne jim zpětnou vazbu. Úroveň A2 je na dosah úrovni B, která již má platnost při přijímacích řízeních do zaměstnání. Jsem přesvědčen, že většina našich žáků ve zkoušce A2 Flyers uspěje a získá tak sebevědomí a dobrý základ pro další studium, v budoucnu i pro získání dobrého zaměstnání. Prosím podpořte tento projekt, určitě to má smysl.

Zkouška stojí 1600,- Kč, probíhá celý den, termín je stanoven na 10. 4. 2019, kdy přijdou odborníci  z British Council testovat naše žáky ve schopnostech: writing, reading, listening, speaking. Výsledky se pak pošlou do Británie a na jejich základě se vyhotoví oficiální certifikát Cambridge, který by měl dorazit ke konci školního roku.

Přihlášky se budou rozdávat žákům v úterý 26. 2.

Veselé slavnosti a odměna medailistům OLYMPIÁDY

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na další  Veselé slavnosti ve středu 27. února.
Od 16 hodin probíhá výtvarný workshop a káva s hovorem. V 17 hodin jste zváni na koncert vážné hudby.
 
Medailisté vyšší než 130 cm  z Olympiády Veselé školy budou mít příští týden odměnu v návštěvě https://www.golemvr.cz/#vstupte
 
Děti menší než 130 cm (nefungovala by virtuální realita Golem) čeká odměna 5. března, kdy do školy pro ně přijede virtuální mořský svět.
 
Těším se na Vás  Mgr. J. Válková, ředitelka školy.

Šťastné vykročení do dalšího pololetí

S velikou radostí se ohlížíme za prvním pololetím. Čtyři žáci deváté třídy byli přijati na různé umělecké školy, dva z nich dokonce obsadili první příčky mezi stovkami uchazečů. Všichni jsme na ně moc hrdí!

Chystáme výstavu prací z Olympiády Veselé školy na téma "Pražské Jezulátko" ve Strahovském klášteře, natáčíme filmy v souvislosti s představením Veselá apokalypsa, připravujeme seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky, velký koncert v Malostranské besedě, rekonstrukci herny a keramické dílny, pořízení kulis hradu pro šermíře … radujeme se ze všeho společného tvoření!