Domácí úkoly

Úkol z Aj na 16. 5. - AB page 59/H

Úkol z Aj na 9. 5. - AB page 57/D

Úkol z Čj na 25. 4. - napiš 15 vět na základě pohádky, kterou jsme četli ve škole. Buď popis postavy, nebo popis místa z pohádky.

Úkol z Aj na 25. 4. - AB page 53D

Úkol z Aj na 11. 4. - kdo se naučí básničku na straně 50 a při přednesu nebude potřebovat více než 4 nápovědy, získává 1! Můžete se naučit i další básničky z učebnice. Přečti si v časopise na straně 12 a 13 článek The Canadian Lynx, doplň tabulku s 11 body na str. 13.

Úkol z Aj na 4. 4. - přečti si alespoň jeden článek z časopisu, na který nám ve škole nezbyl čas

Úkol z Čj na 4. 4. - opakuj si na písemnou práci podle návodu v sešitě

Úkol z Aj na 30. 3. - Přečti si dvoustranu 12, 13 nebo 16, 17 (prostě si vyber, co tě víc zajímá) v časopise RandR (na obálce je kuře) a zodpověz otázky na konci článku

Úkol z ČJ na 29. 3. - Dočti knížku a přines zápis

O prázdninách: Napiš únorový zápis do čtenářského deníku. Dočti si v časopise RandR články, které jsme ve škole nečetli.

Úkol z AJ na 22. 2. - AB page 36 ex. B

Úkol z ČJ na 22. 2. - Zopakuj si slovní druhy a větné členy

Úkol z ČJ na 15. 2. - Větu převeď do "pavouka" a urči větné členy: Jasné hvězdy každou noc svítily na Petrovu hlavu.

Úkol z AJ na 8. 2. - v AB pracuj ve fialové příloze. Dokonči vše včetně šesté lekce.

3. 2.  - Nezapomeňte přinést čtenářské deníky za leden!

Úkol z AJ na 25. 1. - AB 29/G, dobrovolný úkol na jedničku - naučit se písničku v PB 30/5

Úkol z AJ na 4. 1. - v Activity Book najdi fialovou přílohu a vyplň první čtyři lekce.

Úkol z ČJ na 4. 1. - Přines zápis ve čtenářském deníku za prosincovou četbu.

Úkol z AJ na 21. 12. -  Dočíst další knížku a přinést zápis.

Úkol z AJ na 14. 12. - Podle časopisu str. 11 a 12 rozhodni, zda jsou tyto otázky pravda, či ne. Opiš si je do sešitu.

- The Queen speaks on Christmas Day.

- English speaking countries have the same Christmas tradition as we do.

- Breakfast is the most important meal in Britain.

- Fish is not traditional in English speaking countries.

- The most important day is Boxing Day for South Africans.

 

Úkol z ČJ na 7. 12 - kdo může, pustí si další baladu z Kytice.

Úkol z AJ na 7. 12. - Activity Book page 19/H, I. Dokončili jsme 4. lekci, zopakuj si celou lekci (slovníček, přehled gramatiky v učebnici)

Na příští týden 30. 11. není žádný úkol.

Úkol z AJ na 23. 11. - vypracuj první zápis o četbě. Pokud již máš, jiný úkol není, pokračuj v četbě další knížky.

Jak má zápis vypadat?

Time to Read 1

titul of the book: Maisie and the Dolphin

Vyber si z následujících úkolů alespoň jeden:

1) opiš a přelož jednu větu z knížky

2) napiš alespoň sedm nových slovíček z knihy

3) vypracuj část Activities na konci knihy

Úkol z Čj na 23. 11. - vyzkoušej si zvukový diktát na www.pravopisně.cz. Doporučuji ti přečíst si i úvodní slovo s návodem, jak diktát psát. Zde je přímý odkaz na diktát     http://pravopisne.cz/2013/09/zvukovy-diktat-pro-4-5-tridu/

Úkol z Čj na 9. 11. - procvičujeme podmiňovací způsob, učebnice str. 33 cv. 28, druhá část zadání (tvary podmiňovacího způsobu vypiš do sešitu převedené do 1. os. mn. čísla a 2. os. mn. čísla). Z první věty (Učím se, abych byla vzdělaná) tedy napíšeš.: Učím se, abych byla vzdělaná. Napíšeš tedy: abychom byli, abyste byli.

Anglický jazyk skupina Markéty - v pondělí píšeme čtvrtletní práci - vzorové věty: I like/don´t like swimming. He likes/doesn´t like swimming. He is going to go to muzeum on Monday. I am going to..., You are going to...

Popis obrázku (co se právě teď děje) - Two boys are playing football. The boy is wearing a hat.

Slovní zásoba Unit 1 a 2 podle slovníčku.

 

Úkol z M na 6. 11. - str. 60 cv. 10. V úterý 10. 11. píšeme test!

Úkol z Čj na 2. 11. - na stránkách pravopisne.cz si udělej Pravokvíz na shodu podmětu s přísudkem. Zde je přímý odkaz http://pravopisne.cz/2015/08/shoda-prisudku-s-podmetem-pravokviz-10/

Kdo nemá přístup k internetu, může zpracovat cvičení 14 str. 51 z učebnice.

Dokončete říjnový zápis do čtenářského deníku, deník přineste také v pondělí 2. 11.

Úkol z Aj na 2. 11. - na stránkách learningchocolate.com si najdi hru o Halloweenu, tady je přímý odkaz http://www.learningchocolate.com/content/halloween

Zkus si všechny části (Mach up 1, 2, 3, kde budeš přiřazovat, pak část Fill in, kde doplňuješ, nakonec i poslední část Dictation)

Úkol z M na 23. 10. - slovní úlohy z učebnice str. 64 cv. 23, 26 . Učivo - Pravděpodobnost nám pomáhá (slovní úlohy, grafy závislostí)

Úkol z Aj na 19. 10. - kdo nestihl v hodině napsat dopis, dopíše (AB str. 7, cv. D). Naučit se co nejlépe recitovat (šplhouni můžou umět zpaměti) básničku na str. 10 cv. 5.

Úkol z Čj na 19. 10. - Vyprávěj někomu příběh Lega podle poznámek z hodiny. Přines od svého posluchače jednu větu, jak se mu příběh líbil. Pro jistotu zde otázky a odkaz na film.

https://www.youtube.com/watch?v=aqWOu79sQGU

Co vzniklo dřív? Slovo lego, nebo první kostička? Jaká byla profese Ole Kirka Christiansena, zakladatele firmy Lego? Kdo pomohl Olemu překonat nejtěžší chvíle, když mu zkrachovala firma a zemřela žena? Jak vznikl název firmy Lego? Co znamená v dánštině a co v latině? Jaké neštěstí se stalo v roce 1942? Kdo přivedl Godtfreda na myšlenku dát hračkám systém? Kdo vylepšil lego kostky tak, že drží pohromadě? Kolik lidí navštívilo Lego land během prvního roku provozu? V jakém to bylo roce?

 

Úkol z Čj na pondělí 12. 10. - napiš čtvrtou část Mapy příběhu - tj. popis prostředí (hrad, město, škola...). Pro zájemce uvádím zdroj (děti vědí, o co se jedná: http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/s...

Úkol z matematiky na pátek 16. 10.  - udělat pracovní list a nalepit do sešitu

Úkol z Aj je výjimečně na čtvrtek 15. 10. (v pondělí jsme na Hradě a ve středu v kině) - přečti si v časopise str. 16 a 17, vylušti hádanky.

Úkol z matematiky na pátek 9. 10. - cv. 21, na straně 51 - uč. M, dělíme na části - zlomky

Úkol z aj na 6. 10. - napiš alespoň tři věty o medvědovi Grizzly (použij článek v časopise, str. 24 - 25 nebo čerpej z toho, co si pamatuješ z hodiny)

Úkol z čj na 5. 10. - učebnice str. 16 cv. 33 opiš věty do dom. sešitu

Úkol z čj na 29. 9. - napiš pět vět, v každé použij dvě slova s předponou z-.

Úkol z aj na 30. 9. - Activity Book str. 5 cv.G

Úkol z M na 2. 10. - cv. 11 (jen poslední sloupec), na straně  34 - učebnice M. pro 5.ročník, sčítání a odčítání des.čísel.