Pedagogové Veselé školy v roli spisovatelů

V nakladatelství Universum právě vyšla knížka České stopy v Římě, jejímiž autory jsou učitelé Veselé školy David Válka a Benedicta Hübnerová. Radost z ní najde laskavý čtenář, ať už je výletníkem, poutníkem, či tím, koho Věčné město v pohodlí domova prostě zajímá.  Autoři pohlédli na dějiny a současnost česko-italských souvislostí, vztahů i rozdílů, a nalezli místa, příběhy a osudy, jejichž význam a poselství vnímavé čtenáře překvapí.

Činí se též další kolegové naší školy:

Alena Brožová připravila půvabné knížky s krásnou uměleckou výzdobou
O čtrnácti františkánech z kostela Panny Marie Sněžné v Praze (Triton 2012) a Moje modlitební knížka (Triáda 2018)

a Lenka Pecharová sestavila knížku k výročí republiky Po stopách stoleté dámy (Portál 2018)

či mezioborového průvodce přírodou i matematikou Počítáme s vitaminy (Portál 2015)