Veselá apokalypsa - představení v Divadle v Dlouhé

Veselá apokalypsa - představení v Divadle v Dlouhé

Veselé představení o tom, jak Češi způsobili konec světa v Divadle v Dlouhé dne 18.6. od 15:00.

Datum: 
Úterý, 18. Červen 2019 - 15:00
18.06.2019 - 15:00
The upcoming date less then 1 day.
Malostranská beseda - Veselý hudební festival

Malostranská beseda - Veselý hudební festival

Veselý hudební festival ZUŠ.

Datum: 
Pátek, 28. Červen 2019 - 19:30
28.06.2019 - 19:30
Zbývá 10 dní

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zápis se řídí podle § 3a, odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem Veselé školy - církevní základní školy a základní umělecké školy je Arcibiskupství pražské. Veselá škola je církevní školou, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě zápisu dne 1. dubna 2019 v době od 8,00 do 18,00 hodin v budově v Soukenické 10, ve 2. patře. Ve školním roce 2019/2020 otevře Veselá škola jednu první třídu do naplnění kapacity. Pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 platí tato kritéria:

Přijati budou sourozenci žáků Veselé školy. Individuálně budou přijaty děti s podpůrnými opatřeními dle porady s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo SPC. V třetím kritériu pro přijetí bude zohledněn čas příchodu k zápisu.

U zápisu proběhne rozhovor s dítětem, budeme prosit o kresbu postavy, zazpívat píseň či říci báseň, opsat tečky, spočítat věci na stole, umět barvy. O přijetí nerozhoduje úroveň dovedností dětí. Zápis probíhá jako slavnost. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.                                               

Mgr. J. Válková, ředitelka školy