VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VESELÉ ŠKOLY

Naše škola vykonává činnost základní školy, základní umělecké školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny - výdejny. Zřizovatelem je od roku 1995 Arcibiskupství pražské.

Po období nejistoty a napjaté atmosféry bude nové vedení Veselou školu stabilizovat v oblasti pedagogického sboru, vztahů, v oblasti ekonomické i právní při zachování stávajícího zaměření školy s důrazem na přívětivé, přátelské a vstřícné prostředí pro vzdělávání.

Jsme církevní školou. Ve vzdělávání je kladen důraz na podporu duchovních a křesťanských hodnot. Veselá škola je umístěna v centru Prahy a nemá vlastní spádovou oblast. Velká část žáků pokračuje v odpoledních hodinách v hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru v základní umělecké škole. Nabídka je doplněna další mimoškolní činností.Vážení rodiče,

děkuji za Váš zájem a trvalou přízeň, za snahu škole pomáhat při překonávání obtížného období. Na tomto místě Vás budeme informovat o aktuálním dění v naší Veselé škole. Intenzivně se připravujeme na zahájení školního roku 2019/2020. Během prázdnin vytvoříme zcela nové webové stránky, prosíme o shovívavost.

Mgr. Ing. Ivana Poláčková

ředitelka školy
reditelka.veselaskola@seznam.cz