Blog 4. třídy

Středa, 25. Duben 2018

 

Milí rodiče, milé děti, vítejte na třídním webu.

Stovka zasázených doubků k výročí republiky už nám v oboře Hvězda pěkně roste, umíme pracovat se sekeromotykou!

Dú středa v knížce Strasti zkoušeného Standy si na levé straně přední tvrdé stránky pročti rámeček SLOVA K ZAPAMATOVÁNÍ (sběr .... stýskat si),

šest z nich si vyber a vymysli s nimi jednoduché věty;

trénuj na zítřejší test AJ: minulý čas slovesa to be: I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were

 + slovíčka: rich, ready, far away, in front of, behind, aunt, wall, visitor

Ve čtvrtek 26. dubna si  VEZMI výjimečně MODROU UČEBNICI VLASTIVĚDY.

 

Prosím, kdo byste mohli vytisknout třeba i jen jednu fotografii, kterou má vaše díě například v mobilu, ze společné třídní akce a dlouhodobě ji zapůjčili na nástěnku, děkuji mnohokrát! 

- Při páteční besedě v Městské knihovně děti zaujaly ukázky z těchto publikací:

Drijverová Martina: Domov pro Marťany

Brat Roman: Můj anděl se umí prát

Procházková Iva: Pět minut před večeří;  Středa nám chutná

Březinová Ivona: Kluk a pes;  Útěk Kryšpína N.

- V ŽK mají sdělení, že ve středu 25. dubna od 14.20 do 16. 20 probíhají první lekce přípravky na osmiletá gymnázia. Toto první setkání je ještě nezávazné, bližší informace na infolistu, který jste všichni dostali na začátku školního roku + stále visí na školním webu v sekci DOKUMENTY

- Hudebníci dostali noty k písničkám třídního divadla STRAŠIDELNÉ MĚSTO, postupně dopíši scénář, v květnu začneme zkoušet.

- V rámci informatiky budou mít čtvrťáci práci s internetem na téma VLAJKY. U vchodu do třídy visí papír, kam si zájemci zapíší stát "jejich srdce". Při výuce pak na webu vyhledají údaje o vlajce daného státu, VLASTNÍ RUKOU sepíší, doprovodí obrázkem a postupně odprezentují spolužákům.

Akce:

- Středa 25. dubna divadlo pro děti z 1. stupně - Živý kaleidoskop (http://www.imagetheatre.cz/predstaveni-pro-skoly/

Vstupné 150 Kč prosím během příštího týdne (16. - 20. dubna)

- Pátek 27, dubna LASER GAME za Velikonoční trhy

- Pondělí 30. dubna ředitelské volno

- V červnu hrajeme představení Strašidelné město pro budoucí prvňáčky, třídní orchestr vítán :-)

ČTENÁŘSKÝ  DENÍK: Můžeš pokračovat v sešitu ze třetí třídy, během roku celkem pět knížek, z toho alespoň 2 české současné autory např. Braunová Petra, Ježková Alena, Kratochvíl Miloš, Stančík Petr, Svěrák Zdeněk, Šrut Pavel

Zájemcům doporučuji hezké stránky na angličtinu  http://learnenglishkids.britishcouncil.org. Obsahují gramatiku, slovíčka, hry a mnohé další.

Do školy: penál (pero, 2 ořezané tužky, základní pastelky žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá), guma, ořezávátko, kružítko, nůžky, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou (učíme se rovnoběžky) – doporučuji podepsané! Sešity a učebnice podle rozvrhu, ŽK. Ve středy a pátky máme literární chvilky = každý si užívá svou knížku na čtení.

Velmi doporučuji projekt ČTENÍ POMÁHÁ, podrobněji zde: http://www.ctenipomaha.cz/

Užili jsme si sázení stvoky dubů k výročí republiky v oboře Hvězda, ateliér tatínka sochaře, vítání jara v Budeničkách, Freestyle park, Minigolf, výstavu textilních obrazů Alenky Brožové, prozkoumali "místo činu" - kryptu v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi, jeli jsme do školky a miniZOO BUDENIČKY, Rotundy svatého Martina, oslavili 200. výročí poštovní schránky v Poštovním muzeu, známe Karlův most, tušíme, že Staroměstská věž je na "naší straně", že nejmladší sousoší představuje Cyrila a Metoděje, zatímco Jan Nepomucký stráží most nejdéle, navštívíli jsme Veletrh vědy v Akademii na Národní třídě, pri vyprávění o Izraeli zkoušeli hebrejská písmenka, díky ochotnému tatínkovi jsme se dostali v katedrále až ke hrobu svatého Václava, při jiné výpravě jsme krmili lamy, kozy i ovečky, vychutnávali prosluněnou přírodu, zápasili v rugby = je nám společně fajn.

Angličtina 7. - 9. třída skupina Harvard 

24. dubna SAINT GEORGE

19. DUBNA PASSIVE sloveso to be + 3. tvar významového slovesa

21. března Present Perfect:  sloveso „have / has“ + třetí tvar významového slovesa

The entrepreneur /ontrpr´n:r/ has offered other destinations for six weeks.

The actress has been successful for several years. The CEO has chosen other employees since August.

I haven´t received any letter yet. I have never been abroad.  I have forgotten it, I apologize. I’ve known him since we were eleven.

John can´t arrive, because he´s broken his leg

14. března: present perfect, since, yet, opportunity, environment, wrist, equipment, provide, condition, develop, research, expect, advantage, several times, vacation / veɪˈkeɪʃən /

6. března Countable and uncountable nouns  =  Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

C: We use the article  a/an and the plural "s": an umbrella, two mistakes. Question how many? How many slices?

(Examples: governments, devices, items, employees, ..)

U: can never have the articles a, an or plural "s".  Question how much? 

bread, bacon, wheat, milk, cheese, snow, coal, sand, oxygen, air, luggage, accommodation, advice

Při jejich počítání si pomáháme jinými výrazy: a drop of water, a jar of, a loaf of, a spoon of, a piece of

Both - with different meanings: experience

C. zážitek: It was an awesome experience.

U: zkušenost: The company needs workers with experience.
 

a single item / material  (stone, iron, ..)

I broke a glass last night. Glass was very expensive in the past.

Reflexive Pronouns (Vztažná zájmena)

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Let me introduce myself. Will you hire new crew yourself? The guy thought to himself: it´s time to disappear.
She suggested it herself. The owl hurt itself

We laid the carpet ourselves. You should take more care of yourselves. The poor people weren´t able to provide for themselves.

Topic: The Groundhog Day is a popular tradition celebrated in the United States and Canada on the second of February  ...

Groundhogs weigh between 12 and 15 pounds and can live up to 8 years. These animals are omnivores, they are able to climb up trees, and swim. 

Gramatika 25. ledna V aj větě pouze jeden minulý čas: 

When did you receive this device? - I received it ..

What did you have to improve? I had to improve my ...

Why did you tell the fairy-tale? I told it, because ..

What did you hand out? I handed out

When did you set the table? I set it 

Who did you seek? I sought

Did you choose the item at the top or at the bottom? I chose

Did you understand me? Yes, I understood ...

How did you feel? I felt happy.

Why did he run away? He ran away

What did you decide for? I decided for

Where did the company build its new factories! It built them in AUstria

 When did you accept their offer? We accepted

When did the CEO solve the problem? He solved it last night.

What did the Austrian teach about? She taught about Vienna.

What did the robber hold? He held a weapon.

Písemná práce středa 10. ledna (učivo 1. pololetí)

1. Přelož do angličtiny (= budou tam české věty složené z této slovní zásoby)

Take the second turning left. The shuttle bus to the airport leaves in three minutes.

The sights of Prague include the Golden Lane, the Old Town Hall with Astronomical Clock, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze.

He had to get off earlier. She used to wear sneakers instead of boots.

We were able to accept their offer. Which pot will I use? Either of them. It doesn´t matter.
2. Uveď tvary nepravidelných sloves: be, deal with, forget, hurt, know, lead, light, rise, seek, sink, think, win

3. Vymysli vhodné dvojice podstatných jmen ke srovnání, každé slovo použij pouze jedenkrát

cheaper,  deeper, lower, wider, more expensive, more important, more jealous, less useful

Vzor: Microwave oven is less useful than a fridge/

 

Probíraná gramatika

4. listopadový týden: MODAL  VERB  CAN

a) ability: I can type. I can´t  lift 35 kg

b) permission: The prisoner can leave the jail.

c) we use can + verb of perception: I can see a bird in that tree. I can hear, smell

To express the future or the present perfect, we use

a) "to be able to"

= We were able to get tickets for the match. (= We managed to get ...)

b) "to be allowed to"

We will be allowed to stay abroad

I wasn´t allowed to talk during the exam.

You' were not allowed to dive in this lake.
 

3. listopadadový týden: Questions:

a) ptáme se na podmět, v otázce není DO, DOES, DID

Who visits his granny? - Kdo navštěvuje svou babičku?

b) neptáme se na podmět, v otázce je DO, DOES, DID

Who do you visit every Saturday? - Koho navštěvuješ každou sobotu?

Malý test středa 22. 11. s touto slovní zásobou:

The lawyers focus on the crime. Minions travel to Villain-Con. They serve to their leader. We decide to move to Austria.

We gain experience abroad. (získat zkušenosti)  We pay our health insurance 12 times a year. Customers purchase (kupují) the same items as 40 years ago.

 

ČTVRTLETNÍ  PRÁCE středa 15. listopadu - OBSAH:

Nepravidelná slovesa ze sešitu (vždy 3 tvary)

Useful opposites: more, narrow, in front of, worse, return, cheap, pretty, wet

POPIS CESTY v Praze - Sights in our capital: Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Probíraná témata:either = ani

Can you tell me the way

Which subway line should I take to get to

Go straight until you see the traffic lights

Change at Mustek station to the yellow subway line

 

London = the capital of the UK

located on the River Thames  /temz/

population over 8 million

Tower Bridge opens for a passing ship! In the last year the bridge opened 777 times which is, on average, twice a day

Other famous landmarks include: Tower of London, Buckingham Palace; Big Ben and the Houses of Parliament Big Ben is a tower with a bell inside; London Eye; The tube (London Underground) = the oldest underground railway network in the world.

 

Vazba USED TO = být zvyklý

His wife used to order meals from the local pub. She used to hand out the worksheets. Our aunt used to spend August abroad.  

The software developer used to work for customers from Austria. The guide on the Old Town Square used to speak two different languages.

domácí úkol na úterý 17. října  říjnové číslo časopisu str. 35 / task 5

Opakuj si slovesa: Present Simple (přítomný čas prostý)

It describes repeated actions or common situations: We stay at the seaside several times a year.

There will be following verbs in the test: hire, try, bring, deal, stay, sell, lead, check-in, aim to, meet, understand, ask for, fix + tázací výrazy: WHO, WHERE, WHEN

Be aware: Verbs ending in consonant +y: the third person changes the -y to -ies: fly --> flies, try --> tries …
(But: if there is a vowel before the -y: (play --> plays)

Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: he passes, she catches, he fixes, it pushes

We use do and does to make questions: Do you remember all items from the list? Does he remember the way?

We use don’t and (doesn’t) to make negative sentences:

 We don´t have dinner before 6.30pm. She doesn´t wear a wedding ring.

 

Pondělí, 10. Říjen 2016

AJ 5. třída test 12. 10. 

1) nemoci: I´ve got flu, chicken pox (plané neštovice), a cold, toothache, stomach ache, a headache, a cough

2) popis cesty: How can I get …… to the pharmacy? to the hospital? main railway station?

Could me tell the way …  to the astronomical clock? to the Lookout Tower? to the Holiday Inn?

 Cross the Old Town Square, it´s near the National Theatre, it´s between the church and the library, go past the pub, take the first turning on the right, turn left, until you get to the traffic lights, go straight on

Středa, 21. Září 2016

Písanka str. 4

Prosím projděte s dítětem aktovku, pomozte s přípravou podle rozvrhu, ať ji nemá zbytečně těžkou. Čítanka zůstává trvale doma.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

v kufříku ve třídě: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

 

AJ 5. třída - test Thursday 22nd September: How to pack your luggage for a trip (5 podobných vět, použij označená slova)

Three weeks ago, our Dad booked accommodation. Maybe it will be a cottage or B & B (Bed & Breakfast).

I have to choose between a suitcase and a backpack. Useful stuff: towel, guidebook, charger, underwear, …… I fill in my name tag

Úterý, 20. Září 2016

Zelená učebnice str. 13 cv. 45, trénovali jsme ve škole. Cílem jsou tři výpočty a tři odpovědi celou větou.

Připomínám středeční a páteční čtenářské chvilky = děti si nosí vlastní rozečtenou knížku.

Čtvrtek, 15. Září 2016

AJ 5. třída  Homework for 19th September

Přečti si v učebnici příběh str. 11 cv. 6. Vymysli pár možností, co by asi v tuto chvíli řekli nebo udělali tvoji spolužáci:

Mary wanted to call a police officer. Sam was very scared and ran home.

Daniel laughed, because he thought, it´s just a joke …

 

AJ I. skupina Homework for 20th September

Procvičuj si nepravidelná slovesa ze seznamu. Vytvoř 7 vět v předpřítomném čase se slovesy, která ti připadají obtížná. Vzor:

I have forgiven him. The guy has flown many different planes. The prices have risen by 20% since July.

 

Středa, 7. Září 2016

Zelená učebnice češtiny str. 8 cvičení 3: tři řádky krasopisně do domácího sešitu s doplněným ě.

Nezapomeň na pravidelné opravy ve školním sešitu a také povyprávěj rodičům o zážitcích s kůží bobra, vydry, nutrie, vábničkou na prasata a jeleny i živým ježkem a puštíkem :-)

 

Pátek, 2. Září 2016

 

Pondělí, úterý, pátek máme 5 vyučovacích hodin = končíme 13.15; středa, čtvrtek 4 vyučovací hodiny = končíme 12.20 hod. Ve středy a pátky, kdy máme po dvou hodinách českého jazyka, si děti nosí vlastní rozečtenou knížku. Půjde o hodiny literatury, kam patří také samostatné tiché čtení. O přečtené knize si děti  budou vést zápis. Knížky je možné (především od středy do pátku) nechávat v šatní skříňce.

Ve škole zůstávají tyto pomůcky, s kterými průběžně pracujeme: Od blechy po slona, mapa ČR

Doma si děti nechají Čítanku (na domácí úkoly - otázky k přečtenému textu)

Informace o vybavení:

- trvale platí prosba o každodenní kontrolu notýsku, penálu a učení podle rozvrhu.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

na výtvarnou výchovu do kufříku: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

na tělocvik: boty do tělocvičny ( s bílou podrážkou), venkovní sportovní obuv, vhodné oblečení, které bude opět možné nechávat v šatní skříňce

Pokud byste chtěli zlepšit vybavení třídy, aktuálně uvítáme kuchyňské váhy - digitální i "ručičkové", děkuji.

 

Výuka angličtiny probíhá ve dvou skupinách: vyučující Markéta Hlaváčová, Lenka Pecharová.

V tomto školním roce působí ve Veselé škole jako asistenti pedagogů p.uč. Eva Kukalová, p. uč. Lenka Pecinová a p. uč. Martin Jeřábek. Několik hodin týdně budou k dispozici také našim třeťáčkům.

Středa, 31. Srpen 2016

První příspěvek do blogu 3. třídy.