Blog 3. třídy

Pátek, 19. Duben 2019

Dobrý sváteční den,

v praní řadě chci všem popřát hezké Velikonoce. Dále chci poděkovat na velkorysou účast na velikonočních trzích, po svátcích se s dětmi dohodneme, jak s výdělkem naložíme:-).

Jak jsem již avizovala, po prázdninách mi žáci donesou čtenářské deníky (Úkolem je děj příběhu už trochu přiblížit, stučně napsat, co se dělo. Napast, co se dítěti na knize líbilo, nebo nelíbilo, bude fajn i doporučení).

Dále mají žáci za úkol zpracovat projekt z AJ. Zadání mají v sešitech. Pro jistotu píši i zde:

The Project - What do you want to be? 

Žák se představí, řekne kolik mu je let, kde žije. 

Napíše, čím by chtěl být (vše je v kapitole Unit 8 - žáci mají i potřebná slovíčka v sešitech). V ideálním případě napíší i proč to povolání chtějí dělat. 

Např. I want to be a teacher becase I like children and I like school. 

Toto by žáci měli zvládnou vcelku samostatně, pro pomoc mohou použít učebnici i exercise book, dále jsem jim předvedla, jak na internetu mohou použít slovník a pomoci si. Tento projekt bude zpracován na papír A4/A3 a může být vyšperkovaný různými obrázky, výstřižky atd. Good Luck:-)

Hezké dny, Tereza

Úterý, 9. Duben 2019

Dobrý den,

D.ú. na pátek 12.4. je z ČJ učebnice str. 105, cvičení 25. Žáci vypracují do sešitu domácího. Matematika p.s. str. 24 + dodělat str. 28.

D.ú. na čtvrtek je z AJ exercise book  p. 11 / 8 (žáci napíší jednoduché věty v Aj, inspirace může být cvičení 7)

Info pro nemocné: ČJ uč. 104 - 105, v minutovkách procvičují VS a podstatná jména. M p.s. 25-28, procvičují v minutovkách násobilky a počty.

PR rostliny. AJ unit 8.

Upozorňuji, že žáci nosí na PR učebnici, pracovní sešit a desky (učebnice může být nechána ve škole ve složce). Také již pracujeme s učebnicí z matematiky, ta také může být ve složce. Projděte, prosím, pomůcky - sešity, penály, pravítka... 

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký týden, Tereza

P.s. zítra jdeme NAFILM, odchod po 1.hodině. 

Neděle, 7. Duben 2019

Dobrý den,

v první řadě chci pochválit všechny žáky za zdárné zdolání tří čtvrtin třetí třídy, ve škole se jim daří opravdu skvěle a dělají mi velkou radost:-). Jak jste si určitě všimli, děti začínají rychle růst (především mentálně) a to se projevuje na dinamice naší třídy. Snažím se s žáky hodně mluvit v kruhu, povídáme si o kamarádství, o cestách, jak řešit problémy, jak se spolu bavit s pochopením a otevřeností. 

K výuce…

ČJ - žáci dostanou nové minutovky na VS a slovní druhy, což je naše učivo do konce školního roku. Budeme probírat podstatná jména, slovesa, naučíme se určovat základní skladební dvojici a dále se seznámíme se všemi slovními druhy. Prosím, kontrolujte pravidelně dětem sešity a případně dokupte nové. Dále apeluji na pravidelné čtení a procvičování VS. Všichni žáci stále píší psace a klasickým perem.

M - věnujeme se počtům do 1000, + a - pod sebou, učíme se násobit pod sebou, dělíme se zbytkem, řešíme logické slovní úlohy, začínáme se zlomky, stále opakujeme malou násobilku. V geometrii pracujeme s kružítkem a trojúhelníkem s ryskou. Také prosím o kontrolu sešitů. Prosím, procvičujte doma násobilku.

AJ - do konce učebnice nám schází pouze 2 lekce, proto se budeme věnovat hodně práci v exercise book, žáci si budou rozšiřovat slovní zásobu a učit se spelling.

PR - věnujeme se nyní rostlinám, žáci si nosí na výuku desky, pracovní sešit i učebnici. Dále nás čekají živočichové, člověk a vesmír. Plánujeme návštěvu botanické zahrady a planetária.

Plánované Akce:

10.4. po 2. vyuč. hodině odcházíme do muzea filmu Na Film, vrátíme se na konec vyučování. Tuto akci si děti užijí za peníze z trhů.

16.4. jsou Velikonoční trhy od 15 hod. v Soukenické 20.

18.4. - 22.4. jsou Velikonoční prázdniny

Další záležitosti….

Po Velikonocích mi žáci odevzdají čtenářské deníky s novým zápisem. Prosím, aby zápis již obsahoval několik vět o knize.

MOBILY - prosím, proberte doma tematiku mobilů a pohybu s nimi. Bohužel často potkáváme děti zahleděné do mobilu při chůzi na chodníku, při přecházení ulice atd. Je to velmi nebezpečné a já při tom trnu hrůzou. Ve škole se o tom bavíme často, prosím i Vás o pomoc v této záležitosti.

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezké jarní dny, Tereza

P.S. žáci, kteří nepsati testy minulý týden, budou testy psát ve čtvrtek a v pátek. 

Úterý, 2. Duben 2019

Dobrý den,

tento týden nejsou D.ú., píšeme testy. 

Ve čtvrtek 4.4. budou třídní schůzky od 18hod. 

V mezičase mezi testy budeme opakovat VS v minutovkách i Matematiku v minutovkách. Dál se nyní posouvat nebudeme. V pátek si uděláme "prvoukový den", děti si vezmou na pátek jen penál, ŽK, prvouku , kelímek od jogurtu a svačinu:-).

Těším se na setkání ve čtvrtek a přeji vám hezké dny, Tereza

Čtvrtek, 28. Březen 2019

Dobrý večer,

příští týden nás čekají třičtvrtletní písemné práce a třídní schůzky. Zde je krátký přehled:

ÚTERÝ 2. 4. test ČJ ( VS B-Z, žáci ve větě najdou podstatné jméno a sloveso, u podstatných jmen určí: číslo, rod, pád a životnost, umí dle vzorce souvětí sestavit souvětí/větu). 

STŘEDA 3. 4. test M ( násoblika 1-10, +/- pod sebou, jednoduché počty do 1000, slovní úlohy, rýsování rovnostranného trojuhelníku pomocí kružítka)

                       test AJ (unit 5-6-7, slovíčka a jednoduché věty viz učebnice a sešit) 

Test z PR nyní psát nebudeme vzhledem k tomu, že žáci psali malý test minulý týden. Větší test z PR budeme psát za cca 14 dní. 

Ve čtvrtek 4. 4. budou třídní schůzky od 18.hod. Informace je v žákovské. Poprosím vás o podpis. Pokud se na schůzky nemůžete dostavit, napište mi, prosím, email a domluvíme se individuálně. 

Děkuji a přeji vám hezké dny, Tereza

 

 

 

Úterý, 26. Březen 2019

Dobrý den, 

D.ú. na pátek 29.3. je z ČJ p.s. str. 12 (+trénovat VS), M p.s. str. 20 (+trénovat násobilku)

Ve čtvrtek 28.3. bude TEST z AJ Unit 7 (slovíčka viz sešit) + kapitola Animals z exercise book p.22-26.

Příští týden ve čtvrtek 4.4. budou třídní schůzky od 18hod. V tomto týdnu budou žáci také psát třičtvrtetní testy (info k testům upřesním v pátek). 

Dále bych Vás poprosila opět o peníze, nakoupila jsem žákům nové minutovky z M a dvoje z ČJ. Cena je 100 Kč. Děkuji.

Info pro nemocné: ČJ uč. 96-99, p.s. str. 11-12, minutovky 45-47. M p.s. str. 20-23, nové minutovky str. 1. PR rostliny, AJ doknčíme unit 7. 

V tomto týdnu nebudeme brát žádné nové učivo, vše budeme procvičovat a připravovat se na písemky. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji všem hezké dny, Tereza

Sobota, 23. Březen 2019

Dobrý den, 

píši Vám s apelem na pravidelné procvičování vyjmenovaných slov (jak celé řady, tak doplňovačky a různá cvičení). Stačí pár minut denně. To samé platí pro násobilku a čtení. Vyjmenovaná slova jsou hlavním učivem a stále se jim budeme aktivně věnovat, k tomu přibíráme nová témata, slovní druhy atd. Dále jen pouze informuji, že mám u sebe na víkend žákovské, p.s  z Čj, sešit z M a u někoho i sešit s tygrem. Tak je případně doma nehledejte. 

Děkuji Vám za pochopení a za spolupráci. 

Přeji všem krásný víkend, Tereza

Úterý, 19. Březen 2019

Dobrý den,

D.ú. na pátek je z ČJ p.s. celá str. 6, M p.s. celá str. 15. AJ žáci se učí slovíčka Unit 7 (označená i napsat) a slovíčka z exercise book str. 61-62 (animals-nemusí umět psát)

Jak již možná víte, bylo stanoveno ředitelské volno na květnové dny 6. 5. a 7. 5., 8. 5. je pak státní svátek. 

Info pro nemocné: ČJ uč. 92-97, p.s. 6-7, diktát ze str. 95, minutovky 44-45. Stále cvičíme VS B-Z, učíme se určovat mluvnické kategorie u podstatných jmen. Žáci se učí pádové otázky a určovat životnost. 

M p.s. 14-20, minutovky str.  32, násobilka a +/- pod sebou trojciferných čísel, dělění se zbytkem. 

PR rostliny 

AJ stále opakování Unit 7 a ex.b. 61-62, žáci vyjadřují, co zvířata umí a neumí (Can can run, Cat can't fly).

Děkuji všem za spolupráci a přeji hezké dny, Tereza

Středa, 13. Březen 2019

Dobrý den, 

mám pro vás (a hlavně pro vaše milé děti) několik doporučení na on-line procvičování učiva. Berte to jen jako inspiraci... 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://cestina.diktaty.cz/

https://www.umimecesky.cz/       Na této stránce si můžete zvolit i umíme anglicky, umíme matematiku atd.

https://www.umimeanglicky.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/

http://www.mujstat.cz/muj_stat.aspx

Doporučuji tuto formu procvičování dětem občas dobřát, ať nevyjdou ze cviku:-). Dále apeluji na pravidelné každodenní hlasité čtení!! Alespoň 10 min. Žáci to opavdu stále potřebují. 

Ještě inormace z jiného soudku - včera jsem účastníkům olympiády rozdala vstupenky do Strahovské obrazárny. V Ambitu je výstava prací našich olympioniků. Vstupenka je rodinná a platí do konce března. Tak si udělějte výlet:-)

Přeji hezké dny, Tereza

 

Úterý, 12. Březen 2019

Dobrý den,

D.ú. na čtvrtek 14.3. AJ Exercise book (zkratka: ex.b.) page 22/ 3

D.ú. na pátek 15.3. ČJ minutovky celá str. 42. M p.s. str. 11/1 a 2. 

Dále žáci v ČJ procvičují všechna VS (dnes jsme probrali po Z), učí se poznávat podstatná jména, určují číslo a rod. Začínámě se učit i pády a u rodu mužského určujeme životnost. V M stále procvičujeme celou malou násobilku a začínáme počítat do 1000 (žáci se učí také zapisovat čísla 0-1000). 

Info pro nemocné: ČJ uč 88-91, p.s. str. 5. VS B-Z. Matematika p.s. 10-14, násobilka a geomatrie-tělesa. AJ dokončujeme Unit 7, ex.b. 22 - 25. Slovíčka - zvířaza. PR uč. 34-36 (rostliny) p.s. 37. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji všem hezký týden, Tereza

 

Stránky