Zápis ze stravovací komise

Setkání stravovací komise jídelny Křesťanského domova mládeže (dále jen jídelna KDM)

jídelna připravuje jídla pro Veselou školu

O účast na setkání mě požádala paní ředitelka Veselé školy. Přidaly se ke mně další 3 maminky – Jasmína Ledecká (maminka Emy), Hedvika Marešová (maminka Táry), Zuzana Zembalová (maminka Štěpána) a virtuálně nás podpořila Pavla Kordíková. Moc děkuju.

Setkání proběhlo v úterý 7. června. 

Proč jsme se komise účastnily:

·         děti si stěžují na kvalitu jídla, mimo jiné i na to, že polévky jsou často přesolené

·         děti mají i po obědě hlad, protože část jídla nebo i celé jídlo nejedí

·         vadí nám, že se jídlem hromadně plýtvá, protože se často vyhazuje

·         ochutnaly jsme (některé z nás i několikrát) jídlo z jídelny – zdálo se nám, že není pro děti vhodné (klobása, zahušťované omáčky moukou, použití nevhodné, příliš ostré kořenicí směsi, několikrát do týdne smažená jídla)

·         cena jídla – je vyšší než u jiných škol – cena se běžně pohybuje okolo 23-25 Kč, ve Veselé škole 26 Kč, od příštího školního roku 31 Kč

·         jídlo nelze odhlásit ráno, ale pouze předchozí den do 14 hodin, zatímco strávníci Arcibiskupského gymnázia mohou odhlašovat v den oběda do 8 hodin

Co jsme se dozvěděly na setkání přímo od zástupců jídelny:

·         od žáků v anketě dostaly známku 2, 41, tj. průměrnou – v minulém roce byla známka 2,84

·         vaří pro několik škol, spíše pro starší žáky, ale také pro veřejnost – všechny tyto skupiny mají na výběr stejná jídla (pro potřeby Veselé školy se prý jídla tolik nekoření a nesolí)

Přímo na místě byly k dispozici ochutnávky jídel, vše bylo smažené, kuře příliš kořeněné, jahody se šlehačkou byly kompotované. Podle slov vedoucího kuchaře to bylo jídlo speciálně připravené pro účely stravovací komise. Některé maminky, ale po ochutnání řekly, že jídlo chutnalo stejně jako ve Veselé škole.

Po setkání přímo s kuchařem jídelny se ukázalo několik problematických bodů:

*personální

·         vedení jídelny KDM je přesvědčeno, že nabízí dětem kvalitní a vyváženou stravu a nedomnívá se, že by bylo potřeba něco zásadně měnit

·         hlavní kuchař zastává názor, že by se děti měly pravidelně seznamovat s typicky českou kuchyní – smažené řízky, smažený sýr, smažené špízy, jitrnice – my se domníváme, že jídelna by spíše měla vychovávat ke správným stravovacím návykům včetně zdravé a čerstvé stravy

·         v kuchyni, která vaří přes 900 jídel, pracují 2 kvalifikované kuchařky, ostatní nemají kuchařské vzdělání, kuchař není s personálem moc spokojen

 

 

*technické

·         jídlo se do Veselé školy dováží již během dopoledne, odváží se z jídelny (údajně kvůli velkému provozu v Praze) již v 10 hodin, vydává se kolem poledne, do té doby je přechováváno v termoobalech, o tom, jak je jídlo přihříváno ve výdejně Veselé školy kuchař nic neví

·         v jídelníčku pak není zohledněno to, že se jídlo bude převážet, z obalovaného květáku je proto nedefinovatelná směs

·         podle jídelny KDM není ve Veselé škole ani místo, ani nádobí na to, aby mohli k jídlům dodávat i saláty

Naše podněty ke změně:

·         rády bychom, aby se jídelna začala řídit doporučeními projektu Zdravá školní jídelna, popřípadě se do projektu přihlásila – tento projekt se opírá o nejnovější poznatky týkající se zdravé stravy, je garantovaný Státním zdravotním ústavem – tento projekt například omezuje podávání vepřového masa (1 x týdně), knedlíků z bílé mouky (2 x měsíčně), solení (proti nadměrnému solení je i hlavní hygienik ČR, více informací na stránkch http://mene-solit.cz/), nedoporučuje uzeniny, dává přednost čerstvé zelenině před sterilovanou, čerstvému ovoci před kompotovaným, podporuje zavářky z luštěnin a obilovin (vločky, pohanka, jáhly, bulgur) http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Konzultacni_den_HDM_2015/Zdrava_skolni_jidelna_vyvoj_projektu.pdf

·         rády bychom, aby se jídelna začala inspirovat na stránkách Zdravá školní jídelna, kde jsou jednak vzorové jídelníčky, jednak je zde nabídka seminářů či individuální pomoci při sestavování jídelníčku http://www.zdravaskolnijidelna.cz/publikace

 

Návrhy na změny domluvené na setkání stravovací komise s panem kuchařem a vedoucí jídelny:

·         dodáme obecná přání k přípravě jídla, tj. žádné uzeniny, minimální či žádné zahušťování polévek, nepoužívání standardních kořenicích směsí s glutamanem, pro děti atraktivní zpracování luštěnin, např. jako přísad do polévek, jako zahušťovadel apod.

·         zeptáme se na to, zda by mohly děti dostávat k jídlu salát

·         poprosíme paní Rálkovou, která má stravování ve Veselé škole na starosti, aby při výběru jídla zohledňovala stravování menších dětí a aby se pokusila požádat při volbě jídla o drobné úpravy pouze pro Veselou školu, např. místo smažených hranolek bramborovou kaši, místo grilovacího koření oregano apod. – kuchař sám nabídl, že je možné jídla upravit podle přání http://www.kdm.cz/jidelni-listek.php

·         dodáme pro inspiraci jídelní lístek z jídelny, která též rozváží jídla do různých škol a se kterou jsou rodiče spokojeni

·         poprosíme o to, aby jídlo mohlo být odhlašováno do 8 hodin ráno, místo do 14 hodin předchozího dne

·         zkusíme kontaktovat rodiče z druhého ročníku gymnázia, kteří již nějaké kroky ke změnám v jídelně podnikli

Markéta Slezáková, Jasmína Ledecká, Hedvika Marešová, Zuzana Zembalová