Blog 4. třídy

Neděle, 19. Listopad 2017

 

Milí rodiče, milé děti, vítejte na třídním webu.

Děti mají OLYMPIJSKÉ ČASOPISY - srdečně přeji hodně úspěchů! Užili jsme si Veletrh vědy v Akademii na Národní třídě, vyprávění o Izraeli, zkoušeli hebrejská písmenka, díky ochotnému tatínkovi jsme se dostali v katedrále až ke hrobu svatého Václava, při jiné výpravě jsme krmili lamy, kozy i ovečky, vychutnávali prosluněnou přírodu, zápasili v rugby = je nám společně fajn.

Domácí úkol čtvrtek Od blechy str. 26/ 3. a 4. úlohu, nácvik ve školním sešitu

Shrnutí témat třídní schůzky 16. listopadu

- úspěšně pokračuje mezinárodní projekt dopisování:  Základná škola sv. Mikuláša, Prešov; doporučuji všimnout si, kde nám ráno do bytu svítí slunce, tam je východ = tím směrem bydlí naši kamarádi na Slovensku

- prosím o kontrolu sešitů ČJ školní, matematika, přírodověda a angličtina - případně dopsání oprav

- Akce

pátek 1. prosince Poštovní muzeum (10, - Kč)

úterý 12. prosince 15 hod  ADVENTNÍ TRHY Soukenická 20: výrobky našich dětí, koncert, šermíři a divadelníci

středa 13. prosince během dne MŠ Budeničky;  http://www.skolkazsf.cz/node/5

18 hodin koncert ZUŠ, kaple Soukenická 20

pátek 22. prosince vánoční besídka se spolužáky - dárečky, vánoční zvyky

2. - 6. ledna 2018 lyžařský výcvik, celková cena přibližně 5 500 Kč, bližší informace do konce listopadu

31. ledna ples Veselé školy v Lucerně

ČTENÁŘSKÝ  DENÍK: Můžeš pokračovat v sešitu ze třetí třídy, během roku celkem pět knížek, z toho alespoň 2 české současné autory např. Braunová Petra, Ježková Alena, Kratochvíl Miloš, Stančík Petr, Svěrák Zdeněk, Šrut Pavel

Učíme se opakovat si podle zápisu v sešitu. Součástí známky z přírodovědy a vlastivědy je vedení sešitu. Kdo nebyl na některou hodinu ve škole, dopisuje si sešit po návratu od spolužáků. Pro jednoduchou kontrolu, co má mít žák v sešitu:

Přírodověda

8. září Houby nákres + popis těla; 11. září Vnitřní orgány; 15. září Banán; 18. září Skupenství;  25. září Výtrusné rostliny; 2. října Tělo rostliny včetně druhů stonku; 13. října Nerosty 30. října První pomoc při popálení 6. listopadu Býložravci 13. listopadu Obratlovci

Vlastivěda sešit s červeným puntíkem (= dějepis)

8. září Měření času;  14. září Pravěk;  21. září Mladší doba kamenná    26. září DÚ Svatý Václav;  5. října Keltové; 12. října Slované 2. listopadu Kupec Sámo 9. listopadu Staré pověsti české

Vlastivěda sešit s modrým puntíkem (= zeměpis)

15. září Česká republika; 22. září  Řeky ČR; 13. října  Rozdělení ČR   20. října Středočeský kraj 3. listopadu Jihočeský kraj. 10. listopadu ČR  - demokratický stát 16. listopadu Proč slavíme 17. listopad

Zájemcům doporučuji hezké stránky na angličtinu  http://learnenglishkids.britishcouncil.org. Obsahují gramatiku, slovíčka, hry a mnohé další.

Do školy: penál (pero, 2 ořezané tužky, základní pastelky žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá), guma, ořezávátko, kružítko, nůžky, pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou, sešity a učebnice podle rozvrhu, ŽK. Ve středy a pátky máme literární chvilky. Každý si užívá svou knížku na čtení.

Aktuálně podle potřeby ve škole či domů na úkol: mapa ČR, mapa Evropy, učebnice M+Pří Počítáme s vitamíny,

Ve škole si děti nechávají pomůcky na výtvarnou výchovu. doma zůstává Čítanka, AJ časopis září + říjen a papírový rozvrh.

Velmi doporučuji projekt ČTENÍ POMÁHÁ, podrobněji zde: http://www.ctenipomaha.cz/

 

Angličtina 7. - 9. třída skupina Harvard ČTVRTLETNÍ  PRÁCE středa 15. listopadu - OBSAH:

Nepravidelná slovesa ze sešitu (vždy 3 tvary)

Useful opposites: more, narrow, in front of, worse, return, cheap, pretty, wet

POPIS CESTY v Praze - Sights in our capital: Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

Famous sights in our capital: Prague Castle, Charles Bridge, Old Town Hall with Astronomical Clock, Wenceslas Square, National Theatre, Petřín hill with the Lookout Tower and Mirror Maze; Where can I rent ...? How can I get to the pharmacy, to the hospital, to the main railway station ....? Where is the nearest tram stop? Cross the Old Town Square, it´s near the library, its between the ....and ...; go past the pub, take the first turning on the right, until you get to the traffic lights, go straight on

 

Probíraná témata:

questions: ptáme se na podmět ... // neptáme se na podmět

either = ani

Can you tell me the way

Which subway line should I take to get to

Go straight until you see the traffic lights

Change at Mustek station to the yellow subway line

 

London = the capital of the UK

located on the River Thames  /temz/

population over 8 million

Tower Bridge opens for a passing ship! In the last year the bridge opened 777 times which is, on average, twice a day

Other famous landmarks include: Tower of London, Buckingham Palace; Big Ben and the Houses of Parliament Big Ben is a tower with a bell inside; London Eye; The tube (London Underground) = the oldest underground railway network in the world.

 

Vazba USED TO = být zvyklý

His wife used to order meals from the local pub. She used to hand out the worksheets. Our aunt used to spend August abroad.  

The software developer used to work for customers from Austria. The guide on the Old Town Square used to speak two different languages.

domácí úkol na úterý 17. října  říjnové číslo časopisu str. 35 / task 5

Opakuj si slovesa: Present Simple (přítomný čas prostý)

It describes repeated actions or common situations: We stay at the seaside several times a year.

There will be following verbs in the test: hire, try, bring, deal, stay, sell, lead, check-in, aim to, meet, understand, ask for, fix + tázací výrazy: WHO, WHERE, WHEN

Be aware: Verbs ending in consonant +y: the third person changes the -y to -ies: fly --> flies, try --> tries …
(But: if there is a vowel before the -y: (play --> plays)

Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: he passes, she catches, he fixes, it pushes

We use do and does to make questions: Do you remember all items from the list? Does he remember the way?

We use don’t and (doesn’t) to make negative sentences:

 We don´t have dinner before 6.30pm. She doesn´t wear a wedding ring.

 

Pondělí, 10. Říjen 2016

AJ 5. třída test 12. 10. 

1) nemoci: I´ve got flu, chicken pox (plané neštovice), a cold, toothache, stomach ache, a headache, a cough

2) popis cesty: How can I get …… to the pharmacy? to the hospital? main railway station?

Could me tell the way …  to the astronomical clock? to the Lookout Tower? to the Holiday Inn?

 Cross the Old Town Square, it´s near the National Theatre, it´s between the church and the library, go past the pub, take the first turning on the right, turn left, until you get to the traffic lights, go straight on

Středa, 21. Září 2016

Písanka str. 4

Prosím projděte s dítětem aktovku, pomozte s přípravou podle rozvrhu, ať ji nemá zbytečně těžkou. Čítanka zůstává trvale doma.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

v kufříku ve třídě: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

 

AJ 5. třída - test Thursday 22nd September: How to pack your luggage for a trip (5 podobných vět, použij označená slova)

Three weeks ago, our Dad booked accommodation. Maybe it will be a cottage or B & B (Bed & Breakfast).

I have to choose between a suitcase and a backpack. Useful stuff: towel, guidebook, charger, underwear, …… I fill in my name tag

Úterý, 20. Září 2016

Zelená učebnice str. 13 cv. 45, trénovali jsme ve škole. Cílem jsou tři výpočty a tři odpovědi celou větou.

Připomínám středeční a páteční čtenářské chvilky = děti si nosí vlastní rozečtenou knížku.

Čtvrtek, 15. Září 2016

AJ 5. třída  Homework for 19th September

Přečti si v učebnici příběh str. 11 cv. 6. Vymysli pár možností, co by asi v tuto chvíli řekli nebo udělali tvoji spolužáci:

Mary wanted to call a police officer. Sam was very scared and ran home.

Daniel laughed, because he thought, it´s just a joke …

 

AJ I. skupina Homework for 20th September

Procvičuj si nepravidelná slovesa ze seznamu. Vytvoř 7 vět v předpřítomném čase se slovesy, která ti připadají obtížná. Vzor:

I have forgiven him. The guy has flown many different planes. The prices have risen by 20% since July.

 

Středa, 7. Září 2016

Zelená učebnice češtiny str. 8 cvičení 3: tři řádky krasopisně do domácího sešitu s doplněným ě.

Nezapomeň na pravidelné opravy ve školním sešitu a také povyprávěj rodičům o zážitcích s kůží bobra, vydry, nutrie, vábničkou na prasata a jeleny i živým ježkem a puštíkem :-)

 

Pátek, 2. Září 2016

 

Pondělí, úterý, pátek máme 5 vyučovacích hodin = končíme 13.15; středa, čtvrtek 4 vyučovací hodiny = končíme 12.20 hod. Ve středy a pátky, kdy máme po dvou hodinách českého jazyka, si děti nosí vlastní rozečtenou knížku. Půjde o hodiny literatury, kam patří také samostatné tiché čtení. O přečtené knize si děti  budou vést zápis. Knížky je možné (především od středy do pátku) nechávat v šatní skříňce.

Ve škole zůstávají tyto pomůcky, s kterými průběžně pracujeme: Od blechy po slona, mapa ČR

Doma si děti nechají Čítanku (na domácí úkoly - otázky k přečtenému textu)

Informace o vybavení:

- trvale platí prosba o každodenní kontrolu notýsku, penálu a učení podle rozvrhu.

penál: dvě ořezané tužky, pero, pastelky, guma, ořezávátko, kružítko, pravítko 30 cm

na výtvarnou výchovu do kufříku: tempery, vodovky, štětce, tužky, čtvrtky, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu.

na tělocvik: boty do tělocvičny ( s bílou podrážkou), venkovní sportovní obuv, vhodné oblečení, které bude opět možné nechávat v šatní skříňce

Pokud byste chtěli zlepšit vybavení třídy, aktuálně uvítáme kuchyňské váhy - digitální i "ručičkové", děkuji.

 

Výuka angličtiny probíhá ve dvou skupinách: vyučující Markéta Hlaváčová, Lenka Pecharová.

V tomto školním roce působí ve Veselé škole jako asistenti pedagogů p.uč. Eva Kukalová, p. uč. Lenka Pecinová a p. uč. Martin Jeřábek. Několik hodin týdně budou k dispozici také našim třeťáčkům.

Středa, 31. Srpen 2016

První příspěvek do blogu 3. třídy.