Domácí úkoly

OZNÁMENÍ 5. třída + angličtina skupina Oxford

Úterý, 18. Září 2018

 

Vážení rodiče, milé děti, 

ve čtvrtek jsme si napínavým pokusem ve třídě ukázali TLAK VZDUCHU, první středu jsme strávili nádherné dopoledne na Festivalu vědy. 

DÚ úterý ČJ  učebnice str. 11 / cv. 17 pět řádků

ÚSTNĚ:  trénuj na test středa AJ z následující slovní zásoby:

Find someone: Who wants to be a Geography teacher.  Who speaks two foreign languages.

Who likes what happened in the past. Who goes shopping with a list.

Každé úterý šestou vyučovací hodinu probíhá doučování žáků z 1.stupne, děti ze 3.-5. třídy budou vyzvednuty na obědě. Pokud se bude chtít někdo přidat kdykoliv během pololeti, také může. Kontakt - email : tomkova.rozsec@seznam.cz nebo telefon:773196432. 

- Kdo ještě nemá: svou knížku na čtení a prosím od rodičů vyplněnou a podepsanou ŽK, obalené učebnice.

-  Projekt: ZÁŽITKY S MÝM KAMARÁDEM STROMEM

Vyber si ve svém okolí strom a jednou týdně ho vyfoť na mobil či tablet (pokud opravdu nemáš techniku, zakresli). Napiš jednu či dvě věty, jaké změny pozoruješ od minulé návštěvy. Práci odevzdej v pondělí 15. října: 5 x písemné záznamy + na flash disku pořízené fotografie.

- Bystré hlavičky určitě využijí Logickou olympiádu - podrobnosti zde:

https://www.logickaolympiada.cz/

-  ČTENÁŘSKÝ  DENÍK: lze pokračovat v sešitu ze čtvrté třídy, během roku celkem pět knížek, z toho alespoň 2 české současné autory např. Braunová Petra, Ježková Alena, Kratochvíl Miloš, Stančík Petr, Svěrák Zdeněk, Šrut Pavel

- Zájemcům doporučuji hezké stránky na angličtinu  http://learnenglishkids.britishcouncil.org. Obsahují gramatiku, slovíčka, hry a mnohé další.

Do školy: penál (pero, 2 ořezané tužky, základní pastelky žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá), guma, ořezávátko, kružítko, nůžky, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou – doporučuji podepsané. Sešity a učebnice podle rozvrhu, ŽK. V pondělky a čtvrtky máme literární chvilky = každý si užívá svou knížku na čtení.

Malá ochutnávka blížících se zážitků:

- ve středu 19. září KONCHOLOGICKÉ PRAKTIKUM - odbornice z Přírodovědecké fakulty UK nám předvede pitvu slimáka

-  za vítězství v celostátní literární soutěži "Objev nejhezčí knihkupectví" dostal každý knihu Po stopách stoleté dámy; zbývají nám ještě finance na společný zážitek - třeba Dinopark Harfa?

- zvířátkový den :-)

- výpravy do přírody

- dopoledne v Bulharském kulturním institutu

- pokračuje projekt MÁMA TÁTA PŘED TABULÍ

PRÁZDNINY

podzimní pondělí 29. a úterý 30. října  (následuje ředitelské volno 31. října až 2. listopadu)

vánoční sobota 22. prosince až středa 2. ledna

pololetní pátek 1. února

jarní 11. až 17. února

velikonoční čtvrtek 18. dubna až pondělí 22. dubna

Angličtina 7. - 9. třída skupina Oxford

TEST WEDNESDAY 19th September – zápor v minulém čase

I avoided – I didn´t avoid

she fell – shed didn´t fall

they felt – they didn´t feel

we gathered – we didn´t gather

she gave up – she didn´t give up

I heard – I didn´t hear

it hung – it didn´t hang

we kept – we didn´t keep

I found – I didn´t find

I lost – I didn´t lose

I lay – I didn´t lie

they saw – they didn´t see

You succeeded – you didn´t succeed

you thought – you didn´t think

they tried – they didn´t try

I used to – I didn´t use to  didn’t use to like broccoli when I was younger, but I love it now.

 

Homework for Tuesday 18th September: How I chose my English Fiction

= vyber si doma, půjč si v knihovně … anglickou beletrii, která tě bude bavit a budeš si ji nosit každou středu do školy.

Zapiš o tom 4 věty a skutečně si knihu dones J

středa 5. září   Homophones = words that sound the same but have different meanings and spellings

ate eight; band = group of musicians  banned = forbid, prohibit

blew blue;  board long piece of wood  bored  feeling dissatisfied because you are not interested in something

dear = beloved  deer = a hoofed animal

hear here  hour our  I eye

lice - /lais/ small insects that live in people´s hair  lies words that are not true

male mail   tale tail  wear where  weak week  be bee  night knight

 

Starší zprávy

- Velmi doporučuji projekt ČTENÍ POMÁHÁ, podrobněji zde: http://www.ctenipomaha.cz/

- Upřímně děkuji za všechny milé dárečky, květiny a především za krásné dny a měsíce, které jsme společně prožili. Srdečně vám přeji požehnané prázdniny, spoustu hezkých zážitků, odpočinku a vše dobré.

- Zvítězili jsme v celostátní literární soutěži - Objev nejhezčí knihkupectví, bavila nás interaktivní výstava podle pohádkové knihy Jiřího Trnky Zahrada, bravurně jsme sehráli divadelní představení Strašidelné město, potěšila přespávačka ve škole :-)), užili jsme si bezobratlé živočochy, dvoudenní výllet na Točník i do Rokycan, setkání s dcerami a vnoučkou Jiřího Trnky, výuku angličtiny se studenty z Tennesssee, LASER GAME, sázení stovky dubů k výročí republiky v oboře Hvězda, ateliér tatínka sochaře, vítání jara v Budeničkách, Freestyle park, Minigolf, výstavu textiních obrazů Alenky Brožové, prozkoumali "místo činu" - kryptu v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi, jeli jsme do školky a miniZOO BUDENIČKY, Rotundy svatého Martina, oslavili 200. výročí poštovní schránky v Poštovním muzeu, známe Karlův most, tušíme, že Staroměstská věž je na "naší straně", že nejmladší sousoší představuje Cyrila a Metoděje, zatímco Jan Nepomucký stráží most nejdéle, navštívíli jsme Veletrh vědy v Akademii na Národní třídě, pri vyprávění o Izraeli zkoušeli hebrejská písmenka, díky ochotnému tatínkovi jsme se dostali v katedrále až ke hrobu svatého Václava, při jiné výpravě jsme krmili lamy, kozy i ovečky, vychutnávali prosluněnou přírodu, zápasili v rugby = celý rok byl prostě fajn!

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE  středa 13. června (Kdo nebude přítomen, píše nejbližší den, kdy se objeví)

1) Použij ve smysluplné větě a přelož: find out, turn out to be (ukázat se jako), involve, permitted, deny, appear, head home, increase, announced different options for, have narrowed, they decided to purchase, received
2) Facts about the UK
3) Irregular verbs

Wednesday 30th May: What did I know?

Useful abbreviations like SUV. Sights in Prague including the Golden Lane,

Grammar: used to for my activities in the past, present perfect to talk about experience, countable and uncountable nouns, reflexive pronouns with “self”

Test Wednesday 23rd May – Adjectives

better, worse, Austrian, deep, low-cost, kind, (less) common, silent, cheap, similar, sick, close (blízký), tiny, addicted to, disappointed, based on, innocent of, punished for

Oral Exam Wednesday 16th May: Irregular Verbs

be – was/were – been

deal – dealt – dealt

forbid - forbade – forbidden

give – gave - given

grow – grew – grown

lead – led – led

rise – rose - risen

send – sent – sent

sell – sold – sold

set – set – set                                      umístit, uspořádat

sink – sank - sunk

steal – stole - stolen

take  – took  – taken                           take part = účastnit se; take place = konat se

teach – taught – taught

think – thought - thought

win – won - won

 

Čtvrtek 10. května ZÁPOR

a) pomocná a modální slovesa

he is able – he isn´t able

we were tired – we weren´t tired

you should gather – you shouldn´t gather

I have begun - I haven´t begun

It will take place – It won´t take place

b) významová slovesa: s výrazy don´t, doesn´t, didn´t

they focus on – they don´t focus on

it matters – it doesn´t matter

we laid (the carpet)  = we didn´t lay

Procvičuj si další probrané výrazy: treat, deny, contain, appear, offer, arrive, hand out, increase

 

Starší gramatika: Budoucí čas s “will” (náhlé rozhodnutí)

Ve všech osobách stejný tvar: will / won´t

I will (= I´ll) pay cash. The company will need workers with experience.

The innkeeper will provide the best service possible. She won´t date him.

She will suggest it herself. The driver won´t slow down.

The event will take place in eight days. The entrepreneur /ontrpr´n:r/ will achieve her goals.

24. dubna SAINT GEORGE

19. DUBNA PASSIVE sloveso to be + 3. tvar významového slovesa

21. března Present Perfect:  sloveso „have / has“ + třetí tvar významového slovesa

The entrepreneur /ontrpr´n:r/ has offered other destinations for six weeks.

The actress has been successful for several years. The CEO has chosen other employees since August.

I haven´t received any letter yet. I have never been abroad.  I have forgotten it, I apologize. I’ve known him since we were eleven.

John can´t arrive, because he´s broken his leg

14. března: present perfect, since, yet, opportunity, environment, wrist, equipment, provide, condition, develop, research, expect, advantage, several times, vacation / veɪˈkeɪʃən /

6. března Countable and uncountable nouns  =  Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

C: We use the article  a/an and the plural "s": an umbrella, two mistakes. Question how many? How many slices?

(Examples: governments, devices, items, employees, ..)

U: can never have the articles a, an or plural "s".  Question how much? 

bread, bacon, wheat, milk, cheese, snow, coal, sand, oxygen, air, luggage, accommodation, advice

Při jejich počítání si pomáháme jinými výrazy: a drop of water, a jar of, a loaf of, a spoon of, a piece of

Both - with different meanings: experience

C. zážitek: It was an awesome experience.

U: zkušenost: The company needs workers with experience.
 

a single item / material  (stone, iron, ..)

I broke a glass last night. Glass was very expensive in the past.

Reflexive Pronouns (Vztažná zájmena)

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Let me introduce myself. Will you hire new crew yourself? The guy thought to himself: it´s time to disappear.
She suggested it herself. The owl hurt itself

We laid the carpet ourselves. You should take more care of yourselves. The poor people weren´t able to provide for themselves.

Topic: The Groundhog Day is a popular tradition celebrated in the United States and Canada on the second of February  ...

Groundhogs weigh between 12 and 15 pounds and can live up to 8 years. These animals are omnivores, they are able to climb up trees, and swim. 

Gramatika 25. ledna V aj větě pouze jeden minulý čas: 

When did you receive this device? - I received it ..

What did you have to improve? I had to improve my ...

Why did you tell the fairy-tale? I told it, because ..

What did you hand out? I handed out

When did you set the table? I set it 

Who did you seek? I sought

Did you choose the item at the top or at the bottom? I chose

Did you understand me? Yes, I understood ...

How did you feel? I felt happy.

Why did he run away? He ran away

What did you decide for? I decided for

Where did the company build its new factories! It built them in AUstria

 When did you accept their offer? We accepted

When did the CEO solve the problem? He solved it last night.

What did the Austrian teach about? She taught about Vienna.

What did the robber hold? He held a weapon.

Písemná práce středa 10. ledna (učivo 1. pololetí)

1. Přelož do angličtiny (= budou tam české věty složené z této slovní zásoby)

Take the second turning left. The shuttle bus to the airport leaves in three minutes.

The sights of Prague include the Golden Lane, the Old Town Hall with Astronomical Clock, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze.

He had to get off earlier. She used to wear sneakers instead of boots.

We were able to accept their offer. Which pot will I use? Either of them. It doesn´t matter.
2. Uveď tvary nepravidelných sloves: be, deal with, forget, hurt, know, lead, light, rise, seek, sink, think, win

3. Vymysli vhodné dvojice podstatných jmen ke srovnání, každé slovo použij pouze jedenkrát

cheaper,  deeper, lower, wider, more expensive, more important, more jealous, less useful

Vzor: Microwave oven is less useful than a fridge/

 

Probíraná gramatika

4. listopadový týden: MODAL  VERB  CAN

a) ability: I can type. I can´t  lift 35 kg

b) permission: The prisoner can leave the jail.

c) we use can + verb of perception: I can see a bird in that tree. I can hear, smell

To express the future or the present perfect, we use

a) "to be able to"

= We were able to get tickets for the match. (= We managed to get ...)

b) "to be allowed to"

We will be allowed to stay abroad

I wasn´t allowed to talk during the exam.

You' were not allowed to dive in this lake.
 

3. listopadadový týden: Questions:

a) ptáme se na podmět, v otázce není DO, DOES, DID

Who visits his granny? - Kdo navštěvuje svou babičku?

b) neptáme se na podmět, v otázce je DO, DOES, DID

Who do you visit every Saturday? - Koho navštěvuješ každou sobotu?

Malý test středa 22. 11. s touto slovní zásobou:

The lawyers focus on the crime. Minions travel to Villain-Con. They serve to their leader. We decide to move to Austria.

We gain experience abroad. (získat zkušenosti)  We pay our health insurance 12 times a year. Customers purchase (kupují) the same items as 40 years ago.

 

ČTVRTLETNÍ  PRÁCE středa 15. listopadu - OBSAH:

Nepravidelná slovesa ze sešitu (vždy 3 tvary)

Useful opposites: more, narrow, in front of, worse, return, cheap, pretty, wet

POPIS CESTY v Praze - Sights in our capital: Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Probíraná témata:either = ani

Can you tell me the way

Which subway line should I take to get to

Go straight until you see the traffic lights

Change at Mustek station to the yellow subway line

 

London = the capital of the UK

located on the River Thames  /temz/

population over 8 million

Tower Bridge opens for a passing ship! In the last year the bridge opened 777 times which is, on average, twice a day

Other famous landmarks include: Tower of London, Buckingham Palace; Big Ben and the Houses of Parliament Big Ben is a tower with a bell inside; London Eye; The tube (London Underground) = the oldest underground railway network in the world.

 

Vazba USED TO = být zvyklý

His wife used to order meals from the local pub. She used to hand out the worksheets. Our aunt used to spend August abroad.  

The software developer used to work for customers from Austria. The guide on the Old Town Square used to speak two different languages.

domácí úkol na úterý 17. října  říjnové číslo časopisu str. 35 / task 5

Opakuj si slovesa: Present Simple (přítomný čas prostý)

It describes repeated actions or common situations: We stay at the seaside several times a year.

There will be following verbs in the test: hire, try, bring, deal, stay, sell, lead, check-in, aim to, meet, understand, ask for, fix + tázací výrazy: WHO, WHERE, WHEN

Be aware: Verbs ending in consonant +y: the third person changes the -y to -ies: fly --> flies, try --> tries …
(But: if there is a vowel before the -y: (play --> plays)

Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: he passes, she catches, he fixes, it pushes

We use do and does to make questions: Do you remember all items from the list? Does he remember the way?

We use don’t and (doesn’t) to make negative sentences:

 We don´t have dinner before 6.30pm. She doesn´t wear a wedding ring.

 

Přihlásit se k odběru RSS - Domácí úkoly