Blog 4. třídy

Pondělí, 19. Září 2016

Mt PS 1 str. 13, cv. 2

Prosím, pokud jste ještě nezaslali potvrzení o zaplacení plavání, můžete mi je posílat emailovou poštou, vytisknu si je, abych je mohla odevzdat. DĚKUJI

Paní učitelka pořídila dětem barevné sešity do Hv, které jsem zaplatila z třídního fondu. Jeden kus v hodnotě 35,- Kč

Pátek, 16. Září 2016

Čítanka - děti si ji braly domů, str.16 článek Stalo se to v létě si hlasitě přečíst několikrát, čtení budu zkoušet příští pátek.

Děti mají přihlášku do knihovny, pokud budete chtít, můžete ji vyplnit a v knihovně si vyzvednout kartičku čtenáře, která je platná do 15 let věku dítěte.

Čtvrtek, 15. Září 2016

Čj učebnice str. 11, cv.5 - slova (8) silně vytištěná vypsat do řádků v pořadí dle abecedy do sešitu čj domácí. Zpaměti se děti naučí abecedu jako básničku na pondělí 19.9.2016

Středa, 14. Září 2016

Mt PS1  str. 9, cv. 3 - vypočítej

PR PS str.6, cv. 1 na středu za týden

V pátek navštívíme s dětmi knihovnu na Mariánském nám., pokud máte zájem, aby dítě mělo kartičku čtenáře, je potřeba tam s ním zajít poprvé osobně. Do knihovny bychom pak v tomto školním roce chodili častěji, aby děti měly možnost si knihy půjčovat. Ponechávám na Vašem uvážení. První hodina čj proběhne dle rozvhu.

Úterý, 13. Září 2016

Čj str. 8, cv. 9 a, b, d do sešitu čj domácí

Prosím, úkoly z čj a mt jsou ze dne na den, abych je stihla do hodiny dle rozvrhu opravit a aktuálně děti upozornit na chyby. Děkuji za pochopení

Pondělí, 12. Září 2016

12.9.2016

Mt PS  str.7, cv.1

Prosím, aby děti, které navštěvují aj měly sešit velký bez linek.

Pátek, 9. Září 2016

Prvouka - PS str.5, cv.4 na středu 14.9.2016

UPOZORNĚNÍ - prosím, v pondělí 12.9. odevzdejte přihlášky do Tanečního kroužku.

Úterý, 6. Září 2016

Úkol na zítra není. Připomínám, že zítra vyprší termín zaplacení sešitů 320,- Kč. (200,-Kč do třídního fondu stačí vložit do konce měsíce září.)
Ve čtvrtek navštívíme výstavu v Poštovním muzeu Orbis naturalis pictus. Prosím, aby děti měly na čtvrtek ve škole eurodesky - portfolio.
Pokud ještě někteří nepřinesli pohlednice, prosím o dohled, aby se tak stalo zítra - středa 7.9.2016
Od příštího týdne budou úkoly zadávány zpravidla podle rozvrhu v pondělí  a ve středu z mt, z čj v úterý a ve čtvrtek. V pondělí budou děti používat pravítko a tužku č. 2, 3.
Čítanky zůstávají ve škole, pokud nebude zadána báseň k naučení, článek ke čtení. Taktéž písanka, školní sešity, mapa do prvouky.
Děkuji

Pondělí, 5. Září 2016

Ve středu 7.9. začíná aj pro 1. a 2. třídu - hravou formou. Přihlášky děti obdrží v případě zájmu u třídní učitelky, které je rovněž odevzdají.

Pondělí, 5. Září 2016

V úterý 6.9. mají děti první plavání.

Stránky