Plný název školy zní Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola.

V roce 2014 získala statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK.

Škola byla zřízena Arcibiskupstvím pražským v r. 1993 a zařazena MŠMT do sítě škol. Škola je umístěna v centru Prahy, v Soukenické ulici č. 10.

Je dobře dostupná, protože je 5 min. od stanice metra Náměstí Republiky a 2 min. od stanice tramvají Dlouhá třída.

Škola se skládá z 1. a 2. stupně základní školy, základní umělecké školy, školní družiny a školního klubu.

Naše škola je církevní školou

Škola je financována státem. Je plně rovnoprávná se školami státními ve smyslu úrovně a platnosti výstupních dokumentů žáků. Podléhá České školní inspekci.

Z hlediska programu školy to znamená, že se ve škole učí náboženství.

Do školy jsou přijímány bez rozdílu všechny děti, věřící i nevěřící, děti z rodin vyznávajících nejrůznější náboženství. Škola a všichni vyučující jsou tolerantní k této různosti, ale nezakrývají svůj katolický přístup k životu.

Pro nás je důležité, aby škola byla kultivovaným prostředím s přirozeně zdravými lidskými vztahy pro všechny, kdo tvoří školní společenství.

Umělecký rys naší školy je dám předně propojením sboru základní školy se základní uměleckou školou. Dále je pravda, že mnoho našich žáků navštěvuje obě tyto vzdělavatelské jednotky. Výtvarné aktivity široce vstupují také do programu družiny.

Školní družina je otevřena od 7:30 do 8:30 hod a po vyučování do 17:00 hod. V době po vyučování dostanou děti oběd, po kterém následuje odpočinek a nějaká uklidňující hra. Po 15:00 začíná hlavní program, který je skupinový nebo i individuální. Ve skupinovém programu se v průběhu týdne střídají aktivity v tělocvičně, nebo na hřišti, vycházky s nějakým cílem a různé hry. Děti, které chodí do družiny, mohou část času trávit ve Školním klubu nebo Základní umělecké škole, pokud se někam přihlásily.

Školní klub je instituce pro volnočasové zábavné a studijní aktivity dětí. Zábavné aktivity jsou hlavně sportovní (jezdectví, airsoft, šerm, šachy a fotbal) a herní (stolní hry). Kroužky naukové jsou zčásti rovněž zábavného charakteru, např. Historický klub nebo Klub vaření.

Naše ZUŠ nabízí v oblasti hudby hru na různé flétny, klarinet, saxofon, kytaru, klavír, varhany, bicí nástroje. Kromě individuální hry učíme i hru skupinovou.

V programu školy je předmět náboženství, který žákům přináší poučení o roli náboženství v životě jednotlivců i v celku společnosti. Žáci jsou uvedeni do tradic a slavností našeho kulturního rámce a poučeni o různosti životních názorů náboženských i filosoficko-vědeckých, aby se mohli orientovat v dnešním složení společnosti. Východiskem je nám koloběh roku v jeho fázích přírodního rytmu, opakujících se činností a svátků.

Žáci prožívají ve škole nejen podstatnou část dne, ale významnou část svého života. Měl by to být čas, na který budou rádi vzpomínat.

 

Milí rodiče,

rádi bychom Vám představili naši školu, která je známá jako Veselá škola. Tento zkrácený název dobře vystihuje atmosféru naší školy. Mýlili byste se však, kdybyste mu rozuměli tak, že jsme jakýmsi zábavným zařízením, kde se děti hodně nasmějí a občas i něco naučí. Je to škola, kde se pracuje a vyučuje tak, aby do ní děti rády chodily, protože je vyučování baví a vládne tam dobrá nálada.

Plný název školy zní Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola.