Blog 2. třídy

Neděle, 19. Listopad 2017

Dobrý den,

ná základě domluvy ze třídních schůzek jsem vypočítala fond 300 Kč za dítě. Z fondu bych nyní zafinancovala tyto věci:

Kniha k vánocům max 200 Kč (stále převažují Děti z Bulerbinu)

Divadelní představení Ovečka betlémská 80 Kč (23. 11.)

Za zbylých 20 Kč bych koupila materiál na vyrábění věcí na vánoční trhy. 

* když by zbylo něco z knih, koupila bych dětem do třídy nějakou další hru na přestávky

Peníze, prosím, co nejdříve. Již ve čtvrtek 23. 11. jdeme do divadla. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji hezkou neděli.

T.K. 

 

Neděle, 19. Listopad 2017

Dobrý den,

ná základě domluvy ze třídních schůzek jsem vypočítala fond 300 Kč za dítě. Z fondu bych nyní zafinancovala tyto věci:

Kniha k vánocům max 200 Kč (stále převažují Děti z Bulerbinu)

Divadelní představení Ovečka betlémská 80 Kč (23. 11.)

Za zbylých 20 Kč bych koupila materiál na vyrábění věcí na vánoční trhy. 

* když by zbylo něco z knih, koupila bych dětem do třídy nějakou další hru na přestávky

Peníze, prosím, co nejdříve. Již ve čtvrtek 23. 11. jdeme do divadla. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji hezkou neděli.

T.K. 

 

Pátek, 17. Listopad 2017

Rekapitulace třídních schůzek z 16. 11. 2017

ČJ – stále se věnujeme psacímu písmu, žáci píší klasickým perem bez zmizíku! Začali jme psát do užších linek a pomalu upouštíme od pomocných linek. V diktátech se zaměřujeme především na gramatické jevy: velké písmeno na začátku věty a u vlastního jména. Znaménko na konci věty (. ? !). Délky hlásek a měkčení. Když píšeme věty, nejprve počítáme kolik slov ve větě je – pro lepší pochopení hranice slov. Kladu důraz také na úhlednost, proto občas někdo svou práci dostane za D.ú. přepsat, pokud bude velice neúhledná. Stále apeluji na všechny žáky a rodiče, aby s dětmi KAŽDÝ den četli nahlas, alespoň 15 minut.Intenzivnímu čtení se věnujeme vždy v úterý, tzn. děti nepotřebují tento den učebnice.

M – Počítáme stále do 20 s přechodem přes 10, nedošlo ještě k automatizaci. Děti si mohou pomáhat svým způsobem (prsty, víčka, počítadlo, když jim opravdu příklad nejde, jinak se snažíme o počítání pamětné. Počítáme tako do 100 ale pouze po desítkách a pětkách (40+15, 50-5, 70-10, 80+20 atd.). Vyvozujeme násobilku 2, 3, a 4. Zaměřujeme se na správný zápis k slovním úlohám. Rýsujeme vždy ve středu. Děti potřebují pravítko a kostičkovaný sešit. Občas někdo napíše číslici obráceně, pokud se to stane, číslici napíše několikrát na řádek správně.

PR – projekt „Rodiče před tabulí“. Pokud byste někdo měl chuť a čas připravit si jednu hodinu v rámci prvouky pro děti a obohatit je něčím zajímavým z Vašeho oboru, moc rádi Vás ve třídě uvítáme. Napište mi případně email, já Vám v hodině budu ráda asistovat.

Další informace:

- Podepisovat ŽK

- Děti do školy stále nenosí mobily, pokud ho musí mít, zamykají si ho po dobu  školního dne do skříňky.

- Na kázeň a pochvaly máme systém bručounů a diamantů (děti Vám vysvětlí)

- Prosím, dokupujte dětem sešity a pomůcky, které jim případně chybí.

- Mikuláš – děti dostanou speciální sešit na čtenářský deník.

- Vánoce – koupím dětem knížku, abychom jí mohli společně ve škole číst. (Vyberu fond)

Termíny:

23. 11. divadelní představení Ovečka betlémská (80 Kč, vyberu v rámci fondu)

6. 12. výlet do Budeniček

12. 12. vánoční trhy od 15hod, Soukenická 20
13. 12. koncert ZUŠ, kaple od 18h

23.12. – 2. 2. vánoční prázdniny  

2. 1. – 6. 1. Lyžařský pobyt (cena cca 5 500 Kč)

11. 1. třídní schůzky

31. 1. školní ples

Toť vše, přeji Vám hezký sváteční den.

T.K.

P.S. 21. 11. Odpadá Angličtina a během dne za mne bude supl, mám pramoci. Děkuji Vám za pochopení. 

Úterý, 14. Listopad 2017

Zítra proběhne slibovaný workshop k olympiádě Cesta do fantazie s Karlem Zemanem.

Ve 2. třídě od 14:30 do 16h.

Těšíme se, Tereza a Káťa

Pondělí, 13. Listopad 2017

Dobrý večer,

D.ú. na středu je z matematiky, p.s. str. 42

D.ú. na čtvrtek je z písanky str. 11

Přeji Vám hezký týden, T.K. 

Neděle, 12. Listopad 2017

Hello,

as you know you are going to write a big test on Tuesday November 14. UNIT 1 - 3

Have a nice time, T.K. 

 

Neděle, 12. Listopad 2017

Dobrý den, 

pouze připomínám, že v pondělí a úterý čekají žáky čtvrtletní testy. Ve čtvrtek jsou pak třídní schůzky od 17h.

V pondělí si žáci na test z matematiky přinesou pravítko! V pondělí pak píší ještě test z PR.

V úterý píší test z ČJ. 

Přeji Vám hezkou neděli a těším se na sektání ve čtvrtek.

T.K. 

Neděle, 12. Listopad 2017

Dobrý den, 

pouze připomínám, že v pondělí a úterý čekají žáky čtvrtletní testy. Ve čtvrtek jsou pak třídní schůzky od 17h.

V pondělí si žáci na test z matematiky přinesou pravítko! V pondělí pak píší ještě test z PR.

V úterý píší test z ČJ. 

Přeji Vám hezkou neděli a těším se na sektání ve čtvrtek.

T.K. 

Pondělí, 6. Listopad 2017

ČTVRTLETNÍ TESTY

Pondělí 13. 11. M a PR 

Úterý 14. 11. ČJ

Náplň testů:

M: +/- do 20, po desítkách do 100, začátek násobilky 1, 2, 3, 4. Slovní úlohy, orentace na čtverečkovaném papíru (učivo v rozmezí p.s. do str. 42)

PR: učivo v rozmezí učebnice do str. 16, nebude tam rozdělění na košťálovou zeleninu atp. pouze rozdělení na ovoce a zeleninu, pak rodina savců, ptáku a hmyzu, opakování měsíců v roce. 

ČJ: učivo v rozemezí učebnice do str. 29, p.s. do str. 16. Především druhy vět, slova významem nadřazená, podrazená, antonyma a synonyma. V psaném textu žáci píší správně znaménka na konci věty, velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech.

Pondělí, 6. Listopad 2017

Dobrý den

D.ú. na středu je z matematiky, p.s. str. 39

D.ú. na čtvrtek je z ČJ, písanka str. 8 písmeno ř + p.s. str 15/3 a 4

Ve středu proběhne přednáška o Izreali (1-3h), přesto děti přinesou D.ú. z matematiky

Ve čtvrtek jdeme na výslavu (2-4h), první hodinu budeme mít ČJ (d.ú. s sebou)

Dnes jsem dostala výsledky z depistážního diktátu, který proběhnul minulý týden. Informovala jsem emalem rodiče dětí, kteří dostali pozvánku do PPP. Obecně se k diktátu vyjádřím na tř. schůzkách 16.11.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkné dny, T.K.

P.S. prosím, podepisujte pravidelně žákovské knížky, děkuji. 

Stránky