Blog 5. třídy

Pátek, 19. Říjen 2018

 

Vážení rodiče, milé děti,

prožili jsme radostnou exkurzi do Národního zemědělského muzea, zvířátkový den i prima prezentaci projektu MŮJ KAMARÁD STROM, díky za báječnou atmosféru.

Nechávej si ve škole Strasti zkoušeného Standy.

DÚ  pátek Vlastivěda zelená učebnice strana 11 - přečti si  kapitolu Život ve městě. Zapiš po jedné informaci:

Čím se život ve městech v 17. století lišil od dnešního?  V čem se shoduje?

čtvrtek M slovní úlohy OD BLECHY 31 / 5

Na webu školy najdete informace o změně týkající se obědů.

Doporučuji klidné hry na přestávky - DOUBLE apod.

Každé úterý šestou vyučovací hodinu probíhá doučování žáků z 1.stupně, děti ze 3.-5. třídy budou vyzvednuty na obědě. Pokud se bude chtít někdo přidat kdykoliv během pololeti, také může. Kontakt - email : tomkova.rozsec@seznam.cz nebo telefon:773196432. 

Naučili jsme se poznávat ulity díky paní bioložce z Přírodovědecké fakulty UK, minulý ve čtvrtek jsme si napínavým pokusem ve třídě ukázali TLAK VZDUCHU, první středu jsme strávili nádherné dopoledne na Festivalu vědy. 

-  ČTENÁŘSKÝ  DENÍK: lze pokračovat v sešitu ze čtvrté třídy, během roku celkem pět knížek, z toho alespoň 2 české současné autory např. Braunová Petra, Ježková Alena, Kratochvíl Miloš, Stančík Petr, Svěrák Zdeněk, Šrut Pavel

- Zájemcům doporučuji hezké stránky na angličtinu  http://learnenglishkids.britishcouncil.org. Obsahují gramatiku, slovíčka, hry a mnohé další.

Do školy: penál (pero, 2 ořezané tužky, základní pastelky žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá), guma, ořezávátko, kružítko, nůžky, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou – doporučuji podepsané. Sešity a učebnice podle rozvrhu, ŽK. V pondělky a čtvrtky máme literární chvilky = každý si užívá svou knížku na čtení.

Malá ochutnávka blížících se zážitků:

- delfinárium v Norimberku

-  za vítězství v celostátní literární soutěži "Objev nejhezčí knihkupectví" dostal každý knihu Po stopách stoleté dámy; zbývají nám ještě finance na společný zážitek - třeba Dinopark Harfa?

- výpravy do přírody

- dopoledne v Bulharském kulturním institutu

- pokračuje projekt MÁMA TÁTA PŘED TABULÍ

PRÁZDNINY

podzimní pondělí 29. a úterý 30. října  (následuje ředitelské volno 31. října až 2. listopadu)

vánoční sobota 22. prosince až středa 2. ledna

pololetní pátek 1. února

jarní 11. až 17. února

velikonoční čtvrtek 18. dubna až pondělí 22. dubna

 

Angličtina 7. - 9. třída skupina Oxford

Homework for 23rd October: Dokonči First Conditional

If an actress doesn´t decide fast enough,

If the government announces a ban on ...

If a teenage girl is pregnant, ...

If the employees complain about their salaries, ...

Test Wednesday 17th October podmínkové věty Conditional sentences

a)  Zero conditional: one thing always causes another. Example

If someone solves a difficult riddle, it proves his skills.

If the crew fix the space shuttle, they can return to Earth.

If a cop charges you with a crime, you have to find a lawyer.

 

b) First conditional: the outcome is likely to happen in the future.

If you rest, you will feel better.

If the wedding takes place in local town hall, the guests won´t choose leisure outfit.

If my godfather builds a low-budget house in Austria, we´ll move close to the border, too.

Homework for 16th October: How I solved a mystery

= Story from your summer camp, holiday, just fantasy ...

Test Wednesday 10th October  Adverbs

The foreigners  arrived early. The cruise ship sailed quickly.  The employees  earned hardly any money.

We met recently.  The nurses treated her carefully.  The actor performed badly.

She moved her head upwards. Turn the handle clockwise.  The investigation brought less common ways.

The cook prepared it well.

Homework for 9th October: Write four sentences about the FIRST AID

Example: We have spoken about some widely spread mistakes. I would like to avoid them. So I WON´T:

- move a victim in a road accident because of possible neck and spine injuries.

- put a spoon into the mouth of a person having a seizure

Test Wednesday the third of October: Passive voice (trpný rod)

The products were customized. Tales were told. The arrival was scheduled. The thieves were accused of a robbery. The cops were employed.

All wooden cottages were sold.  The company was founded. The stolen silver was found. The samples were delivered

 

Homework for 2nd October  Magazine page 33 part 1 + page 34 part 2

TEST Thursday 27th September  Adverbs of frequency

- before the main verb, but after an auxiliary or a modal verb

A slacker can always avoid his or her duty.

A nerd seldom spends time on common activities.

Kids rarely know the purpose of the parental rules.

The researchers occasionally appear in a TV show.

Homework for 26th September  Opiš doma z šesti výrobků anglickou větu - vybírej RŮZNÉ informace: o zemi původu, obsahu, návody k použiití ...

TEST WEDNESDAY 19th September – zápor v minulém čase

I avoided – I didn´t avoid

she fell – shed didn´t fall

they felt – they didn´t feel

we gathered – we didn´t gather

she gave up – she didn´t give up

I heard – I didn´t hear

it hung – it didn´t hang

we kept – we didn´t keep

I found – I didn´t find

I lost – I didn´t lose

I lay – I didn´t lie

they saw – they didn´t see

You succeeded – you didn´t succeed

you thought – you didn´t think

they tried – they didn´t try

I used to – I didn´t use to  didn’t use to like broccoli when I was younger, but I love it now.

 

Homework for Tuesday 18th September: How I chose my English Fiction

= vyber si doma, půjč si v knihovně … anglickou beletrii, která tě bude bavit a budeš si ji nosit každou středu do školy.

Zapiš o tom 4 věty a skutečně si knihu dones J

středa 5. září   Homophones = words that sound the same but have different meanings and spellings

ate eight; band = group of musicians  banned = forbid, prohibit

blew blue;  board long piece of wood  bored  feeling dissatisfied because you are not interested in something

dear = beloved  deer = a hoofed animal

hear here  hour our  I eye

lice - /lais/ small insects that live in people´s hair  lies words that are not true

male mail   tale tail  wear where  weak week  be bee  night knight

 

Starší zprávy

- Velmi doporučuji projekt ČTENÍ POMÁHÁ, podrobněji zde: http://www.ctenipomaha.cz/

- Upřímně děkuji za všechny milé dárečky, květiny a především za krásné dny a měsíce, které jsme společně prožili. Srdečně vám přeji požehnané prázdniny, spoustu hezkých zážitků, odpočinku a vše dobré.

- Zvítězili jsme v celostátní literární soutěži - Objev nejhezčí knihkupectví, bavila nás interaktivní výstava podle pohádkové knihy Jiřího Trnky Zahrada, bravurně jsme sehráli divadelní představení Strašidelné město, potěšila přespávačka ve škole :-)), užili jsme si bezobratlé živočochy, dvoudenní výllet na Točník i do Rokycan, setkání s dcerami a vnoučkou Jiřího Trnky, výuku angličtiny se studenty z Tennesssee, LASER GAME, sázení stovky dubů k výročí republiky v oboře Hvězda, ateliér tatínka sochaře, vítání jara v Budeničkách, Freestyle park, Minigolf, výstavu textiních obrazů Alenky Brožové, prozkoumali "místo činu" - kryptu v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi, jeli jsme do školky a miniZOO BUDENIČKY, Rotundy svatého Martina, oslavili 200. výročí poštovní schránky v Poštovním muzeu, známe Karlův most, tušíme, že Staroměstská věž je na "naší straně", že nejmladší sousoší představuje Cyrila a Metoděje, zatímco Jan Nepomucký stráží most nejdéle, navštívíli jsme Veletrh vědy v Akademii na Národní třídě, pri vyprávění o Izraeli zkoušeli hebrejská písmenka, díky ochotnému tatínkovi jsme se dostali v katedrále až ke hrobu svatého Václava, při jiné výpravě jsme krmili lamy, kozy i ovečky, vychutnávali prosluněnou přírodu, zápasili v rugby = celý rok byl prostě fajn!

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE  středa 13. června (Kdo nebude přítomen, píše nejbližší den, kdy se objeví)

1) Použij ve smysluplné větě a přelož: find out, turn out to be (ukázat se jako), involve, permitted, deny, appear, head home, increase, announced different options for, have narrowed, they decided to purchase, received
2) Facts about the UK
3) Irregular verbs

Wednesday 30th May: What did I know?

Useful abbreviations like SUV. Sights in Prague including the Golden Lane,

Grammar: used to for my activities in the past, present perfect to talk about experience, countable and uncountable nouns, reflexive pronouns with “self”

Test Wednesday 23rd May – Adjectives

better, worse, Austrian, deep, low-cost, kind, (less) common, silent, cheap, similar, sick, close (blízký), tiny, addicted to, disappointed, based on, innocent of, punished for

Oral Exam Wednesday 16th May: Irregular Verbs

be – was/were – been

deal – dealt – dealt

forbid - forbade – forbidden

give – gave - given

grow – grew – grown

lead – led – led

rise – rose - risen

send – sent – sent

sell – sold – sold

set – set – set                                      umístit, uspořádat

sink – sank - sunk

steal – stole - stolen

take  – took  – taken                           take part = účastnit se; take place = konat se

teach – taught – taught

think – thought - thought

win – won - won

 

Čtvrtek 10. května ZÁPOR

a) pomocná a modální slovesa

he is able – he isn´t able

we were tired – we weren´t tired

you should gather – you shouldn´t gather

I have begun - I haven´t begun

It will take place – It won´t take place

b) významová slovesa: s výrazy don´t, doesn´t, didn´t

they focus on – they don´t focus on

it matters – it doesn´t matter

we laid (the carpet)  = we didn´t lay

Procvičuj si další probrané výrazy: treat, deny, contain, appear, offer, arrive, hand out, increase

 

Starší gramatika: Budoucí čas s “will” (náhlé rozhodnutí)

Ve všech osobách stejný tvar: will / won´t

I will (= I´ll) pay cash. The company will need workers with experience.

The innkeeper will provide the best service possible. She won´t date him.

She will suggest it herself. The driver won´t slow down.

The event will take place in eight days. The entrepreneur /ontrpr´n:r/ will achieve her goals.

24. dubna SAINT GEORGE

19. DUBNA PASSIVE sloveso to be + 3. tvar významového slovesa

21. března Present Perfect:  sloveso „have / has“ + třetí tvar významového slovesa

The entrepreneur /ontrpr´n:r/ has offered other destinations for six weeks.

The actress has been successful for several years. The CEO has chosen other employees since August.

I haven´t received any letter yet. I have never been abroad.  I have forgotten it, I apologize. I’ve known him since we were eleven.

John can´t arrive, because he´s broken his leg

14. března: present perfect, since, yet, opportunity, environment, wrist, equipment, provide, condition, develop, research, expect, advantage, several times, vacation / veɪˈkeɪʃən /

6. března Countable and uncountable nouns  =  Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

C: We use the article  a/an and the plural "s": an umbrella, two mistakes. Question how many? How many slices?

(Examples: governments, devices, items, employees, ..)

U: can never have the articles a, an or plural "s".  Question how much? 

bread, bacon, wheat, milk, cheese, snow, coal, sand, oxygen, air, luggage, accommodation, advice

Při jejich počítání si pomáháme jinými výrazy: a drop of water, a jar of, a loaf of, a spoon of, a piece of

Both - with different meanings: experience

C. zážitek: It was an awesome experience.

U: zkušenost: The company needs workers with experience.
 

a single item / material  (stone, iron, ..)

I broke a glass last night. Glass was very expensive in the past.

Reflexive Pronouns (Vztažná zájmena)

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Let me introduce myself. Will you hire new crew yourself? The guy thought to himself: it´s time to disappear.
She suggested it herself. The owl hurt itself

We laid the carpet ourselves. You should take more care of yourselves. The poor people weren´t able to provide for themselves.

Topic: The Groundhog Day is a popular tradition celebrated in the United States and Canada on the second of February  ...

Groundhogs weigh between 12 and 15 pounds and can live up to 8 years. These animals are omnivores, they are able to climb up trees, and swim. 

Gramatika 25. ledna V aj větě pouze jeden minulý čas: 

When did you receive this device? - I received it ..

What did you have to improve? I had to improve my ...

Why did you tell the fairy-tale? I told it, because ..

What did you hand out? I handed out

When did you set the table? I set it 

Who did you seek? I sought

Did you choose the item at the top or at the bottom? I chose

Did you understand me? Yes, I understood ...

How did you feel? I felt happy.

Why did he run away? He ran away

What did you decide for? I decided for

Where did the company build its new factories! It built them in AUstria

 When did you accept their offer? We accepted

When did the CEO solve the problem? He solved it last night.

What did the Austrian teach about? She taught about Vienna.

What did the robber hold? He held a weapon.

Písemná práce středa 10. ledna (učivo 1. pololetí)

1. Přelož do angličtiny (= budou tam české věty složené z této slovní zásoby)

Take the second turning left. The shuttle bus to the airport leaves in three minutes.

The sights of Prague include the Golden Lane, the Old Town Hall with Astronomical Clock, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze.

He had to get off earlier. She used to wear sneakers instead of boots.

We were able to accept their offer. Which pot will I use? Either of them. It doesn´t matter.
2. Uveď tvary nepravidelných sloves: be, deal with, forget, hurt, know, lead, light, rise, seek, sink, think, win

3. Vymysli vhodné dvojice podstatných jmen ke srovnání, každé slovo použij pouze jedenkrát

cheaper,  deeper, lower, wider, more expensive, more important, more jealous, less useful

Vzor: Microwave oven is less useful than a fridge/

 

Probíraná gramatika

4. listopadový týden: MODAL  VERB  CAN

a) ability: I can type. I can´t  lift 35 kg

b) permission: The prisoner can leave the jail.

c) we use can + verb of perception: I can see a bird in that tree. I can hear, smell

To express the future or the present perfect, we use

a) "to be able to"

= We were able to get tickets for the match. (= We managed to get ...)

b) "to be allowed to"

We will be allowed to stay abroad

I wasn´t allowed to talk during the exam.

You' were not allowed to dive in this lake.
 

3. listopadadový týden: Questions:

a) ptáme se na podmět, v otázce není DO, DOES, DID

Who visits his granny? - Kdo navštěvuje svou babičku?

b) neptáme se na podmět, v otázce je DO, DOES, DID

Who do you visit every Saturday? - Koho navštěvuješ každou sobotu?

Malý test středa 22. 11. s touto slovní zásobou:

The lawyers focus on the crime. Minions travel to Villain-Con. They serve to their leader. We decide to move to Austria.

We gain experience abroad. (získat zkušenosti)  We pay our health insurance 12 times a year. Customers purchase (kupují) the same items as 40 years ago.

 

ČTVRTLETNÍ  PRÁCE středa 15. listopadu - OBSAH:

Nepravidelná slovesa ze sešitu (vždy 3 tvary)

Useful opposites: more, narrow, in front of, worse, return, cheap, pretty, wet

POPIS CESTY v Praze - Sights in our capital: Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Probíraná témata:either = ani

Can you tell me the way

Which subway line should I take to get to

Go straight until you see the traffic lights

Change at Mustek station to the yellow subway line

 

London = the capital of the UK

located on the River Thames  /temz/

population over 8 million

Tower Bridge opens for a passing ship! In the last year the bridge opened 777 times which is, on average, twice a day

Other famous landmarks include: Tower of London, Buckingham Palace; Big Ben and the Houses of Parliament Big Ben is a tower with a bell inside; London Eye; The tube (London Underground) = the oldest underground railway network in the world.

 

Vazba USED TO = být zvyklý

His wife used to order meals from the local pub. She used to hand out the worksheets. Our aunt used to spend August abroad.  

The software developer used to work for customers from Austria. The guide on the Old Town Square used to speak two different languages.

domácí úkol na úterý 17. října  říjnové číslo časopisu str. 35 / task 5

Opakuj si slovesa: Present Simple (přítomný čas prostý)

It describes repeated actions or common situations: We stay at the seaside several times a year.

There will be following verbs in the test: hire, try, bring, deal, stay, sell, lead, check-in, aim to, meet, understand, ask for, fix + tázací výrazy: WHO, WHERE, WHEN

Be aware: Verbs ending in consonant +y: the third person changes the -y to -ies: fly --> flies, try --> tries …
(But: if there is a vowel before the -y: (play --> plays)

Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: he passes, she catches, he fixes, it pushes

We use do and does to make questions: Do you remember all items from the list? Does he remember the way?

We use don’t and (doesn’t) to make negative sentences:

 We don´t have dinner before 6.30pm. She doesn´t wear a wedding ring.

 

Pondělí, 10. Říjen 2016

AJ 5. třída test 12. 10. 

1) nemoci: I´ve got flu, chicken pox (plané neštovice), a cold, toothache, stomach ache, a headache, a cough

2) popis cesty: How can I get …… to the pharmacy? to the hospital? main railway station?

Could me tell the way …  to the astronomical clock? to the Lookout Tower? to the Holiday Inn?

 Cross the Old Town Square, it´s near the National Theatre, it´s between the church and the library, go past the pub, take the first turning on the right, turn left, until you get to the traffic lights, go straight on

Středa, 21. Září 2016

Písanka str. 4

Prosím projděte s dítětem aktovku, pomozte s přípravou podle rozvrhu, ať ji nemá zbytečně těžkou. Čítanka zůstává trvale doma.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

v kufříku ve třídě: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

 

AJ 5. třída - test Thursday 22nd September: How to pack your luggage for a trip (5 podobných vět, použij označená slova)

Three weeks ago, our Dad booked accommodation. Maybe it will be a cottage or B & B (Bed & Breakfast).

I have to choose between a suitcase and a backpack. Useful stuff: towel, guidebook, charger, underwear, …… I fill in my name tag

Úterý, 20. Září 2016

Zelená učebnice str. 13 cv. 45, trénovali jsme ve škole. Cílem jsou tři výpočty a tři odpovědi celou větou.

Připomínám středeční a páteční čtenářské chvilky = děti si nosí vlastní rozečtenou knížku.

Čtvrtek, 15. Září 2016

AJ 5. třída  Homework for 19th September

Přečti si v učebnici příběh str. 11 cv. 6. Vymysli pár možností, co by asi v tuto chvíli řekli nebo udělali tvoji spolužáci:

Mary wanted to call a police officer. Sam was very scared and ran home.

Daniel laughed, because he thought, it´s just a joke …

 

AJ I. skupina Homework for 20th September

Procvičuj si nepravidelná slovesa ze seznamu. Vytvoř 7 vět v předpřítomném čase se slovesy, která ti připadají obtížná. Vzor:

I have forgiven him. The guy has flown many different planes. The prices have risen by 20% since July.

 

Středa, 7. Září 2016

Zelená učebnice češtiny str. 8 cvičení 3: tři řádky krasopisně do domácího sešitu s doplněným ě.

Nezapomeň na pravidelné opravy ve školním sešitu a také povyprávěj rodičům o zážitcích s kůží bobra, vydry, nutrie, vábničkou na prasata a jeleny i živým ježkem a puštíkem :-)

 

Pátek, 2. Září 2016

 

Pondělí, úterý, pátek máme 5 vyučovacích hodin = končíme 13.15; středa, čtvrtek 4 vyučovací hodiny = končíme 12.20 hod. Ve středy a pátky, kdy máme po dvou hodinách českého jazyka, si děti nosí vlastní rozečtenou knížku. Půjde o hodiny literatury, kam patří také samostatné tiché čtení. O přečtené knize si děti  budou vést zápis. Knížky je možné (především od středy do pátku) nechávat v šatní skříňce.

Ve škole zůstávají tyto pomůcky, s kterými průběžně pracujeme: Od blechy po slona, mapa ČR

Doma si děti nechají Čítanku (na domácí úkoly - otázky k přečtenému textu)

Informace o vybavení:

- trvale platí prosba o každodenní kontrolu notýsku, penálu a učení podle rozvrhu.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

na výtvarnou výchovu do kufříku: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

na tělocvik: boty do tělocvičny ( s bílou podrážkou), venkovní sportovní obuv, vhodné oblečení, které bude opět možné nechávat v šatní skříňce

Pokud byste chtěli zlepšit vybavení třídy, aktuálně uvítáme kuchyňské váhy - digitální i "ručičkové", děkuji.

 

Výuka angličtiny probíhá ve dvou skupinách: vyučující Markéta Hlaváčová, Lenka Pecharová.

V tomto školním roce působí ve Veselé škole jako asistenti pedagogů p.uč. Eva Kukalová, p. uč. Lenka Pecinová a p. uč. Martin Jeřábek. Několik hodin týdně budou k dispozici také našim třeťáčkům.

Středa, 31. Srpen 2016

První příspěvek do blogu 3. třídy.