Anglický jazyk

Ve středu 7.9. začíná aj pro 1. a 2. třídu - hravou formou. Přihlášky děti obdrží v případě zájmu u třídní učitelky, které je rovněž odevzdají.