Blog 3. třídy

Čtvrtek, 29. Červen 2017

Milí rodiče, milé děti, vítejte na třídním webu.

Zvířátkový den byl skvělý + děkujeme Ondřejově mamince, která nám představila povolání fyzioterapeutky. Výlet se také vydařil, máme spoustu krásných zážitků, postupně posílám mailem fotografie.

V pátek 30. června se sejdeme v půl deváté ve třídě. Povíme si, z čeho máme radost, co jsme dokázali, slavnostně rozdáme vysvědčení a v půl desáté s chutí vyrazíme na prázdniny!

Již není družina ani obědy. Prozradila jsem dětem malé tajemství, ovšem ze závažného důvodu:-)

Všichni mají na vysvědčení jedničku z prvouky, takže mohou využít nabídku ZOO Praha, které zve děti s výbornou známkou z prvouky (přírodovědy či biologie) na návštěvu za pouhou 1 Kč. Třeba to pro svého třeťáčka využijete!

 

Velmi doporučuji projekt ČTENÍ POMÁHÁ, podrobněji zde: http://www.ctenipomaha.cz/

Starší žáci: Angličtina 5. třída    ENJOY YOUR HOLIDAY !

The flag of Australia

In 1901, Australia became a single country, instead of six separate colonies. A competition was held to design a new flag for the new country. The winning flag has a blue background, the Union Jack, and six stars. Five stars are in the shape of the constellation the Southern Cross, the other is the Commonwealth Star. The flag has been used from 1903, but did not become the official flag of Australia until 1953.

Homework for 29th May Trénink výslovnosti: vymysli krátká spojení, aby byl vidět různý význam, do závorky vždy i česky.

Vzor: bed  xxx  bet    I didn´t sleep in my bed this night.    I never bet, because I don´t waste money.

(Tuto noc jsem nespal ve své posteli. Nikdy se nesázím, protože neplýtvám penězi).

sing     sink

thin     sin

thick    sick

land (přistát)   lend (půjčit)

Thursday 4th May - slovní zásoba spojená s cestováním. 

Do you hire any boats? Which activities do you offer (cycling, hiking…)? We´ll arrive at the campsite on …  B&B (bed and breakfast)

When do we have to check-in?  Can we order an air-conditioned room?  I´d like to book an accommodation with a sea view.  Best regards

Nástěnka - zkratky kolem nás. 

SMS Short Message Service

FBI Federal Bureau of Investigation

MASH Mobile Army Surgical Hospital

UFO Unidentified Flying Object

SUV Sport Utility Vehicle

WWW World Wide Web

 

7. - 9. třída Domácí úkoly již nepřibývají, do 8. června odevzdat doplněný domácí sešit.

V úterý 13. května píšeme závěrečnou písemnou práci. Obsah: 

1) Sloveso v otázce přítomného času prostého

a) Ptáme se na podmět: Who treats the flu just with tea?

b) Neptáme se na podmět: Who do you apply for it?

apply for (žádat), cater (their wedding), provide (the employees with health insurance), last for a day, treat the flu with, focus on, complain about, bribe, respond /ri´spo:nd/, support, own, hand out, decide, avoid, suffer from, refuse, offer, require (vyžadovat), attach to, punish for,

2) Guidelines for first aid after a car accident - podle zápisu ve školním sešitu.

3) Essay - The best music I have ever listened to.

 

Homework for 23rd May

Trénuj předpřítomný čas probraných nepravidelných sloves: dokončuj souvětí, aby byl jasný následek děje. Vzor: You can´t use my phone, I have lent it to my classmate.

………………, because I haven´t understood it.

………………., because he has caught the thief.

We have driven the wrong way, ……………..

The bell hasn´t rung yet, ……………………..

The eagle has flown from the coast, and now ….

Tentokrát písemný úkol není, zato si zkus opravdu s sebou přinést beletrii v angličtině, která tě bude bavit číst.

čtvrtek 11. 5. test z nepravidelných sloves: set, catch, draw, drive, fly, hide, lose, ring, teach, understand, lead

homework for 9th May: Najdi skrytá slova a zároveň se douč, co jsi neznal. Netrap se, jestli něco neobjevíš, ale aspoň to zkus! Find hidden words:

Every morning I wake up early to go to work (a fruit)

We are lost, could you pass me the map please (a fruit)

I´ll call the plumber to fix the bath (a fruit)

What should a woman going to the theatre wear? (a fruit)

The clock needs to be repaired (a part of the body)

I was surprised when she admired that horrible poster. (a part of the body)

She spends her leisure time lying on the beach in the sun (a part of the body)

I´ll see the Statue of Liberty if I go to New York (a fruit)

There was a dangerous accident which I left in a hurry (a country)

There weren´t any hidden markers in the drawer. (a country)

The thief tried to rob earrings from the jewel case. (an animal)

Mr. Taylor and Mr. Smith are the best tax advisors (an animal)

Homework for 2nd May: Přečti si vyprávění o baletu v časopise str. 30, vyber správné možnosti ve větách pod textem.

Homework for 25th April  Na papír A 3 nakresli a popiš několika větami, jak pomůžeš Zemi. Použij slovní zásobu: How can I protect the environment? I decided to use more renewable sources of energy like solar power. I put rubbish into the right bin - what can be recycled and what can´t. I switch off lights when the room is empty. I keep the curtains closed in summer so we don´t need to run the air - conditioner. I try to plant some trees, they give us oxygen and shade. I provide environment-friendly advice to my friends.

for 11th April  Cestou ze školy si zkus všimnout anglických nápisů a přibližně 5 vět zapsat (v tramvaji, v obchodě, ve vaší ulici …).

for 4th April: magazine page 9 task 2 přepiš do domácího sešitu věty - pozměň podle textu na správný obsah.

for  28th March Velká Británie zavádí plastové peníze!

Zkus zjistit, od kdy již platí nebo budou platit. Pokud nemáš web, napiš pár vět na téma: Faces on the banknotes

for 21st March napiš recept na své oblíbené jídlo.

for 7th March   Doplň vhodné výrazy, douč se případně, co jsi neznal.

The argument was too .........

……… was too mean

The buttons were too ...

The mayor was too ….

The fever wasn´t too ….

The progress wasn´t ……….enough

The authorities weren´t ……..enough

His lungs were too …..

The kids get their school report twice a year. For each subjects, there´s a number from 1 to 5, “1” is the best. This year, my subjects were: Crafts, …

The best results I have ever achieved ..   My resolution: during the following term I´ll try to improve

Homework for 24th January následující "záludnosti" použij v krátkých větách jako

a) podstatná jména: the growth, the increase, the prevention, the response

b) slovesa: grow, increase, prevent, respond

for 13th December  Podobně jako při hodině: What is different, what do they have in common? (Čím se liší, co mají společné):

garlic and cabbage, ferry and truck, waitress and actress, flu and sore throat, harbour and car park

 

5. třída  Test Thursday 24th November slovesa ve 3. osobě čísla jednotného

Find someone who: enjoys the vacation both at home and abroad; was born in autumn; is better at Science than you; needs more than 2 pieces of cake for snack;

spends outside less than 1 hour a day; hands out sweets on his / her birthday; broke a bone; owns a penny board; cares for his relatives; walks past the town hall

 

7. - 9. třída skupina I  Test Thursday 24th November: present perfect // past simple with following verbs:

injure She injured herself during training.

breathe, breathed, breathing

avoid paying taxes

notice the news about the earthquake

miss

hand out leaflets

take part in a performance

apply for

book half board

order (ed) local beverage

be a presenter

admit (ted) – uznat, přiznat, dovolit

bend (bent, bent)

vomit (vomited)

Homework for 22nd November Napiš asi 5 větami nápad na nějakou „vychytávku“, kterou používáš, nebo kterou by ses chtěl naučit.

Lifehack.= A tool or technique that makes some aspect of one's life easier or more efficient.

Nezapomeň si svou knížku na čtení.

 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 5. třída   pondělí 7. listopadu:

a) Crafts with autumn leaves - popiš postup viz Dú

b) Welcome to Prague, už jsme z velké části také testovali;

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to ....? Where is the nearest tram stop

c) Present continuous s těmito výrazy: The air is getting warmer, someone is trying to steal my pocket knife, the train is arriving, I am having dinner, the sun is shining, why are you laughing?

 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE  AJ skupina I  středa 9. listopadu:

a) Irregular nouns in plural: feet, goose, loaves, shelves, calves, wives, thieves, duties, sheep

b) Useful prepositions: it was kind of you, I am fed up with, I am good at, interested in, keen on diving, similar to,

in a couple of days, responsible for, we are proud of our country, focus on (your duties)

c) American History in a Nutshell
1492 Christopher Columbus arrived to the coast of the Bahamas
Italian explorer Amerigo Vespucci recognized this land as a new continent, cartographers named it after him

1620 a group of Europeans called "Father Pilgrims" set out in a ship called the Mayflower. Half of them did not survive the first winter. The Natives taught them how to grow crops. In autumn they celebrated their friendship - that´s why the Americans celebrate the 4th Thursday in November as Thanksgiving Day

the inhabitants of North America rejected to pay taxes to England and they declared independence on 4 July 1776.

the flag consists of thirteen stripes for the original 13 colonies and fifty stars for the 50 states of the USA

1861 - 1865 Civil War because of the slavery; result: slavery abolished

 

starší domácí úkoly

Skupina I  Homework for 1st November

Přečti si v časopise zajímavé vyprávění o Washingtonu na str. 12 – 13. Vypiš 7 x dvojici podmět a přísudek a doplň k nim časy, abys pak měl každé sloveso v čase minulém, přítomném a budoucím. Vzor: v časopise je „chefs spend“, ty napíšeš: chefs spent - spend - will spend (šéfkuchaři tráví).

 

Homework for 18th October – Jobs description (Napiš, co dělají)

accountant, car mechanic, software developer, financial advisor, fashion designer, firefighter, interpreter, priest, waitress.

Example: A waitress takes orders and serves food and beverages

Electricians put in the wires that carry electricity, fix electric machines.

Pondělí, 10. Říjen 2016

AJ 5. třída test 12. 10. 

1) nemoci: I´ve got flu, chicken pox (plané neštovice), a cold, toothache, stomach ache, a headache, a cough

2) popis cesty: How can I get …… to the pharmacy? to the hospital? main railway station?

Could me tell the way …  to the astronomical clock? to the Lookout Tower? to the Holiday Inn?

 Cross the Old Town Square, it´s near the National Theatre, it´s between the church and the library, go past the pub, take the first turning on the right, turn left, until you get to the traffic lights, go straight on

Středa, 21. Září 2016

Písanka str. 4

Prosím projděte s dítětem aktovku, pomozte s přípravou podle rozvrhu, ať ji nemá zbytečně těžkou. Čítanka zůstává trvale doma.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

v kufříku ve třídě: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

 

AJ 5. třída - test Thursday 22nd September: How to pack your luggage for a trip (5 podobných vět, použij označená slova)

Three weeks ago, our Dad booked accommodation. Maybe it will be a cottage or B & B (Bed & Breakfast).

I have to choose between a suitcase and a backpack. Useful stuff: towel, guidebook, charger, underwear, …… I fill in my name tag

Úterý, 20. Září 2016

Zelená učebnice str. 13 cv. 45, trénovali jsme ve škole. Cílem jsou tři výpočty a tři odpovědi celou větou.

Připomínám středeční a páteční čtenářské chvilky = děti si nosí vlastní rozečtenou knížku.

Čtvrtek, 15. Září 2016

AJ 5. třída  Homework for 19th September

Přečti si v učebnici příběh str. 11 cv. 6. Vymysli pár možností, co by asi v tuto chvíli řekli nebo udělali tvoji spolužáci:

Mary wanted to call a police officer. Sam was very scared and ran home.

Daniel laughed, because he thought, it´s just a joke …

 

AJ I. skupina Homework for 20th September

Procvičuj si nepravidelná slovesa ze seznamu. Vytvoř 7 vět v předpřítomném čase se slovesy, která ti připadají obtížná. Vzor:

I have forgiven him. The guy has flown many different planes. The prices have risen by 20% since July.

 

Středa, 7. Září 2016

Zelená učebnice češtiny str. 8 cvičení 3: tři řádky krasopisně do domácího sešitu s doplněným ě.

Nezapomeň na pravidelné opravy ve školním sešitu a také povyprávěj rodičům o zážitcích s kůží bobra, vydry, nutrie, vábničkou na prasata a jeleny i živým ježkem a puštíkem :-)

 

Pátek, 2. Září 2016

 

Pondělí, úterý, pátek máme 5 vyučovacích hodin = končíme 13.15; středa, čtvrtek 4 vyučovací hodiny = končíme 12.20 hod. Ve středy a pátky, kdy máme po dvou hodinách českého jazyka, si děti nosí vlastní rozečtenou knížku. Půjde o hodiny literatury, kam patří také samostatné tiché čtení. O přečtené knize si děti  budou vést zápis. Knížky je možné (především od středy do pátku) nechávat v šatní skříňce.

Ve škole zůstávají tyto pomůcky, s kterými průběžně pracujeme: Od blechy po slona, mapa ČR

Doma si děti nechají Čítanku (na domácí úkoly - otázky k přečtenému textu)

Informace o vybavení:

- trvale platí prosba o každodenní kontrolu notýsku, penálu a učení podle rozvrhu.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

na výtvarnou výchovu do kufříku: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

na tělocvik: boty do tělocvičny ( s bílou podrážkou), venkovní sportovní obuv, vhodné oblečení, které bude opět možné nechávat v šatní skříňce

Pokud byste chtěli zlepšit vybavení třídy, aktuálně uvítáme kuchyňské váhy - digitální i "ručičkové", děkuji.

 

Výuka angličtiny probíhá ve dvou skupinách: vyučující Markéta Hlaváčová, Lenka Pecharová.

V tomto školním roce působí ve Veselé škole jako asistenti pedagogů p.uč. Eva Kukalová, p. uč. Lenka Pecinová a p. uč. Martin Jeřábek. Několik hodin týdně budou k dispozici také našim třeťáčkům.

Středa, 31. Srpen 2016

První příspěvek do blogu 3. třídy.