Žehnání varhan ve Veselé škole

Ve čtvrtek 21. září požehnala J. E. Dominik kardinál Duka varhany v sále naší školy. Slavnostní odpoledne provázela hudba v podání pedagogů a žáků Veselé školy, zazněla díla J. S. Bacha, Maxe Regera a dalších. O mnohaletou existenci varhan ve Veselé škole i průběžnou kvalitní údržbu se zasloužila především Společnost pro duchovní hudbu, které tím právem náleží srdečné Zaplať Pán Bůh.