Blog 4. třídy

Pátek, 19. Leden 2018

 

Milí rodiče, milé děti, vítejte na třídním webu.

Domácí úkol pátek Počítáme s vitaminy - cuketa str. 31 / 3; pečlivě zápis, výpočet, odpověď celou větou

Dones si podle dohody knížku STRASTI ZKOUŠENÉHO STANDY; kdo nemá: opravy ČJ domácí z obou stran; dobrovolně BALONEK na pokus o přírodovědě

čtvrtek AJ z barevných lístečků v Homeworku slož 8 otázek s různými slovesy. V každé větě bude pomocná vazba na otázku: did you. Vzor:

What did you read? (Co jsi četl?)     Who? (koho? komu?) What? (co?) Where ? (kde?)

wear, invite, bring, buy, follow, work, do, hand out, put on, call

 

Velmi děti chválím za krásné dopisy kamarádům ze ZŠ sv. Mikuláša, Prešov. Těšíme se, jaké recepty naopak dostaneme!

- Akce

pátek 26. ledna komentovaná prohlídka: Karolinum 11.30-12.30 hod, 30 Kč

31. ledna ples Veselé školy v Lucerně. Děkujeme za případné dary do tomboly - prosím do úterý 30. ledna.

pátek 16. února za výdělek z trhů  MINIGOLF :-)

pátek 2. března (k výdělku z trhů přibližně 30 Kč na dítě) Freestyle park Kolbenka :)

pravděpodobně 23. března - jeden vstřicný tatínek nám přislíbil návštěvu v jeho sochařském ateliéru

ČTENÁŘSKÝ  DENÍK: Můžeš pokračovat v sešitu ze třetí třídy, během roku celkem pět knížek, z toho alespoň 2 české současné autory např. Braunová Petra, Ježková Alena, Kratochvíl Miloš, Stančík Petr, Svěrák Zdeněk, Šrut Pavel

Učíme se opakovat si podle zápisu v sešitu. Součástí známky z přírodovědy a vlastivědy je vedení sešitu. Kdo nebyl na některou hodinu ve škole, dopisuje si sešit po návratu od spolužáků. Pro jednoduchou kontrolu, co má mít žák v sešitu:

Přírodověda

8. září Houby nákres + popis těla; 11. září Vnitřní orgány; 15. září Banán; 18. září Skupenství;  25. září Výtrusné rostliny; 2. října Tělo rostliny včetně druhů stonku; 13. října Nerosty 30. října První pomoc při popálení 6. listopadu Býložravci 13. listopadu Obratlovci 20. listopadu Bezobratlí 27. listopadu Trávicí soustava 8. prosince Potravní vazby 11. prosince Oběhová soustava

Vlastivěda sešit s červeným puntíkem (= dějepis)

8. září Měření času;  14. září Pravěk;  21. září Mladší doba kamenná    26. září DÚ Svatý Václav;  5. října Keltové; 12. října Slované 2. listopadu Kupec Sámo 9. listopadu Staré pověsti české 23. listopadu Velkomoravská říše 30. listopadu První Přemyslovci 7. prosince Slavníkovci

Vlastivěda sešit s modrým puntíkem (= zeměpis)

15. září Česká republika; 22. září  Řeky ČR; 13. října  Rozdělení ČR   20. října Středočeský kraj 3. listopadu Jihočeský kraj. 10. listopadu ČR  - demokratický stát 16. listopadu Proč slavíme 17. listopad 24. listopadu Měřítko mapy 29. listopadu Plzeňský kraj 15. prosince Karlovarský kraj

Zájemcům doporučuji hezké stránky na angličtinu  http://learnenglishkids.britishcouncil.org. Obsahují gramatiku, slovíčka, hry a mnohé další.

Do školy: penál (pero, 2 ořezané tužky, základní pastelky žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá), guma, ořezávátko, kružítko, nůžky, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou (učíme se rovnoběžky) – doporučuji podepsané! Sešity a učebnice podle rozvrhu, ŽK. Ve středy a pátky máme literární chvilky. Každý si užívá svou knížku na čtení.

Aktuálně podle potřeby ve škole či domů na úkol: mapa ČR, mapa Evropy, učebnice M+Pří Počítáme s vitamíny,

Ve škole si děti nechávají pomůcky na výtvarnou výchovu, AJ časopis září až listopdad, doma zůstává Čítanka a papírový rozvrh.

Velmi doporučuji projekt ČTENÍ POMÁHÁ, podrobněji zde: http://www.ctenipomaha.cz/

Užili jsme si výstavu textilních obrazů Alenky Brožové, prozkoumali "místo činu" - kryptu v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi, jeli jsme do školky a miniZOO BUDENIČKY, Rotundy svatého Martina, 200. výročí poštovní schránky v Poštovním muzeu, před týdnem Karlův most, tušíme, že Staroměstská věž je na "naší straně", že nejmladší sousoší představuje Cyrila a Metoděje, zatímco Jan Nepomucký stráží most nejdéle, navštívíli jsme Veletrh vědy v Akademii na Národní třídě, vyprávění o Izraeli, zkoušeli hebrejská písmenka, díky ochotnému tatínkovi jsme se dostali v katedrále až ke hrobu svatého Václava, při jiné výpravě jsme krmili lamy, kozy i ovečky, vychutnávali prosluněnou přírodu, zápasili v rugby = je nám společně fajn.

Angličtina 7. - 9. třída skupina Harvard 

Písemná práce středa 10. ledna (učivo 1. pololetí)

1. Přelož do angličtiny (= budou tam české věty složené z této slovní zásoby)

Take the second turning left. The shuttle bus to the airport leaves in three minutes.

The sights of Prague include the Golden Lane, the Old Town Hall with Astronomical Clock, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze.

He had to get off earlier. She used to wear sneakers instead of boots.

We were able to accept their offer. Which pot will I use? Either of them. It doesn´t matter.
2. Uveď tvary nepravidelných sloves: be, deal with, forget, hurt, know, lead, light, rise, seek, sink, think, win

3. Vymysli vhodné dvojice podstatných jmen ke srovnání, každé slovo použij pouze jedenkrát

cheaper,  deeper, lower, wider, more expensive, more important, more jealous, less useful

Vzor: Microwave oven is less useful than a fridge

4. Náhradní otázka při nerozhodné známce

What do you think about yourself? Are you a hipster? Are you a swagger? Why (not)?

 

středa 6. 12.  Where did the crowd gather? They gathered in front of the theatre.

Where did the eagle fly? It flew to its nest.

When did the CEO solve the problem? He solved it last night.

What did the Austrian teach about? She taught about Vienna.

What did the robber hold? He held a weapon.

How did the cook prepare the turkeys? He prepared them with cranberry sauce. 

 

Probíraná gramatika

4. listopadový týden: MODAL  VERB  CAN

a) ability: I can type. I can´t  lift 35 kg

b) permission: The prisoner can leave the jail.

c) we use can + verb of perception: I can see a bird in that tree. I can hear, smell

To express the future or the present perfect, we use

a) "to be able to"

= We were able to get tickets for the match. (= We managed to get ...)

b) "to be allowed to"

We will be allowed to stay abroad

I wasn´t allowed to talk during the exam.

You' were not allowed to dive in this lake.
 

3. listopadadový týden: Questions:

a) ptáme se na podmět, v otázce není DO, DOES, DID

Who visits his granny? - Kdo navštěvuje svou babičku?

b) neptáme se na podmět, v otázce je DO, DOES, DID

Who do you visit every Saturday? - Koho navštěvuješ každou sobotu?

Malý test středa 22. 11. s touto slovní zásobou:

The lawyers focus on the crime. Minions travel to Villain-Con. They serve to their leader. We decide to move to Austria.

We gain experience abroad. (získat zkušenosti)  We pay our health insurance 12 times a year. Customers purchase (kupují) the same items as 40 years ago.

 

ČTVRTLETNÍ  PRÁCE středa 15. listopadu - OBSAH:

Nepravidelná slovesa ze sešitu (vždy 3 tvary)

Useful opposites: more, narrow, in front of, worse, return, cheap, pretty, wet

POPIS CESTY v Praze - Sights in our capital: Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Probíraná témata:either = ani

Can you tell me the way

Which subway line should I take to get to

Go straight until you see the traffic lights

Change at Mustek station to the yellow subway line

 

London = the capital of the UK

located on the River Thames  /temz/

population over 8 million

Tower Bridge opens for a passing ship! In the last year the bridge opened 777 times which is, on average, twice a day

Other famous landmarks include: Tower of London, Buckingham Palace; Big Ben and the Houses of Parliament Big Ben is a tower with a bell inside; London Eye; The tube (London Underground) = the oldest underground railway network in the world.

 

Vazba USED TO = být zvyklý

His wife used to order meals from the local pub. She used to hand out the worksheets. Our aunt used to spend August abroad.  

The software developer used to work for customers from Austria. The guide on the Old Town Square used to speak two different languages.

domácí úkol na úterý 17. října  říjnové číslo časopisu str. 35 / task 5

Opakuj si slovesa: Present Simple (přítomný čas prostý)

It describes repeated actions or common situations: We stay at the seaside several times a year.

There will be following verbs in the test: hire, try, bring, deal, stay, sell, lead, check-in, aim to, meet, understand, ask for, fix + tázací výrazy: WHO, WHERE, WHEN

Be aware: Verbs ending in consonant +y: the third person changes the -y to -ies: fly --> flies, try --> tries …
(But: if there is a vowel before the -y: (play --> plays)

Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: he passes, she catches, he fixes, it pushes

We use do and does to make questions: Do you remember all items from the list? Does he remember the way?

We use don’t and (doesn’t) to make negative sentences:

 We don´t have dinner before 6.30pm. She doesn´t wear a wedding ring.

 

Pondělí, 10. Říjen 2016

AJ 5. třída test 12. 10. 

1) nemoci: I´ve got flu, chicken pox (plané neštovice), a cold, toothache, stomach ache, a headache, a cough

2) popis cesty: How can I get …… to the pharmacy? to the hospital? main railway station?

Could me tell the way …  to the astronomical clock? to the Lookout Tower? to the Holiday Inn?

 Cross the Old Town Square, it´s near the National Theatre, it´s between the church and the library, go past the pub, take the first turning on the right, turn left, until you get to the traffic lights, go straight on

Středa, 21. Září 2016

Písanka str. 4

Prosím projděte s dítětem aktovku, pomozte s přípravou podle rozvrhu, ať ji nemá zbytečně těžkou. Čítanka zůstává trvale doma.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

v kufříku ve třídě: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

 

AJ 5. třída - test Thursday 22nd September: How to pack your luggage for a trip (5 podobných vět, použij označená slova)

Three weeks ago, our Dad booked accommodation. Maybe it will be a cottage or B & B (Bed & Breakfast).

I have to choose between a suitcase and a backpack. Useful stuff: towel, guidebook, charger, underwear, …… I fill in my name tag

Úterý, 20. Září 2016

Zelená učebnice str. 13 cv. 45, trénovali jsme ve škole. Cílem jsou tři výpočty a tři odpovědi celou větou.

Připomínám středeční a páteční čtenářské chvilky = děti si nosí vlastní rozečtenou knížku.

Čtvrtek, 15. Září 2016

AJ 5. třída  Homework for 19th September

Přečti si v učebnici příběh str. 11 cv. 6. Vymysli pár možností, co by asi v tuto chvíli řekli nebo udělali tvoji spolužáci:

Mary wanted to call a police officer. Sam was very scared and ran home.

Daniel laughed, because he thought, it´s just a joke …

 

AJ I. skupina Homework for 20th September

Procvičuj si nepravidelná slovesa ze seznamu. Vytvoř 7 vět v předpřítomném čase se slovesy, která ti připadají obtížná. Vzor:

I have forgiven him. The guy has flown many different planes. The prices have risen by 20% since July.

 

Středa, 7. Září 2016

Zelená učebnice češtiny str. 8 cvičení 3: tři řádky krasopisně do domácího sešitu s doplněným ě.

Nezapomeň na pravidelné opravy ve školním sešitu a také povyprávěj rodičům o zážitcích s kůží bobra, vydry, nutrie, vábničkou na prasata a jeleny i živým ježkem a puštíkem :-)

 

Pátek, 2. Září 2016

 

Pondělí, úterý, pátek máme 5 vyučovacích hodin = končíme 13.15; středa, čtvrtek 4 vyučovací hodiny = končíme 12.20 hod. Ve středy a pátky, kdy máme po dvou hodinách českého jazyka, si děti nosí vlastní rozečtenou knížku. Půjde o hodiny literatury, kam patří také samostatné tiché čtení. O přečtené knize si děti  budou vést zápis. Knížky je možné (především od středy do pátku) nechávat v šatní skříňce.

Ve škole zůstávají tyto pomůcky, s kterými průběžně pracujeme: Od blechy po slona, mapa ČR

Doma si děti nechají Čítanku (na domácí úkoly - otázky k přečtenému textu)

Informace o vybavení:

- trvale platí prosba o každodenní kontrolu notýsku, penálu a učení podle rozvrhu.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

na výtvarnou výchovu do kufříku: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

na tělocvik: boty do tělocvičny ( s bílou podrážkou), venkovní sportovní obuv, vhodné oblečení, které bude opět možné nechávat v šatní skříňce

Pokud byste chtěli zlepšit vybavení třídy, aktuálně uvítáme kuchyňské váhy - digitální i "ručičkové", děkuji.

 

Výuka angličtiny probíhá ve dvou skupinách: vyučující Markéta Hlaváčová, Lenka Pecharová.

V tomto školním roce působí ve Veselé škole jako asistenti pedagogů p.uč. Eva Kukalová, p. uč. Lenka Pecinová a p. uč. Martin Jeřábek. Několik hodin týdně budou k dispozici také našim třeťáčkům.

Středa, 31. Srpen 2016

První příspěvek do blogu 3. třídy.