Veselá apokalypsa - představení v Divadle v Dlouhé

Veselá apokalypsa - představení v Divadle v Dlouhé

Veselé představení o tom, jak Češi způsobili konec světa v Divadle v Dlouhé dne 18.6. od 15:00.

Datum: 
Úterý, 18. Červen 2019 - 15:00
18.06.2019 - 15:00
The upcoming date less then 1 day.
Malostranská beseda - Veselý hudební festival

Malostranská beseda - Veselý hudební festival

Veselý hudební festival ZUŠ.

Datum: 
Pátek, 28. Červen 2019 - 19:30
28.06.2019 - 19:30
Zbývá 10 dní

Blog 5. třídy

Pondělí, 17. Červen 2019

 

Milé děti, milí rodiče,

navštívíli jsme Královské zahrady Pražského hradu, ukázali si prvky románského, gotického i renesančního slohu a také  Lví dvůr Rudolfa II. Veletrh vědy v Letňanech byl super!  Zdraví a šťastní jsme se vrátili také z výletu, díky všem, kdo se staral o batohy a Pánu Bohu za ochranu.

DÚ pondělí  Přírodověda – odpovídej celými větami podle knížky „Vitaminů“: Jak se získává bílý a jak černý čaj?  Co objevil J. G. Mendel křížením hrachu? Jak předchází česnek srdečním chorobám?

Prosím peníze na ztracené či poškozené učebnice – především nové Matematiky a ČÍTANKY, děti vědí, koho se týká.

Zážitky dalších dnů:

Celoškolní filmové představení 18. června 15 hod  DIVADLO V DLOUHÉ, zdarma :-)

středa 19./čtvrtek 20. června: přespávačka, sraz v 18 hod, jdeme ven, přibližně v 20 hod se vracíme do školy a pokračuje indoor program :-)

čtvrtek 20. června: Učíme se jednu hodinu (ČJ + M), pak jedeme do Geoparku

Pátek 21. června  vyklizení skříněk
.......... ČERVNA: piknik u našich vysázených doubků ve Hvězdě se psí procházkou :-)

PÁTEK 28. června

8.30 - 9. 30 rozdání vysvědčení

19. 30 MALOSTRANSKÁ BESEDA koncert VESELOŠKOLNÍCH UMĚLCŮ :-))  VSTUPENKY po 150 Kč u paní sekretářky Rálkové

 

- Doporučuji na procvičení nejen češtiny prima web:  https://www.umimecesky.cz/

- Zkusíte ČTENÍ POMÁHÁ?

 

Pro rodiče žáčků budoucí 1. třídy

Děkuji všem, kdo přišli na prima odpoledne. Mám radost ze setkání a shrnuji probrané informace.

1) Doporučené aktivity: uvolňovat zápěstí, trénovat manuální obratnost například trháním papíru, prozkoumat polévku s písmenkovou zavářkou :-), čtěte svým dětem, smějte se s nimi a vlastním příkladem tak, prosím, ukažte, že knížky jsou prima!

2) Během června prosím do Veselé školy – nejlépe osobně, ať se neztratí – fotografii na společnou nástěnku do chodbičky + zprávu o zálibách, oblíbených postavách z knížek či filmů, písničkách, sportování = ráda pak zapojím do pracovních listů na počítání, čtení apod.

3) Vybavení 1. září:  kroužkový pořadač s 10 europouzdry A 4, krabičku s 10 víčky PET a uzavíratelným sáčkem na písmenka, penál: 2 obyčejné tužky, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo, základní pastelky, pravítko 20 cm.

4) Kdo by chtěl přispět vybavením třídy na oddechové, pohybové aktivity i naukové činnosti: basketbalový koš na skříň, obruče, přetahovací lano, maňásky, kuchyňské váhy s ručičkou, vaše vlastní nápady – děkuji.

 

Angličtina 7. - 9. třída skupina Oxford

Závěrečná písemná práce Thursday 13th June. Obsah:

a) Stupňování: less - little, bad - worse, cheerful - more cheerful - the most cheerful

b) Landmarks of Prague

c) Conversation questions

d) Holidays in English Speaking Countries

Test WEDNESDAY  15th MAY: Present simple past simple present  perfect simple

I draw I drew I have drawn  give up ; she gave up  hold – held – held, I lead – I led,  I lose –lost – lost   I sell – I sold – I have sold, I take part in - I took – I have taken účastnit se; take place = konat se,  I must -  I had to,  I pay – I paid our health insurancerise – rose – risen, I see – I saw - I haven´t seen her for ages, I spread – I spread – I have spread,

I am allowed to – I was – I have been; attend , avoid, cause, I gather - I gathered, improve manage (zvládnout), the entrepreneur /ontrpr´n:r/ has offered, purchase (kupují), respond /ri´spond/,  recommend

ČVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE -  HALF EXAM TEST WEDNESDAY 3RD APRIL

Uncountable a little // Countable a few

My niece ate a little bread. The waitress brought us lamb with a little sauce.

A few competitors kept swimming further and further.  The police investigated a few local thieves.

I´ll provide you with a few handouts.

Modal verb „to must“

The entrepreneur had to wait for another option to apply

The godfather will have to prove his reasons.

We needn´t tidy up until tomorrow.

Conversation questions

What can you do against the pollution of the environment?

What was the worst exam ever you have failed?

Essay: Beverages (8 different verbs)

test Wednesday 27th March: Reported Speech (Nepřímá řeč)

We shift the tense of the verb:

Prime Minister: „Czech industry will rise“  =   PM said the industry would rise.

The copywriter: „I don´t mind less time“ = she didn´t mind …

“The dog bit something rotten”  = it had bitten …

"I spent all my bucks“ =  she said she had spent all her bucks.

„I´ll babysit next week“ = she said she would baby sit the following week.

„We are not able to apologise for our fault“ =

They said they weren´t able to apologise for their fault.

V úterý 19. března jdeme na besedu s diplomatem a studentkou do Amerického centra.  Sraz 8.30 před Soukenická č. 10, nebo na tramvajové zastávce Malostranské náměstí v 8.50 hod. Vrátíme se společně do školy na třetí vyučovací hodinu.

Test Wednesday 13th March: Are you able to find out the hidden origin?

A folding knife from a peaceful country - Swiss Army Knife

A vehicle = mountains in the east of our land -  Tatra

Some pants =  island owned by Italy         Capri

Meal with pork and cabbage from a Hungarian town – Szegedin goulash

Important currency from West Bohemia     - dollar

Lovely smelling liquid from German city     Eau de Cologne  (ō′ də kə-lōn′)

Mustard from Austria – Krems Mustard

Fabric from city connected with a famous football club  Manchester

TEST 6th MARCH: Compare the adjectives

We add –er and –est to the most one-syllable / ˈsɪləbl / adjectives

calm, chill, deep, firm, low, loose, pale, rare, wide, wild

Change y into ie: busy – busier – the busiest, dirty, dry (drier, driest /´draɪ.əst /, early (earlier), lazy – lazier, lucky, naughty (naughtier), noisy (noisier), pretty (prettier)
Double the consonant: cruel (crueller, the cruellest), fat (fatter), thin (thinner)
Adjectives with two or more syllables: advanced (more advanced – the most advanced), boring (more boring), cheerful, comfortable, curious, disappointing, exciting, polite, tired (more tired 
Irregular

bad – worse – the worst; good – better – the best; far – further – the furthest /´fɜːðɪst /

(farther je pouze o vzdálenosti, méně obvyklé, further je i v přeneseném smyslu:

further questions = další otázky; further damage = další škody; further evidence = další důkazy

old – elder: speaking about a family member

Test Wednesday 20th February

 

an illness, a disease, an advisor, an important issue, an adult, an inch, an oven, an appointment, an eraser (US), a can of, a slice of,

 

half an hour later, I don´t think, there is another option left, some hidden luggage, some news, some bacon

počit = zážitek a horrible experience /ɪkˈspɪə.ri.ens/

nepoč = zkušenosti: Do you have any experience of working abroad?

Test Wednesday 6th February

I announce, back up, check in, cross the Old Town Square, decide for, deliver /di´livr /the products were delivered on time, gain experience abroad. (získat zkušenosti v zahraničí), give up, go past the pharmacy,  hold – held – held, improve,  lead – led – led, manage (zvládnout), I must -  I had to,  pay our health insurance,  purchase (kupují), respond /ri´spond/ rise – rose – risen, I spread, I see – I saw - I haven´t seen her for ages, take  – took  – taken: take part = účastnit se; take place = konat se. The entrepreneur /ontrpr´n:r/ has offered other destinations for six weeks

 

15. ledna čtvrtletní práce.

1. Odpovídej celou větou na anglické otázky:  How do you spend your free time? What is the nearest bus stop to your house? 

What kind of people do you like? What does the Golden Lane in Prague look like?

Which four landmarks in the United Kingdom can you recommend?

Would you like to work as a guide on a cruise ship? Why?/ not?

 

2. Tázací dovětky (Question Tags)

Bat is a mammal, isn’t it?  The babysitter hasn’t left yet, has she? Your uncle lives abroad, doesn’t he?
The actress arrived yesterday, didn’t she?
These first graders attend a chess club, don´t they?

Those fried wings are pretty spicy, aren´t they?

3.  budoucí čas modálních sloves: samostatně vytvořit věty s

must / will have to   can / will be allowed to / will be able to

 

HOMEWORK FOR 18th DECEMBER  - Answer:

Have you ever met a famous person?  How do you spend your free time?

What is the nearest bus stop to your house?  What kind of people do you like?

 

Test Wednesday 12th December   Question Tags (Tázací dovětky)

= You are not sure if something is true, so you want to check.

 a) positive statements with short, negative questions at the end. It’s Monday today, isn’t it?

 b) negative statements with short, positive questions at the end. It’s not raining, is it?

 Make question tags this way:

1) an auxiliary verb or a modal verb write it in the opposite form at the end of the sentence.

Bat is a mammal, isn’t it?
The babysitter hasn’t left yet, has she?
I can’t do anything to help, can I?
We won’t be late, will we?

CAUTION: Use aren’t with I’m in questions tags I’m a bit careless, aren’t I?                          

2) other verbs: use do, does or did in the question tag.
Your uncle lives abroad, doesn’t he?
Those guys don’t eat meat, do they?
The actress arrived yesterday, didn’t she?

3) Use a positive question tag after never.
The cop never fills in the form correct, does he?

 

TEST Wednesday 5th December  PHRASAL VERBS

ask somebody out = invite on a date             Tom asked Kate out to dinner

back somebody up = support                         His wife backed him up

break in = force entry                                    The thief broke in and stole our jewels

bring somebody up = raise a child                    My aunt brought me up when my parents were abroad

call something off = cancel                           Jim called the wedding off.

calm down = relax                                         Calm down before you drive.

check in /out = arrive at a hotel /leave           We had to check out of the hotel at 2.45 PM.

cut back on = consume less                           I´ll have to cut back on junk food

 

Homework for Tuesday 4th December - Na procvičení konverzace odpověz celými větami:

What does the Golden Lane in Prague look like?

Which four landmarks in the United Kingdom can you recommend?

Would you like to work as a guide on a cruise ship? Why? Why not?

Test  Wednesday 28th November AUSTRALIA - podle zápisů v sešitu znát šest faktů vlastního výběru.

HOMEWORK FOR TUESDAY 27 th NOVEMBER

Vymysli šest otázek, které tě pobaví při zjišťování od spolužáků. Společně pak budeme hrát  Find someone who …

(travelled by boat this autumn, has never been to a wedding, can type quickly, doesn´t own a watch …)

 

TEST Wednesday 14th November THIS/THAT/THESE/THOSE/ANOTHER/OTHER

This bro achieved better grades. Do these first graders attend a chess club?

That crew provides really poor service. Did that plane land on time?

Those fried wings are pretty spicy, aren´t they? Those foreigners offer much worse accommodation.

Another board with scheduled flights should be wider. Other flyers used to draw attention to an event in those days.

 

V úterý 6. listopadu píšeme čtvrtletní písemnou práci, obsahem jsou pravidelné středeční testy, které jsme probírali během září a října.

Převeď do záporu a napiš český význam:

 

I avoided – I didn´t avoid;  she fell – shed didn´t fall;  we gathered – we didn´t gather; she gave up – she didn´t give up;

 

it hung – it didn´t hang; they saw – they didn´t see;  you succeeded – you didn´t succeed; you thought – you didn´t think

Dokonči jako

a)  Zero conditional:  vedlejší i hlavní věta přítomný čas.

If a cop charges you with a crime, you have to find a lawyer.

b) First conditional: vedlejší věta přítomný čas, hlavní věta budoucí čas.

If the wedding takes place in local town hall, the guests won´t choose leisure outfit.

Překlad vět s moci, dokázat, smět.

Soudce nemohl zahrnout vice než padesát podezřelých.

Nemohl jsem se omluvit za svou chybu. Zákazníci směli zaplatit hotově.

 

Test Wednesday 17th October podmínkové věty Conditional sentences

a)  Zero conditional: one thing always causes another. Example

If someone solves a difficult riddle, it proves his skills.

If the crew fix the space shuttle, they can return to Earth.

If a cop charges you with a crime, you have to find a lawyer.

 

b) First conditional: the outcome is likely to happen in the future.

If you rest, you will feel better.

If the wedding takes place in local town hall, the guests won´t choose leisure outfit.

If my godfather builds a low-budget house in Austria, we´ll move close to the border, too.

Test Wednesday the third of October: Passive voice (trpný rod)

The products were customized. Tales were told. The arrival was scheduled. The thieves were accused of a robbery. The cops were employed.

All wooden cottages were sold.  The company was founded. The stolen silver was found. The samples were delivered

TEST Thursday 27th September  Adverbs of frequency

- before the main verb, but after an auxiliary or a modal verb

A slacker can always avoid his or her duty. A nerd seldom spends time on common activities.

Kids rarely know the purpose of the parental rules. The researchers occasionally appear in a TV show.

TEST WEDNESDAY 19th September – zápor v minulém čase

I avoided – I didn´t avoid

she fell – shed didn´t fall

they felt – they didn´t feel

we gathered – we didn´t gather

she gave up – she didn´t give up

I heard – I didn´t hear

it hung – it didn´t hang

we kept – we didn´t keep

I found – I didn´t find

I lost – I didn´t lose

I lay – I didn´t lie

they saw – they didn´t see

You succeeded – you didn´t succeed

you thought – you didn´t think

they tried – they didn´t try

I used to – I didn´t use to  didn’t use to like broccoli when I was younger, but I love it now.

Homework for Tuesday 18th September: How I chose my English Fiction

= vyber si doma, půjč si v knihovně … anglickou beletrii, která tě bude bavit a budeš si ji nosit každou středu do školy.

Zapiš o tom 4 věty a skutečně si knihu dones J

středa 5. září   Homophones = words that sound the same but have different meanings and spellings

ate eight; band = group of musicians  banned = forbid, prohibit

blew blue;  board long piece of wood  bored  feeling dissatisfied because you are not interested in something

dear = beloved  deer = a hoofed animal

hear here  hour our  I eye

lice - /lais/ small insects that live in people´s hair  lies words that are not true

male mail   tale tail  wear where  weak week  be bee  night knight

 

Starší zprávy - s pátou třídou jsme prožili: Den Země České geologické služby na Klárově, spousta dětí má narýžované pravé zlatinky, granáty a také známe radar na podpovrchové díry či termokameru. Pokusy jsme si v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyzkoušeli, kdo je šampion vitaminu C :-), báječnou výpravu za chameleony, lemury, leguany, hladili jsme lamy, jupí!  Na trzích jsme získali přes 5 300 Kč, vybíráme zážitky :-), potěšil nás program Amerického centra věnovaný oslavě Dne díkůvzdání, i Den geografie, který uspořádala Přírodovědecká fakulta UK, známe spoustu tipů na výlety, kreslili jsme 3D ostrovy a zjistili mnoho údajů i o našem těle.

super zážitek s plechovkou na ovládání :-)), stali se z nás reportéři Rádia Junior - pořad je stále ještě v archivu, s datem 27. října od 19 hod. Vyrobili jsme si funkční vysavače, prožili jsme radostnou exkurzi do Národního zemědělského muzea, zvířátkový den i prima prezentaci projektu MŮJ KAMARÁD STROM, naučili jsme se poznávat ulity díky paní bioložce z Přírodovědecké fakulty UK, pokusem jsme si dokázali TLAK VZDUCHU, první středu v září jsme strávili nádherné dopoledne na Festivalu vědy, díky za báječnou atmosféru!

 

- Zvítězili jsme v celostátní literární soutěži - Objev nejhezčí knihkupectví, bavila nás interaktivní výstava podle pohádkové knihy Jiřího Trnky Zahrada, bravurně jsme sehráli divadelní představení Strašidelné město, potěšila přespávačka ve škole :-)), užili jsme si bezobratlé živočochy, dvoudenní výllet na Točník i do Rokycan, setkání s dcerami a vnoučkou Jiřího Trnky, výuku angličtiny se studenty z Tennesssee, LASER GAME, sázení stovky dubů k výročí republiky v oboře Hvězda, ateliér tatínka sochaře, vítání jara v Budeničkách, Freestyle park, Minigolf, výstavu textiních obrazů Alenky Brožové, prozkoumali "místo činu" - kryptu v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi, jeli jsme do školky a miniZOO BUDENIČKY, Rotundy svatého Martina, oslavili 200. výročí poštovní schránky v Poštovním muzeu, známe Karlův most, tušíme, že Staroměstská věž je na "naší straně", že nejmladší sousoší představuje Cyrila a Metoděje, zatímco Jan Nepomucký stráží most nejdéle, navštívíli jsme Veletrh vědy v Akademii na Národní třídě, pri vyprávění o Izraeli zkoušeli hebrejská písmenka, díky ochotnému tatínkovi jsme se dostali v katedrále až ke hrobu svatého Václava, při jiné výpravě jsme krmili lamy, kozy i ovečky, vychutnávali prosluněnou přírodu, zápasili v rugby = celý rok byl prostě fajn!

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE  středa 13. června (Kdo nebude přítomen, píše nejbližší den, kdy se objeví)

1) Použij ve smysluplné větě a přelož: find out, turn out to be (ukázat se jako), involve, permitted, deny, appear, head home, increase, announced different options for, have narrowed, they decided to purchase, received
2) Facts about the UK
3) Irregular verbs

Wednesday 30th May: What did I know?

Useful abbreviations like SUV. Sights in Prague including the Golden Lane,

Grammar: used to for my activities in the past, present perfect to talk about experience, countable and uncountable nouns, reflexive pronouns with “self”

Test Wednesday 23rd May – Adjectives

better, worse, Austrian, deep, low-cost, kind, (less) common, silent, cheap, similar, sick, close (blízký), tiny, addicted to, disappointed, based on, innocent of, punished for

Oral Exam Wednesday 16th May: Irregular Verbs

be – was/were – been

deal – dealt – dealt

forbid - forbade – forbidden

give – gave - given

grow – grew – grown

lead – led – led

rise – rose - risen

send – sent – sent

sell – sold – sold

set – set – set                                      umístit, uspořádat

sink – sank - sunk

steal – stole - stolen

take  – took  – taken                           take part = účastnit se; take place = konat se

teach – taught – taught

think – thought - thought

win – won - won

 

Čtvrtek 10. května ZÁPOR

a) pomocná a modální slovesa

he is able – he isn´t able

we were tired – we weren´t tired

you should gather – you shouldn´t gather

I have begun - I haven´t begun

It will take place – It won´t take place

b) významová slovesa: s výrazy don´t, doesn´t, didn´t

they focus on – they don´t focus on

it matters – it doesn´t matter

we laid (the carpet)  = we didn´t lay

Procvičuj si další probrané výrazy: treat, deny, contain, appear, offer, arrive, hand out, increase

 

Starší gramatika: Budoucí čas s “will” (náhlé rozhodnutí)

Ve všech osobách stejný tvar: will / won´t

I will (= I´ll) pay cash. The company will need workers with experience.

The innkeeper will provide the best service possible. She won´t date him.

She will suggest it herself. The driver won´t slow down.

The event will take place in eight days. The entrepreneur /ontrpr´n:r/ will achieve her goals.

24. dubna SAINT GEORGE

19. DUBNA PASSIVE sloveso to be + 3. tvar významového slovesa

21. března Present Perfect:  sloveso „have / has“ + třetí tvar významového slovesa

The entrepreneur /ontrpr´n:r/ has offered other destinations for six weeks.

The actress has been successful for several years. The CEO has chosen other employees since August.

I haven´t received any letter yet. I have never been abroad.  I have forgotten it, I apologize. I’ve known him since we were eleven.

John can´t arrive, because he´s broken his leg

14. března: present perfect, since, yet, opportunity, environment, wrist, equipment, provide, condition, develop, research, expect, advantage, several times, vacation / veɪˈkeɪʃən /

6. března Countable and uncountable nouns  =  Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

C: We use the article  a/an and the plural "s": an umbrella, two mistakes. Question how many? How many slices?

(Examples: governments, devices, items, employees, ..)

U: can never have the articles a, an or plural "s".  Question how much? 

bread, bacon, wheat, milk, cheese, snow, coal, sand, oxygen, air, luggage, accommodation, advice

Při jejich počítání si pomáháme jinými výrazy: a drop of water, a jar of, a loaf of, a spoon of, a piece of

Both - with different meanings: experience

C. zážitek: It was an awesome experience.

U: zkušenost: The company needs workers with experience.
 

a single item / material  (stone, iron, ..)

I broke a glass last night. Glass was very expensive in the past.

Reflexive Pronouns (Vztažná zájmena)

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Let me introduce myself. Will you hire new crew yourself? The guy thought to himself: it´s time to disappear.
She suggested it herself. The owl hurt itself

We laid the carpet ourselves. You should take more care of yourselves. The poor people weren´t able to provide for themselves.

Topic: The Groundhog Day is a popular tradition celebrated in the United States and Canada on the second of February  ...

Groundhogs weigh between 12 and 15 pounds and can live up to 8 years. These animals are omnivores, they are able to climb up trees, and swim. 

Gramatika 25. ledna V aj větě pouze jeden minulý čas: 

When did you receive this device? - I received it ..

What did you have to improve? I had to improve my ...

Why did you tell the fairy-tale? I told it, because ..

What did you hand out? I handed out

When did you set the table? I set it 

Who did you seek? I sought

Did you choose the item at the top or at the bottom? I chose

Did you understand me? Yes, I understood ...

How did you feel? I felt happy.

Why did he run away? He ran away

What did you decide for? I decided for

Where did the company build its new factories! It built them in AUstria

 When did you accept their offer? We accepted

When did the CEO solve the problem? He solved it last night.

What did the Austrian teach about? She taught about Vienna.

What did the robber hold? He held a weapon.

Písemná práce středa 10. ledna (učivo 1. pololetí)

1. Přelož do angličtiny (= budou tam české věty složené z této slovní zásoby)

Take the second turning left. The shuttle bus to the airport leaves in three minutes.

The sights of Prague include the Golden Lane, the Old Town Hall with Astronomical Clock, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze.

He had to get off earlier. She used to wear sneakers instead of boots.

We were able to accept their offer. Which pot will I use? Either of them. It doesn´t matter.
2. Uveď tvary nepravidelných sloves: be, deal with, forget, hurt, know, lead, light, rise, seek, sink, think, win

3. Vymysli vhodné dvojice podstatných jmen ke srovnání, každé slovo použij pouze jedenkrát

cheaper,  deeper, lower, wider, more expensive, more important, more jealous, less useful

Vzor: Microwave oven is less useful than a fridge/

 

Probíraná gramatika

4. listopadový týden: MODAL  VERB  CAN

a) ability: I can type. I can´t  lift 35 kg

b) permission: The prisoner can leave the jail.

c) we use can + verb of perception: I can see a bird in that tree. I can hear, smell

To express the future or the present perfect, we use

a) "to be able to"

= We were able to get tickets for the match. (= We managed to get ...)

b) "to be allowed to"

We will be allowed to stay abroad

I wasn´t allowed to talk during the exam.

You' were not allowed to dive in this lake.
 

3. listopadadový týden: Questions:

a) ptáme se na podmět, v otázce není DO, DOES, DID

Who visits his granny? - Kdo navštěvuje svou babičku?

b) neptáme se na podmět, v otázce je DO, DOES, DID

Who do you visit every Saturday? - Koho navštěvuješ každou sobotu?

Malý test středa 22. 11. s touto slovní zásobou:

The lawyers focus on the crime. Minions travel to Villain-Con. They serve to their leader. We decide to move to Austria.

We gain experience abroad. (získat zkušenosti)  We pay our health insurance 12 times a year. Customers purchase (kupují) the same items as 40 years ago.

 

ČTVRTLETNÍ  PRÁCE středa 15. listopadu - OBSAH:

Nepravidelná slovesa ze sešitu (vždy 3 tvary)

Useful opposites: more, narrow, in front of, worse, return, cheap, pretty, wet

POPIS CESTY v Praze - Sights in our capital: Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Probíraná témata:either = ani

Can you tell me the way

Which subway line should I take to get to

Go straight until you see the traffic lights

Change at Mustek station to the yellow subway line

 

London = the capital of the UK

located on the River Thames  /temz/

population over 8 million

Tower Bridge opens for a passing ship! In the last year the bridge opened 777 times which is, on average, twice a day

Other famous landmarks include: Tower of London, Buckingham Palace; Big Ben and the Houses of Parliament Big Ben is a tower with a bell inside; London Eye; The tube (London Underground) = the oldest underground railway network in the world.

 

Vazba USED TO = být zvyklý

His wife used to order meals from the local pub. She used to hand out the worksheets. Our aunt used to spend August abroad.  

The software developer used to work for customers from Austria. The guide on the Old Town Square used to speak two different languages.

domácí úkol na úterý 17. října  říjnové číslo časopisu str. 35 / task 5

Opakuj si slovesa: Present Simple (přítomný čas prostý)

It describes repeated actions or common situations: We stay at the seaside several times a year.

There will be following verbs in the test: hire, try, bring, deal, stay, sell, lead, check-in, aim to, meet, understand, ask for, fix + tázací výrazy: WHO, WHERE, WHEN

Be aware: Verbs ending in consonant +y: the third person changes the -y to -ies: fly --> flies, try --> tries …
(But: if there is a vowel before the -y: (play --> plays)

Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: he passes, she catches, he fixes, it pushes

We use do and does to make questions: Do you remember all items from the list? Does he remember the way?

We use don’t and (doesn’t) to make negative sentences:

 We don´t have dinner before 6.30pm. She doesn´t wear a wedding ring.

 

Pondělí, 10. Říjen 2016

AJ 5. třída test 12. 10. 

1) nemoci: I´ve got flu, chicken pox (plané neštovice), a cold, toothache, stomach ache, a headache, a cough

2) popis cesty: How can I get …… to the pharmacy? to the hospital? main railway station?

Could me tell the way …  to the astronomical clock? to the Lookout Tower? to the Holiday Inn?

 Cross the Old Town Square, it´s near the National Theatre, it´s between the church and the library, go past the pub, take the first turning on the right, turn left, until you get to the traffic lights, go straight on

Středa, 21. Září 2016

Písanka str. 4

Prosím projděte s dítětem aktovku, pomozte s přípravou podle rozvrhu, ať ji nemá zbytečně těžkou. Čítanka zůstává trvale doma.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

v kufříku ve třídě: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

 

AJ 5. třída - test Thursday 22nd September: How to pack your luggage for a trip (5 podobných vět, použij označená slova)

Three weeks ago, our Dad booked accommodation. Maybe it will be a cottage or B & B (Bed & Breakfast).

I have to choose between a suitcase and a backpack. Useful stuff: towel, guidebook, charger, underwear, …… I fill in my name tag

Úterý, 20. Září 2016

Zelená učebnice str. 13 cv. 45, trénovali jsme ve škole. Cílem jsou tři výpočty a tři odpovědi celou větou.

Připomínám středeční a páteční čtenářské chvilky = děti si nosí vlastní rozečtenou knížku.

Čtvrtek, 15. Září 2016

AJ 5. třída  Homework for 19th September

Přečti si v učebnici příběh str. 11 cv. 6. Vymysli pár možností, co by asi v tuto chvíli řekli nebo udělali tvoji spolužáci:

Mary wanted to call a police officer. Sam was very scared and ran home.

Daniel laughed, because he thought, it´s just a joke …

 

AJ I. skupina Homework for 20th September

Procvičuj si nepravidelná slovesa ze seznamu. Vytvoř 7 vět v předpřítomném čase se slovesy, která ti připadají obtížná. Vzor:

I have forgiven him. The guy has flown many different planes. The prices have risen by 20% since July.

 

Středa, 7. Září 2016

Zelená učebnice češtiny str. 8 cvičení 3: tři řádky krasopisně do domácího sešitu s doplněným ě.

Nezapomeň na pravidelné opravy ve školním sešitu a také povyprávěj rodičům o zážitcích s kůží bobra, vydry, nutrie, vábničkou na prasata a jeleny i živým ježkem a puštíkem :-)

 

Pátek, 2. Září 2016

 

Pondělí, úterý, pátek máme 5 vyučovacích hodin = končíme 13.15; středa, čtvrtek 4 vyučovací hodiny = končíme 12.20 hod. Ve středy a pátky, kdy máme po dvou hodinách českého jazyka, si děti nosí vlastní rozečtenou knížku. Půjde o hodiny literatury, kam patří také samostatné tiché čtení. O přečtené knize si děti  budou vést zápis. Knížky je možné (především od středy do pátku) nechávat v šatní skříňce.

Ve škole zůstávají tyto pomůcky, s kterými průběžně pracujeme: Od blechy po slona, mapa ČR

Doma si děti nechají Čítanku (na domácí úkoly - otázky k přečtenému textu)

Informace o vybavení:

- trvale platí prosba o každodenní kontrolu notýsku, penálu a učení podle rozvrhu.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

na výtvarnou výchovu do kufříku: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

na tělocvik: boty do tělocvičny ( s bílou podrážkou), venkovní sportovní obuv, vhodné oblečení, které bude opět možné nechávat v šatní skříňce

Pokud byste chtěli zlepšit vybavení třídy, aktuálně uvítáme kuchyňské váhy - digitální i "ručičkové", děkuji.

 

Výuka angličtiny probíhá ve dvou skupinách: vyučující Markéta Hlaváčová, Lenka Pecharová.

V tomto školním roce působí ve Veselé škole jako asistenti pedagogů p.uč. Eva Kukalová, p. uč. Lenka Pecinová a p. uč. Martin Jeřábek. Několik hodin týdně budou k dispozici také našim třeťáčkům.

Středa, 31. Srpen 2016

První příspěvek do blogu 3. třídy.