Blog 3. třídy

Čtvrtek, 19. Duben 2018

Mt PS2 str. 25, cv.3 na zítra. 

Čj čítanka str.68 a dále, na úterý - hlasité čtení. Děti s IVP si připraví jeden zvolený odstavec. Na pondělí 23.4. z učebnice str.94, cv. 3b - napsat na volný list - doprovodit i kresbou.

Čtvrtek, 12. Duben 2018

Zítra 13.4. prosím, aby děti měly svačinu a vhodný oděv. Ty děti, které mají Opencard, si vezmou doklad sebou.

Úterý, 10. Duben 2018

 

 

 

 

Dnes konkrétní úkol dětí nemají, ale pracují na úkolu do prvouky na pátek, rovněž se učí na pátek báseň.

V pátek odevzdají úkol do PR a báseň budu tkoušet v první hodině. Pak odjíždíme sázet stromky na Vypich. Prosím, aby děti měly vhodné oblečení pro tuto činnost. Děkuji!

25.4. v rámci výuky půjdeme s dětmi na představení Černého divadla (odkaz níže). Platbu uskutečníme za peníze z trhů, jedna vstupenka je v ceně 150 Kč za dítě.

http://www.imagetheatre.cz/predstaveni-pro-skoly/ 

Pondělí, 9. Duben 2018

Čj str. 94, cv. 4 na zítra 10.4.2018, do prvouky připomínám obrázky (foro ap. - nebudou vráceny).

Pátek, 6. Duben 2018

Čj čítanka str. 67 - zvolí básničku, kterou se naučí na pátek 13.4.2018, u básně bez názvu jej vymyslí. KD prosím odevzdat ke kontrole do 19.4.2018

V pátek 13.4.2018 se zúčastníme sázení stromků, prosím o vhodné oblečení, svačinu. Učit se budeme jen první hodinu - český jazyk, pak přejedeme na Vypich a vrátíme se na oběd. Děkuji za pochopení.

Prosím o podpis v ŽK u informace o třídních schůzkách. Rovněž je potřebné doplnit omluvení z výuky do ŽK, budu kontrolovat vždy na konci měsíce.

Čtvrtek, 5. Duben 2018

Připomínám vyj. slova po s na pondělí 9.4.2018, na úterý prosím do prvouky o obrázky, fotografie, které děti vnímají jako štěstím naplněné, mohou i nakreslit ap. Prosím o opakování určování podstatných jmen a jejich kategorií. Děkuji.

V pátek 13.4.2018 se zúčastníme sázení stromků. Podrobné informace napíšu aktuálně.

Předběžně -  třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 19.4.2018

Středa, 4. Duben 2018

Mt PS2  str. 24, cv. 1 na 5.4.2018

Děkuji také všem nejen za přání k Velikonocům, ale i za přípravu a pomoc při Vel. trzích Veselé školy.

Úterý, 3. Duben 2018

Čj str.84, cv. 5b - zvol si slovo, vytvoř slovní spojení a použij je ve větě - 5x - 5 vět. Na příští pondělí 9.4. znát vyjmenovaná slova po s!!!

Středa, 28. Březen 2018

Vážení a milí rodiče,

děkuji za všechnu podporu, ochotu a pomoc při trzích. Úkoly na tyto volné dny nejsou žádné. Dobře bude, když si děti utvrdí a zopakují dosavadní probrané učivo. Po svátcích se jich budu ptát na vyjmenovaná slova po z, která už znají.

Vám i dětem přeji dny klidu, pohody, radosti i zdraví. Na viděnou 3. dubna.

Čtvrtek, 22. Březen 2018

Čj str. 81 cv. 3 b, c, na zítra 23.3.2018 a na středu 28.3.2018 z čítanky str. 62 děti s IVP si volí báseň, ze str. 63 si taktéž zvolí ostatní děti.

Výlet s rodiči se koná tuto sobotu, Velikonoční trhy Veselé školy v úterý 27.3.2018 od 15:00 hod. Jste srdečně zváni! Rovněž děkuji za podporu výrobky a dohledem nad dětmi.

Stránky