Testování Cambridge pro druhý stupeň

Vážení rodiče,

v rámci programu zlepšování výuky angličtiny ve Veselé škole zavádíme ve spolupráci s British Council testování Cambridge pro naše žáky. V letošním školním roce chceme začít zkouškou Young Learners (YLE) na úrovni A2 Flyers pro žáky druhého stupně. Věřím, že tato zkouška může pozitivně motivovat žáky ke studiu angličtiny a poskytne jim zpětnou vazbu. Úroveň A2 je na dosah úrovni B, která již má platnost při přijímacích řízeních do zaměstnání. Jsem přesvědčen, že většina našich žáků ve zkoušce A2 Flyers uspěje a získá tak sebevědomí a dobrý základ pro další studium, v budoucnu i pro získání dobrého zaměstnání. Prosím podpořte tento projekt, určitě to má smysl.

Zkouška stojí 1600,- Kč, probíhá celý den, termín je stanoven na 10. 4. 2019, kdy přijdou odborníci  z British Council testovat naše žáky ve schopnostech: writing, reading, listening, speaking. Výsledky se pak pošlou do Británie a na jejich základě se vyhotoví oficiální certifikát Cambridge, který by měl dorazit ke konci školního roku.

Přihlášky se budou rozdávat žákům v úterý 26. 2.