Blog 3. třídy

Pátek, 19. Leden 2018

Shrnutí z třídní schůzky: PPP, 22.1.2018, kdo má zájem o přezkoušení, / 31.1.2018 děti obdrží vysvědčení (prosím, aby ne ně měly složku, pokud si je chtějí vzít domů - vátit ve čtvrtek 1.2.2018)/ k vysvědčení je překvapení knihou Modrý Poťouch, kterou budeme v II. pololetí spolu číst (představu práce s touto knihou sdělím před jarními prázdninami/ od 17:00 proběhne v Mramorovém sále Lucerny školní ples s vyhodnocením olympiády, prosím o podporu tomboly, odevzdat ji můžete do úterý 30.1.2018, vstupné pro dospělé činí 170,Kč - dítě neúčinkující 30,- Kč - u pana učitele Prokopia/ 2.2. 2018 mají děti pololetní prázdniny a od 5.2. navazuje týden jarních prázdnin pro Prahu 1/knihu Výři nesýčkují prosím, aby děti, pokud ji mají přinesly do školy 29.1.2018/ nutné včasné příchody do školy. Děkuji za pochopení, spolupráci.

Pondělí, 15. Leden 2018

Mt PS 1 str. 58, cv. 2,4 ve středu píšeme písemnou práci, ve které budou děti pracovat s početními operacemi +,-, x a :, sčítání pod sebou, slovní úlohy, převody cm, mm, rýsování úseček, měření, zaokrouhlení na desítky i stovky. Rozklad na jednotky, desítky, stovky, Znalost časomíry - 1h má 60 minut, půl hodiny je polovina ze 60 = 30 minut.

Zítra se přihlášené děti do olymp. u pana učitele Prokopiuse, Války , v rámci výuky, zúčastní klání při cestě do nitra Země.

Pátek, 12. Leden 2018

ČJ učebnice str. 52, cv. 4, str. 53, cv. 5 - pouze ústně procvičit - vyjmenovaná slova jak po b, tak po l. (PPP z čj píšeme v pondělí a matematiku až ve středu, vzhledem k účasti dětí na olymp. klání, které proběhne v úterý.) Diktát - věta nějak začíná a končí, vlastní jména se vždy píší s velkým začátečním písmenem. Slovní druhy - 1, 2, 5, (podstatná jména, přídavná ujména, slovesa) rozliší, určí druh věty (podle POTR). Seřadí slova podle abecedy. Na str. 43, 50, 51 jsou béžové rámečky s obsahem učiva, které bude součástí písemné práce. Jedna - dvě otázky budou z čítanky.

Středa, 10. Leden 2018

Mt PS 1 str. 55, cv. 4,  na pátek 12.1.2018, prosím o opakování násobilky a dělení. V čj vyj. slova po b, l a rovněž slovní druhy podst. jm., př. jména, slovesa.

Upozorňuji, že zítra tj. ve čtvrtek 11.1.2018 jdeme na další koncert z cyklu "Orchestr na kusy", proto si děti vezmou svačinu, aj a mt a vhodné oblečení. Odevzdávání olymp. prací se rovněž chýlí ke konci. DĚKUJI!

 

Pondělí, 8. Leden 2018

ČJ str.50, cv. 5 - zvol libovolných pět vět a ty správně napiš. Na zítra 9. ledna 2018

Mt PS1 str. 54, cv.1 a cv. 3

V pátek budeme psát písemnou práci z prvouky - tématicky mohou být úkoly: napiš svou adresu, znáš čísla pro přivolání pomoci, do vozovky nesmíš nikdy vstoupit pokud...., hlavní město naší republiky (takreslení do slepé mapy), našimi sousedy jsou - státy..., územní rozdělení ČR, využití krajiny - zem., les., průmysl, barvy na mapě (zelená, hnědá modrá - co označují), čas - kalendář.....

Písemné práce z mt a čj napíšeme v po 15.1. a út  16.1. příštího týdne. Kul. den. prosím, aby děti odevzdaly v pátek příštího týdne 19.1.,děkuji.

Upozorňuji rovněž na termíny odevzdání olymp. prací - 15.1.2018

Pátek, 5. Leden 2018

Vážení rodiče, prosím, ve čtvrtek 18. ledna v 18:00 budeme mít třídní schůzky 3. třídy.

 

Středa, 3. Leden 2018

Vážení a milí rodiče, zdravím vás všechny v novém roce 2018. Přeji potřebné zdraví a síly pro každý nový den. Děkuji také za všechny pozdravy, přání a milé pozornosti. Mějte se krásně.

Ve dnech 4.1. - 5.1.2018 budeme ve výuce především opakovat a procvičovat. Domácí úkoly nebudou.

Pátek, 22. Prosinec 2017

Vážení a milí rodiče,

děkuji Vám za všechnu vstřícnost, pomoc, spolupráci a pro dny svátků Vám i dětem a celým rodinám přeji potřebné zdraví. Užijte si všech dobrých vztahů, radosti a spokojenosti. Těším se na viděnou  a další spolupráci v roce 2018....

Pátek, 22. Prosinec 2017

Mt PS1 str. 51 - 54, zvolit si alespoň jedno cvičení a vypracovat, stále opakovat celou malou násobilku, dělení.

Čj opakování vyj. slov po b, l a ta po m se pozvolně učit. V PS pravopisné pětiminutovky str.18 - 25 zvolit si a vypracovat sloupeček na každé stránce. Děti se mohou dívat do učebnice, aby si dokázaly odůvodnit příbuznost s vyjmenovanými slovy.

Středa, 20. Prosinec 2017

aV novém roce bude výuka zahájena 3.1.2018, v rámci výuky navštívíme s dětmi výstavu Alenky Brožové v galerii CRUX v Brandýse nad Labem. Ve středu 3. ledna pojedeme autobusem z Černého mostu v 9:35. Prosím, aby děti měly drobné na autobus (12,-Kč pro jednu cestu) a pokud mají, pak Opencard. Vstupné je dobrovolné. Vracet se budeme na oběd. Děkuji, že budete na tuto skutečnost pamatovat.

Stránky